Εφαρμογή τηλεματικής για τη δημοτική συγκοινωνία του δήμου Αμαρουσίου

Συνοπτικό διαγωνισμό για τη δημιουργία mobile εφαρμογής για την τηλεματική ενημέρωση του κοινού για τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας προκήρυξε ο δήμος Αμαρουσίου. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υπηρεσία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, σχεδιασμού υφιστάμενων και νέων δρομολογίων καθώς και η εποπτεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης του στόλου των λεωφορείων που αποτελείται από 15 οχήματα και την εκτέλεση 5 λεωφορειακών γραμμών (010, 020, 030, 040, 080).

Δείτε: Οι δημοτικές συγκοινωνίες της Αττικής

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για τα 15 λεωφορεία του δήμου, η ρύθμιση data server για τη φιλοξενία των δεδομένων, η ανάπτυξη / διάθεση ολοκληρωμένης web πλατφόρμας (λογισμικού) διαχείρισης δρομολογίων & οχημάτων και η διασύνδεση με την υφιστάμενη τηλεματική πλατφόρμα, η ανάπτυξη mobile εφαρμογής για τους δημότες και η συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων συμπεριλαμβανομένων του διαχειριστικού και τηλεπικοινωνιακού κόστους για περίοδο ενός έτους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 69.998 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

Η δημιουργία πάντως νέας εφαρμογής ειδικά για τη δημοτική συγκοινωνία του δήμου Αμαρουσίου αποτελεί χαμένη ευκαιρία αφού για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εφαρμογή που λειτουργεί για τις γραμμές του ΟΑΣΑ. Έτσι, αφενός το κόστος για το δήμο θα ήταν μικρότερο (δεν θα υπήρχε κόστος για δημιουργία εφαρμογής ή data center και ο δήμος θα μπορούσε να πληρώνει το μηνιαίο κόστος που θα του αναλογούσε) και αφετέρου θα γινόταν πραγματικότητα η σύγκλιση μεταξύ των γραμμών του ΟΑΣΑ και των γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας που κάθε δήμος λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά με την έγκριση του ΟΑΣΑ.

Αυτό βέβαια θα προϋπόθετε την ανάληψη πρωτοβουλίας από την πλευρά του ΟΑΣΑ που προς το παρόν αντιμετωπίζει τις δημοτικές συγκοινωνίες των δήμων σαν να μην υπάρχουν. 

Πηγή: athenstransport.com

Δείτε επίσης:


Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*