Νέος πρόεδρος του ΟΑΣΑ ο Ιωάννης Γκόλιας

Ενημέρωση:

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΑ συγκροτήθηκε ως εξής:

  • Γκόλιας Ιωάννης – Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Αθανασόπουλος Νικόλαος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Αμδίτης Άγγελος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Καλατζής Νικόλαος – Οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Κεφαλά Βασιλική – Οικονομολόγος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Μπλούνας Ευάγγελος – Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Παπαδόπουλος Παύλος – υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Α. – εκπρόσωπος των εργαζομένων – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 6η Μαΐου 2023.

Σε σχέση με προηγούμενο Δ.Σ. -το πρώτο του υπερταμείου – που τοποθετήθηκε στις 6 Μαΐου 2019, πέρα από την προσθήκη του κ. Γκόλια ως προέδρου, τοποθετήθηκε ως μέλος ο Μπλούνας Ευάγγελος στη θέση της Δημητρακοπούλου Βασιλικής.


Νέος πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με ισχύ από σήμερα, αναλαμβάνει ο Ιωάννης Γκόλιας. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) ως μοναδικός μέτοχος του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το υπερταμείο, στους στόχους του ΟΑΣΑ, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο κ. Γκόλιας με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας μια επιβατοκεντρική προσέγγιση με έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη-επιβάτη, μέσα και από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, καθώς επίσης και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) στο πλαίσιο και της ομιλοποίησης.

«Η επόμενη μέρα για τον Όμιλο είναι να καταστούν οι αστικές συγκοινωνίες ένας αξιόπιστος τρόπος μετακίνησης έναντι των αυτοκινήτων, καθώς το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών είναι βασική συνιστώσα για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και εν γένει, της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις αστικές μετακινήσεις», επισημαίνει η ΕΕΣΥΠ.

Το βιογραφικό του νέου προέδρου

Ο κ. Γκόλιας είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από το 1991 είναι καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ από το 2002 είναι διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση Σχολών Πολιτικών Μηχανικών της Κροατίας, ενώ μεταξύ 2014- 2019 διετέλεσε πρύτανης του ΕΜΠ. Επίσης έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών, καθώς επίσης και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αθηναίων. Το 2015 διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συγκοινωνιακές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει λάβει περισσότερες από 4.900 αναφορές. Διετέλεσε και είναι μέλος σε σειρά επιστημονικών επιτροπών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*