Ξεκίνησαν οι προσλήψεις στις συγκοινωνίες της Αθήνας

Φωτογραφία: Αττικό Μετρό

Ενημέρωση: 3 Νοεμβρίου 2020

Στη Διαύγεια ανέβηκαν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι προκηρύξεις για 609 συνολικά προσλήψεις προσωπικού σε ΟΣΥ (Λεωφορεία – Τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση από την ΟΣΥ, οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά μεταξύ 4 και 18 Νοεμβρίου. Αιτήσεις που εστάλησαν νωρίτερα θα πρέπει να επανασταλούν εντός του συγκεκριμένου διαστήματος.

Συγκεκριμένα, στην ΟΣΥ θα προσληφθούν 367 εργαζόμενοι στην κατηγορία Οδηγών Λεωφορείων ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 56 εργαζόμενοι στην κατηγορία ΔΕ Τεχνιτών διάφορων ειδικοτήτων. Στην ΣΤΑΣΥ θα προσληφθούν 186 εργαζόμενοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα για την ΟΣΥ, ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) (201), ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ’+Ε΄ ή DΕ κατηγορίας) (166), ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων(Μηχανοτεχνιτών) (29), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (3), ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (3), ΔΕ Βαφείς Οχημάτων (1), ΔΕ Ταπητουργοί (1), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές-Οξυγονοκολλητές (1), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες (8), ΔΕ Τορναδόροι (3), ΔΕ Ψυκτικοί (5), ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων (2)

Για την ΣΤΑΣΥ, ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (17), ΤΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (5), ΔΕ Οδηγοί Συρμών (75), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (39), ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (1), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών (12), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (18), ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτροσυγκολλητών (5), ΔΕ Τεχνιτών Χειριστών Ανυψωτικών (6), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων -Ελαιοχρωματιστών (2), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Ξυλουργών (1), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων –Τεχνιτών Τοποθέτησης Πλακιδίων (3), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (2)

Τα γενικά προσόντα που ισχύουν για όλες τις θέσεις:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
  2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999 (ειδικά οι οδηγοί συρμών από το έτος 1985 έως και το έτος 1999)
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού,
  5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής

Για κάθε θέση επίσης ισχύουν ειδικά προσόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης. 

Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την ΟΣΥ ή ΣΤΑΣΥ (χρήση φακέλου ΑΣΕΠ POST) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους.

Για να κατεβάσετε τις αιτήσεις σε μορφή pdf κάντε κλικ παρακάτω και πατήστε “Download”

Το έντυπο της αιτήσεως (θα) είναι διαθέσιμο :

α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις)
β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) ή ΣΤΑΣΥ (www.stasy.gr)
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ανέρχεται σε 15 ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση των προκηρύξεων. Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 4 έως τις 18 Νοεμβρίου ενώ στους υποψήφιους προτείνεται να τις καταθέσουν το συντομότερο δυνατό. 

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις που προκηρύσσονται, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για αίτηση στις προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν:

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τη ΣΤΑΣΥ

Σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 04 Νοεμβρίου και λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2144141255, 2144141076, 2144141077, 2144141254, 2144141139 και 2144141307, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Πληροφορίες από την ΟΣΥ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ Ο.ΣΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  1. Aναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως προκύπτει από τις προκηρύξεις αλλά και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το ΑΣΕΠ, η προθεσμία εκκινεί την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και όχι μετά την εκπνοή του δεκαημέρου της δημοσίευσης στις εφημερίδες αυτές.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν τις αιτήσεις τους (ηλεκτρονικά ή με συστημένη αλληλογραφία) μόνο προς τους ενδιαφερόμενους φορείς (Ο.ΣΥ. Α.Ε. ) και όχι προς το Υπουργείο.
  3. 3) Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εταιρειών είναι τα ακόλουθα: Ο.ΣΥ. Α.Ε. (210-4270796 και 210-4270834)

ΠΡΟΣΟΧΗ

H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 4/11/2020 – 18 /11/2020. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 4/11/2020 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΑΛΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ 4/11/2020 – 18/11/2020

Για την ΟΣΥ:

[scribd id=482262391 key=key-hKzukUOrfgKAQ10g5C5a mode=scroll]

Για την ΣΤΑΣΥ:

[scribd id=482262524 key=key-D88mzL5SfCLW531K7poJ mode=scroll]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*