Νέες έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις λόγω κορωνοϊού για τις συγκοινωνίες της Αθήνας

Η επιτάχυνση της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας για τα μεταχειρισμένα λεωφορεία που θα προμηθευτεί η ΟΣΥ μέσω leasing μέσω της μη υποβολής τεχνικής μελέτης καθώς και η δυνατότητα παράτασης της μη χορήγησης αδειών για ένα ακόμα δίμηνο για τους εργαζόμενους της εταιρείας, με παράλληλη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης, περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κωρονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Όπως αναφέρεται σε διάταξη του νομοσχεδίου, για την άμεση ενισχυση των αστικών μεταφορών και την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τα αστικά λεωφορεία τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην ΟΣΥ Α.Ε. με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) απαλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση υποβολής τεχνικής μελέτης μηχανολόγου-μηχανικού κατά τη διαδικασία ταξινόμησης. Αντί αυτής θα υποβληθεί μόνο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου καθώς και η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα προέλευσης.

Η άδεια κυκλοφορίας που θα χορηγήσει το υπουργείο θα έχει διάρκεια 4 μηνών και θα αντικατασταθεί στη συνέχεια από μόνιμη αφού η ΟΣΥ Α.Ε. καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας και την τεχνική μελέτη μηχανολόγου-μηχανικού (αν βέβαια δεν δοθεί κι άλλη παράταση μέσω νέας νομοθετικής ρύθμισης).

Σε επόμενη διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρεται πως η διοίκηση της ΟΣΥ Α.Ε. δύναται, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την έξαρση της πανδημίας και προς την προστασία του κοινωνικού συνόλου με την αύξηση των δρομολογίων και την αποφυγή του συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να αναστείλει τις κανονονικές άδειες των εργαζομένων με την ειδικότητα των οδηγών και τεχνικών εν κινήσει, πλην αυτών που βρίσκονται σε καθεστός άδειας ειδικού σκοπού μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Το προσωπικό που εμπίπτει στις συγκεκριμένες διατάξεις θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της κανονικής του άδειας ως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ θα λάβει και εφάπαξ αποζημίωση ύψους 500 ευρώ μικτά.

Επιπλέον, για τον ΟΑΣΑ παρατείνει μέχρι και τις 30 Ιουνίου η δυνατότητα να προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, της εποπτείας αυτών, καθώς και της διάθεσης χρήσης και ελέγχου των μέσων κομίστρου, την αποφυγή συνωστισμού, την ασφαλή επαύξηση συγκοινωνιακού έργου κ.λπ.

Όσον αφορά τα λοιπά μέσα, παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η δυνατότητα μη απόσυρσης λεωφορείων ΚΤΕΛ καθώς και Ταξί τα οποία έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας. Τέλος, προβλέπεται νέα έκτακτη ενίσχυση για εταιρείες ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*