Ελλειμματικές οι συγκοινωνίες της Αθήνας και το 2021

Copyright ©2007 K. Krallis, SV1XV. Shared under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ενημέρωση 3 Φεβρουαρίου με τα στοιχεία για την ΕΡΓΟΣΕ

Ελλείμματα θα παρουσιάσουν οι συγκοινωνίες της Αθήνας και το 2021 καθώς οι επιπτώσεις του κορωνοϊού αναμένεται να είναι εμφανείς για το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της χρονιάς.

Πριν από λίγες μέρες, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην έγκριση των προϋπολογισμών που υπέβαλαν οι συγκοινωνιακοί φορείς.

Για την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. προϋπολογίζονται έσοδα ύψους 60.470.837 ευρώ και έξοδα ύψους 60.997.263. Το έλλειμμα της εταιρείας θα φτάσει τα 526.426 ευρώ. Σημειώνεται ότι 55,9 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από επιχορηγήσεις και μόνο 4 εκατ. ευρώ από πωλήσεις. Ο ΟΑΣΑ έχει 127 εργαζόμενους, 104 αορίστου χρόνου και 23 ορισμένου χρόνου.

Ο προϋπολογισμός της ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε. περιλαμβάνει έσοδα ύψους 133.837.200 ευρώ και έξοδα 172.083.040 ευρώ με το έλλειμμα να φτάνει τα 38.245.840 ευρώ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα φτάσουν τα 90,3 εκατ. ευρώ ενώ 35,1 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από επιχορηγήσεις.  Η ΣΤΑΣΥ διαθέτει προσωπικό 2.489 ατόμων, με 2.435 από αυτούς αορίστου χρόνου και 54 ορισμένου χρόνου.

Για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. προϋπολογίζονται έσοδα 216.176.619 ευρώ (122,6 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 84,4 εκατ. ευρώ από πωλήσεις) και έξοδα 242.596.512 ευρώ. Το έλλειμμα θα φτάσει τα 26.419.893 ευρώ. Τη μισθοδοσία της εταιρείας βαρύνουν 4.797 εργαζόμενοι, 7 εκ των οποίων ορισμένου χρόνου και οι υπόλοιποι αορίστου χρόνου.

Πλεονασματικοί αντίθετα είναι οι προϋπολογισμοί του ΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ για το 2021:

  • Η Ο.ΣΕ. Α.Ε. θα έχει έσοδα 370.252.823 ευρώ (328,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 30,7 εκατ. ευρώ από πωλήσεις) και έξοδα 343.406.823 με το πλεόνασμα να φτάνει τα 26.846.000. Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό 1.126 ατόμων, 1.062 αορίστου χρόνου και 64 με έμμισθη εντολή.
  • Για την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προϋπολογίζονται έσοδα ύψους 31.850.000 και έξοδα 13.751.380 με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 18.098.620 ευρώ. Η εταιρεία δεν θα λάβει επιχορήγηση ενώ διαθέτει προσωπικό 13 ατόμων.
  • Η ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε θα έχει θετικό ισοζύγιο ύψους 1.001.400 αφού προϋπολογίζονται έσοδα ύψους 192.720.910 ευρώ και έξοδα ύψους 191.719.510 ευρώ.

Μόνο μέσα στις τελευταίες μέρες, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε δέσμευση πίστωσης ύψους 93.599.640 ευρώ που αφορά την καταβολή ανά δωδεκατημόριο της κρατικής επιδότησης στον ΟΑΣΑ, για λειτουργικές δαπάνες της ΟΣΥ ΑΕ. Επίσης, για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ Αττικής, εγκρίθηκε η καταβολή επιπλέον αποζημίωσης ύψους 24.541.200 ευρώ στον ΟΑΣΑ και η καταβολή επιχορήγησης 2.272.337,55 για την πληρωμή των ΚΤΕΛ το μήνα Ιανουάριο.

Τέλος, εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 19.800.000 ευρώ που αφορά την καταβολή ανά δωδεκατημόριο της κρατικής επιδότησης στον ΟΑΣΑ, για λειτουργικές δαπάνες της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ και 8.666.633,33 ευρώ για τη δόση Ιανουαρίου του 2021, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού της ελλείμματος Ο.ΣΥ. Α.Ε καθώς και 1.833.333,33 ευρώ για την αντίστοιχη δόση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*