Ηλεκτρικά, υβριδικά και φυσικού αερίου: Τα νέα λεωφορεία που θα αγοραστούν για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από χτες και μέχρι την 1η Απριλίου ο διαγωνισμός για την προμήθεια 800 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τρίτη κατά σειρά δημόσια διαβούλευση για νέα λεωφορεία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη το 2018 για 92 λεωφορεία και η δεύτερη το 2019 για 750 δεν οδήγησαν πουθενά, αφού στη μία περίπτωση, ο διαγωνισμός για την προμήθεια 92 λεωφορείων με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ενώ ο διαγωνισμός για την προμήθεια 750 λεωφορείων ακυρώθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια αξιοσημείωτα στοιχεία από το διαγωνισμό (τα οποία προφανώς μπορούν να μεταβληθούν μέχρι να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

 • Προμήθεια 200 απλών υβριδικών αστικών λεωφορείων 12m, κατηγορίας EURO VI
 • Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI
 • Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας  EURO VI
 • Προμήθεια 300 (80 + 220) απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12m, καθώς και των
 • Παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότθτεσ φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο [150 = (40 + 110)+ έως [300 = (80 + 220)], καθώς και την προμήθεια 2 και 4 οχημάτων τύπου βαν για τις δύο παρτίδες ηλεκτρικών λεωφορείων ως «κινητών μονάδων» με δυνατότητα φόρτισης των λεωφορείων αυτών.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα χωρίζονται σε δύο παρτίδες:

 • Παρτίδα Ι 80 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12m ελάχιστης αυτονομίας 150χλμ
 • Παρτίδα ΙΙ 220 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12m ελάχιστης αυτονομίας 200 χλμ

Ο διαγωνισμός αυτός θα περιλαμβάνει 3 πρωτιές για την Αθήνα και τη Θεσαλονίκη: για πρώτη φορά θα αγοραστούν υβριδικά λεωφορεία (με ντιζελοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα), για πρώτη φορά θα αγοραστούν αθρωτά (διπλά) λεωφορεία φυσικού αερίου και, βεβαίως, για πρώτη φορά θα αγοραστούν πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό πόσα από αυτά τα λεωφορεία θα προορίζονται για την Αθήνα και πόσα για τη Θεσσαλονίκη. Σε δεύτερη φάση, εντός του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος διαγωνισμός με 500 ακόμα λεωφορεία.

Οι συμμετέχοντας θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία έως 4 ομάδες λεωφορείων (και για μία ή δύο παρτίδες ηλεκτρικών), αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο των οχημάτων της κάθε ομάδας ή παρτίδας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 550 ημερολογιακές μέρες (18,3 μήνες). Η παράδοση των λεωφορείων θα γίνει εντός 430 ημερολογιακών ημερών (15,3 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρώτη παρτίδα λεωφορείων (τουλάχιστον 50 οχήματα από κάθε τύπο), θα πρέπει να έχει παραδοθεί το πολύ εντός 310 ημερών (10,3 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός (και η ανώτατη αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των οχημάτων) ανέρχεται σε 372.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα λάβει το 10% του ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί κατά 20% με την παράδοση κάθε λεωφορείου (αναλογικά) και 80% αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής παραλαβής.

Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθεί υπόψη η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτοί αναφέρονται στους όρους του διαγωνισμού. Ρόλο θα παίξει και ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων, ο οποίος θα έχει συντελεστή βαρύτητας 17% επί του συνόλου.

Οι κατασκευαστές θα προχωρήσουν στην κατασκευή ενός πρότυπου οχήματος (για κάθε τύπο) ως δείγμα, το οποίο η αναθέτουσα αρχή θα επιθεωρήσει σε δύο στάδια κατασκευής.

Ο πρώτος τύπος λεωφορείων αφορά απλά υβδιδικά αστικά λεωφορεία 12μ EURO VI. Επιλεκτικά, αναφέρουμε κάποια βασικά χαρακηριστικά των λεωφορείων αυτών:

 • Λεωφορεία χαμηλού δαπέδου, τριών θυρών, κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
 • Το εξωτερικό τους θα διαθέτει μέχρι και 5 αποχρώσεις ανάλογα με την επιλογή της αναθέτουσας αρχής.
 • Ελάχιστος αριθμός επιβατών (εκτός οδηγού και ΑΜΕΑ): 85. Θέσεις καθήμενων 28. Θέση ΑΜΕΑ 1.
 • Κεκλιμένο δάπεδο για αμαξίδια ΑΜΕΑ στη μεσαία θύρα και σύστημα επιγονάτισης δεξιά. Καμία βαθμίδα στο εσωτερικό του λεωφορείου.
 • Δύο κάμερες οδήγησης στο εξωτερικό (εναλλακτικά, κάτοπτρα), δύο κάμερες θυρών και μία κάμερα οπισθοπορίας.
 • Καμπίνα του οδηγού πλήρως διαχωρισμένη από το χώρο των επιβατών, μέσω πόρτας με υαλοπίνακα ύψους 1,50 – 2μ.
 • Πλήρες σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φυσικής προσαγωγής νωπού αέρα.
 • Σύστημα φυσικού αερισμού μέσω θυρίδων οροφής.
 • Πλευρικά παράθυρα με δυνατότητα ανοίγματος με ανάκλιση.
 • Καθίσματα αντιβανδαλιστικού τύπου με δύσφλευκτη ταπετσαρία.
 • 4 μεγάφωνα πληροφόρησης επιβατών με δυνατότητα αναπαραγωγής διαφημίσεων, ψηφιακών αρχείων, ραδιοφωνικού σταθμού κ.λπ.
 • Οθόνη πληροφόρησης επιβατών (τηλεματική) και πλήρης καλωδίωση για την υποδοχή του λοιπού εξοπλισμού τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου
 • Τρεις πληροφοριακές πινακίδες LED στο εξωτερικό (μπροστά, πλάι, πίσω).
 • Το εσωτερικό των λεωφορείων θα είναι από υλικά με αντιβανδαλιστικές ιδιότητες και προστασία από γκράφιτι ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής/αναβάθμισης της διακόσμησης σε περίπτωση που απαιτηθεί χωρίς μεγάλη δαπάνη.
 • Υβριδικού τύπου κινητήρας με δυνατότητα ανεξάρτητης παράλληλης τροφοδοσίας από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ή τον ηλεκτροκινητήρα ή και τους δύο.
 • Ηλεκτροκινητήρας με δυνατότητα αυτόνομης κίνησης για 3,5 χλμ. επίπεδης αστικής διαδρομής.
 • Κατά την υβριδική λειτουργία, η εκκίνηση από τη θέση στάσης και η κίνηση για ταχύτητα μέχρι και 10 χλμ/ώρα θα γίνεται με τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητες θα χρησιμοποιείται ο κινητήρας diesel. Όταν το επίπεδο των μπαταριών θα φτάνει το 40%, θα χρησιμοποιείται ο κινητήρας diesel μέχρι να φορτιστούν οι μπαταρίες.

Αστικά λεωφορεία φυσικού αερίου 12m

Ισχύει ότι αναφέρεται παραπάνω για τα υβριδικά λεωφορεία, με τις εξής διαφορές:

 • Ελάχιστος αριθμός επιβατών (εκτός οδηγού και ΑΜΕΑ): 80. Θέσεις καθήμενων 26. Θέση ΑΜΕΑ 1.
 • Κινητήρας Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG-EUROVI. Ελάχιστη αυτονομία 400km.

Αστικά αρθρωτά λεωφορεία φυσικού αερίου 18m

Ισχύει ότι αναφέρεται παραπάνω για τα λεωφορεία φυσικού αερίου, με τις εξής διαφορές (λόγω μεγέθους):

 • Ελάχιστος αριθμός επιβατών (εκτός οδηγού και ΑΜΕΑ): 130. Θέσεις καθήμενων 39. Θέση ΑΜΕΑ 1.
 • Τέσσερις θύρες, μία μπροστά, δύο στη μέση και μία πίσω. Η δεύτερη θύρα θα φέρει ανακλινόμενη ράμπα για είσοδο ΑΜΕΑ.
 • 8 μεγάφωνα και 2 οθόνες πληροφόρησης επιβατών.

Απλά ηλεκτρικά λεωφορεία 12m και περελκόμενα

Κάποια αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά:

 • Ελάχιστος αριθμός επιβατών (εκτός οδηγού και ΑΜΕΑ): 70. Θέσεις καθήμενων 27. Θέση ΑΜΕΑ 1.
 • Ταχύτητα τουλάχιστον 70χλμ/ώρα και 12χλμ/ώρα σε ανωφέρεια με κλίση τουλάχιστον 12%
 • Αυτονομία τουλάχιστον 150χλμ (παρτίδα Ι) ή 200χλμ (παρτίδα ΙΙ) σε αστικές συνθήκες (μέση εμπορική ταχύτητα 15χλμ/ώρα, παραμονή σε στάση 20sec, υποπλήρες φορτίο, κλιματισμός, αερισμός και λοιπά συστήματα σε λειτουργία
 • Τα πλευρικά παράθυρα των λεωφορείων ΔΕΝ θα ανοίγουν, πλην αυτού του οδηγού.
 • Τα λεωφορεία θα διαθέτουν σύστημα ασύρματης επικοινωνίας WiFi με το διαδίκτυο και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 30 χρηστών.
 • Για κάθε ένα ή δύο λεωφορεία, ένας σταθερός φορτιστής αργής φόρτισης, ελάχιστης ισχύος 60kW, για φόρτιση εντός 4 ωρών κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αμαξοστάσιο.
 • Περιλαμβάνονται επίσης και 6 οχήματα τύπου βαν τα οποία θα φέρουν φορτιστές για να φορτίζουν τα οχήματα εκτός αμαξοστασίου.

Για τα λεωφορεία θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 έτη, 6 έτη για τους συσσωρευτές κίνησης, 6 έτη για τους φορτιστές, 12 έτη αντισκωριακή εγγύηση και εγγύηση καλής λειτουργίας στις κλιματολογικές συνθήκες Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο ανάδοχος θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για το σύνολο της περιόδου καλής λειτουργίας. Επίσης θα παρέχει εκπαίδευση τριών ημερών σε 20 εκπαιδευτές-οδηγούς ώστε αυτοί στη συνέχεια να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους οδηγούς.

Κάθε οχήμα, πριν την οριστική του παραλαβή, θα υποβάλεται σε δοκιμαστική λειτουργία επί 30 ημέρες ή 5.000km με φορτίο προσωμοίωσης σε διαδρομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ώστε να ελέγχονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας με κόστος του αναδόχου.

Δώδεκα μήνες μετά την οριστική παραλαβή των λεωφορείων, ο ανάδοχος θα προχωρήσει επίσης σε προληπτική συντήρησή τους με δικά του έξοδα σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ΟΣΥ και τον ΟΑΣΘ. Για τα υπόλοιπα 4 χρόνια, η συντήρηση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΟΣΥ/ΟΑΣΘ (αλλά με τα ανταλλακτικά δωρεάν από τον ανάδοχο).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*