Εκτός τηλεματικής εδώ και ένα εξάμηνο 60 λεωφορειακές γραμμές

Αλέξανδρος Λιάρος

Έξι μήνες έχουν περάσει από την 1η Οκτωβρίου 2020, όταν ξεκίνησε η ανάθεση δρομολογίων στα ΚΤΕΛ σε 60 λεωφορειακές γραμμές της Αττικής. Μία όμως σημαντική πρόβλεψη της μεταξύ τους σύμβασης δεν έχει γίνει πραγματικότητα προς το παρόν: το σύνολο των λεωφορειακών γραμμών που έχει ανατεθεί στα ΚΤΕΛ, βρίσκεται μέχρι και σήμερα εκτός του συστήματος της τηλεματικής.

Έτσι, οι επιβάτες που μετακινούνται με τις γραμμές αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου στη στάση. Δεδομένου ότι πρόκειται για γραμμές οι οποίες κινούνται εκτός του κέντρου της πόλης, με τμήματα της διαδρομής που διέρχονται από ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, η μη λειτουργία του συστήματος έχει φέρει το επίπεδο εξυπηρέτησης των επιβατών πολλά χρόνια πίσω. Το πρόβλημα αυτό αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια του χιονιά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι επιβάτες των γραμμών αυτών δεν μπορούσαν να ενημερωθούν για το αν και πότε θα περάσει λεωφορείο από την στάση τους.

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία των ιδιωτών πρέπει να εγκαταστήσουν σύστημα τηλεματικής συμβατό με αυτό του ΟΑΣΑ με την έναρξη των δρομολογίων έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι δυνατή η πιστοποίηση της εκτέλεσης του συνόλου των δρομολογίων που τους έχει ανατεθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «η πλήρης  λειτουργία του συστήματος τηλεματικής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προ της δρομολόγησης των λεωφορείων για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου», κάτι που δεν έχει γίνει 6 ολόκληρους μήνες αργότερα.

Πέρα από ζήτημα ενημέρωσης, η λειτουργία του συστήματος απαιτείται προκειμένου ο ΟΑΣΑ να πιστοποιεί ότι οι εταιρείες ΚΤΕΛ πραγματοποιούν το σύνολο των δρομολογίων που τους έχουν ανατεθεί και να αποζημιώνονται ανάλογα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό αν ο ΟΑΣΑ αποζημιώνει τα ΚΤΕΛ αφού επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση των δρομολογίων με κάποιο άλλο μέσο (π.χ. στοιχεία επικυρώσεων) ή αν απλά υποθέτει πως τα ΚΤΕΛ πραγματοποιούν το σύνολο των δρομολογίων χωρίς να έχει σχετικά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ πριν από λίγες μέρες, ο ΟΑΣΑ ενέκρινε δαπάνη ποσού ύψους 391.771,73 ευρώ πλέον ΦΠΑ που αφορά την αφαίρεση εξοπλισμού τηλεματικής από παροπλισμένα λεωφορεία και τη μεταφορά τους σε άλλα οχήματα. Πρόκειται προφανώς για τα λεωφορεία που θα μισθωθούν μέσω leasing, τα πρώτα εκ των οποίων αναμένεται να βγουν στους δρόμους μέσα στις επόμενες μέρες. Το αν η λειτουργία της τηλεματικής στα οχήματα αυτά θα λειτουργήσει από την πρώτη μέρα μένει πάντως να αποδειχθεί στην πράξη. Για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναμένουμε ήδη μάταια εδώ και 6 μήνες.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*