Δύο μήνες χωρίς τηλεματική οι λεωφορειακές γραμμές που ανέλαβαν τα ΚΤΕΛ

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η διαδικασία της αλλαγής σκυτάλης με το πέρασμα 60 λεωφορειακών γραμμών από την ΟΣΥ στα ΚΤΕΛ οδεύει προς ολοκλήρωση μέσα στην εβδομάδα, κανένα από τα 146 και  πλέον λεωφορεία που έχουν μέχρι σήμερα δρομολογήσει τα ΚΤΕΛ δεν είναι εμφανές στην εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ αν και αυτό προβλέπεται από τη συμφωνία μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στη σύμβαση, η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. «υποχρεούται να εγκαταστήσει με δαπάνες της, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σε όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του οριζόμενου, με την παρούσα Σύμβαση, συγκοινωνιακού έργου, κατάλληλο σύστημα τηλεματικής, συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα τηλεματικής του ΟΑΣΑ και της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προκειμένου να πιστοποιείται η εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου (γραμμές – αριθμός δρομολογίων – πρόγραμμα δρομολογίων) και να επιμελείται με μέριμνα και δαπάνες της την συντήρηση και την αξιόπιστη λειτουργία αυτού.»

Στο ακριβώς επόμενο άρθρο της σύμβασης περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό και επαναλαμβάνεται πως «Η πλήρης  λειτουργία του συστήματος τηλεματικής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προ της δρομολόγησης των λεωφορείων για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου», κάτι που προφανώς δεν έχει γίνει.

Στην ανακοίνωση του ΟΑΣΑ σχετικά με την έναρξη της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ από την 1η Οκτωβρίου αναφερόταν πως η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει «σταδιακά» (παρά τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση), χωρίς να δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ούτε αυτό όμως έχει συμβεί αφού αν και σύμφωνα με πληροφορίες ο εξοπλισμός της τηλεματικής έχει αρχίσει να εγκαθίστανται στα λεωφορεία των ιδιωτών, δεν εμφανίζονται ακόμα πληροφορίες για τους επιβάτες.

Η λειτουργία του εξοπλισμού της τηλεματικής, πέρα από την ενημέρωση των επιβατών για τα δρομολόγια σε ζωντανό χρόνο, είναι αναγκαία και για έναν ακόμα ουσιώδη λόγο για τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ: μέσω αυτής, μπορεί να πιστοποιείται ότι τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ εκτελούν το σύνολο των δρομολογίων που τους έχουν ανατεθεί έτσι ώστε να λάβουν την ανάλογη αποζημίωση ενώ σε περίπτωση ανεκτέλεστων δρομολογίων προβλέπονται και οι ανάλογες ρήτρες.

Στη σύμβαση πάντως αφήνεται ένα «παραθυράκι» για την περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού της τηλεματικής, καθώς αναφέρεται πως «σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν στοιχεία τηλεματικής, πλην όμως πιστοποιείται η εκτέλεση του δρομολογίου από την ύπαρξη στοιχείων χρήσης ηλεκτρονικού κομίστρου ή άλλων πρόσφορων μέσων, το προγραμματισμένο δρομολόγιο θεωρείται εκτελεσμένο.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*