ΡΑΣ: Σύντομα οι εξετάσεις των υποψήφιων μηχανοδηγών

Η Ρυθμιστική Αρχή  Σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προγραμματίσει τη διενέργεια εξετάσεων των υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση ευρωπαϊκής άδειας μηχανοδήγησης.

Μετά την έγκριση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για την επαναλειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ, η ΡΑΣ, ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού, δρομολογεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για  την έναρξη των εξετάσεων.

«Η ΡΑΣ αντιλαμβανόμενη την αδήριτη  αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των νέων στελεχών, γεγονός με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Αγοράς, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου.

«Η εκπαίδευση και  στη συνέχεια  η  εξέταση των νέων μηχανοδηγών που διεξάγεται στη χώρα μας  σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις τεχνογνωσίας , αποτελεί σημαίνουσα παράμετρο για την  ασφαλή και διαλειτουργική σιδηροδρομική κυκλοφορία στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Στόχευση της ΡΑΣ είναι η στελέχωση των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών  επιχειρήσεων με προσωπικό  που εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του καθήκοντα με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω  το μεταφορικό έργο στη χώρα μας, με την  αύξηση του αριθμού εμπορευματικών – επιβατικών δρομολογίων», τονίζει  η Πρόεδρος της ΡΑΣ.

Υπενθυμίζεται, ότι  οι εξετάσεις της  Ρυθμιστικής  Αρχής Σιδηροδρόμων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: Α. Τη γραπτή εξέταση θεωρητικού Μέρους και Β. Την προφορική εξέταση Πρακτικού Μέρους (στατική και εν πορεία εξέταση).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαθίδρυσε σύστημα πιστοποίησης  για τους μηχανοδηγούς με την οδηγία Οδηγία 2007/59/ΕΚ. Στο εν λόγω σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνεται και η έκδοση ευρωπαϊκών αδειών μηχανοδηγού από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας και εν προκειμένω για τη χώρα μας, από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Όπως επίσης και εναρμονισμένα συμπληρωματικά πιστοποιητικά από τον εργοδότη (Σιδηροδρομική Επιχείρηση ή Διαχειριστή Υποδομής).

Παράλληλα, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ έχει χορηγηθεί Δήλωση Αναγνώρισης από τη ΡΑΣ, η οποία καλύπτει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά καθήκοντα τα οποία είναι τα εξής:

  • Γενικές επαγγελματικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του νόμου ν. 3911/2011.
  • Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το παράρτημα IV του νόμου ν. 3911/2011.
  • Επαγγελματικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού για τις υποδομές, σύμφωνα με το παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011.
  • Γλωσσικές γνώσεις, που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 8 παράρτημα V του νόμου ν. 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώσεις, γλωσσική επάρκεια στη σιδηροδρομική επικοινωνία και ορολογία, διαδικασίες ασφάλειας της ελληνικής υποδομής).

Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*