Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Συνεργασία για την προώθηση της ανακύκλωσης στο Μετρό

Share

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ανακοινώνουν την απαρχή της μεταξύ τους συνεργασίας, σε μια προσπάθεια προώθησης της κυκλικής οικονομίας, αλλά και γενικότερα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

  ΣΤΑΣΥ και Ε.Ο.ΑΝ. ενώνουν τις δυνάμεις τους και από τις 5 Ιουνίου και για έναν μήνα, το μήνυμα της Ανακύκλωσης «ταξιδεύει» στο Μετρό μέσω των μηνυμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που προβάλλονται στις οθόνες των σταθμών, αλλά και σχετικών αφισών που έχουν αναρτηθεί στα διαφημιστικά πλαίσια, ενώ έπεται συνέχεια δράσεων από το Σεπτέμβριο.

  Το Περιβάλλον αποτελεί θεματική προτεραιότητα, που διέπει τη λειτουργία των Σταθερών Συγκοινωνιών. Με συνεχείς δράσεις  ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των  πολιτών, η ΣΤΑΣΥ αναδεικνύεται σε
  έναν αξιόπιστο σύμμαχο σε ζητήματα περιβάλλοντος και  κοινωνικής προσφοράς. Τα μέσα σταθερής τροχιάς αποτελούν εξάλλου τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

  Ο ΕΟΑΝ έχει θεσπίσει στρατηγικούς στόχους για τη μείωση δημιουργίας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας με εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο προβολής. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, επιλέγει συμμάχους ξεκινώντας με τη ΣΤΑΣΥ.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα