Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

ΟΑΣΑ: Προετοιμασίες για την απόκτηση νέων λεωφορείων και μελλοντικές προσλήψεις

Share

  Σύμβαση με εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υπέγραψε πριν από λίγες ημέρες ο ΟΑΣΑ που αφορά «υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ ΑΕ».

  Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά αφενός την κατάρτιση στρατηγικής για την μεσοπρόθεσμη προμήθεια στόλου λεωφορείων και αφετέρου την στρατηγική για μεσοπρόθεσμη πρόσληψη προσωπικού κίνησης. Καταρχάς, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων αλλά και του τύπου αυτών (12μετρα, 18μετρα) βάσει των εκτιμώμενων αναγκών ζήτησης μεταφορικού έργου, σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο ρυθμό απόσυρσης παλαιότερων οχημάτων και το πρόγραμμα δρομολογίων. Υπόψη θα ληφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες λόγω επεκτάσεων Μετρό και Τραμ αλλά και των προγραμματισμένων μελλοντικών σημαντικών πόλων γένεσης μετακινήσεων όπως είναι το Ελληνικό και ο Ελαιώνας.

  Ο ανάδοχος θα προχωρήσει επίσης σε προσδιορισμό των τεχνολογιών των λεωφορείων (CNG, υβριδικά, ηλεκτρικά) και του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων ανά τεχνολογία με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και την γενική εξέλιξη της αγοράς διεθνώς.

  Κατόπιν της εκτίμησης του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων ανά κατηγορία μεγέθους οχήματος (12μετρα, 18μετρα), θα εξεταστούν και θα διαμορφωθούν προτάσεις για την προμήθεια λεωφορείων με συμβατικές τεχνολογίες χαμηλών ρύπων (CNG, Hybrid) καθώς και με ηλεκτροκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν υπόψη και αναλυθούν παράμετροι όπως οι δυνατότητες εγκαταστάσεων / απαιτούμενων συνοδών έργων λεωφορείων CNG, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για υβριδικά λεωφορεία διαφόρων τύπων, εξέταση δυνατοτήτων εγκαταστάσεων και απαιτούμενων συνοδών έργων ηλεκτρικών λεωφορείων και επισκόπηση, αξιολόγηση και ολοκλήρωση κατάρτισης χαρακτηριστικών παρελκόμενων ηλεκτρικών λεωφορείων (φορτιστών βραδείας φόρτισης).

  Για τον εντοπισμό των λεωφορειακών γραμμών οι οποίες είναι κατάλληλες για την δρομολόγηση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων θα εξεταστούν παράμετροι όπως η τοπική χωρητικότητα δικτύου, το μήκος διαδρομής, οι περιοχές υψηλής ατμοσφαιρική ρύπανσης και με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού καθώς και η εγγύτητα αφετηρίας/τέρματος σε αμαξοστάσια της «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ).

  Ο σύμβουλος θα εξετάσει και την – σε εξέλιξη – αξιολόγηση από άλλο μελετητή των στοιχείων κίνησης των 5 ηλεκτρικών λεωφορείων που πραγματοποίησαν πιλοτικά δρομολόγια τους τελευταίους μήνες ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα σχετικά με την κατανάλωση των ηλεκτρικών λεωφορείων στις συνθήκες της Αθήνας.

  Επιπλέον, ο ανάδοχος θα συνδράμει στον καθορισμό των βασικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών
  των λεωφορείων κάθε τύπου, όπως και των παρελκόμενων όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα (φορτιστές σε σημεία του δικτύου, φορτιστές βραδείας φόρτισης στα αμαξοστάσια).

  Τέλος, θα καταρτιστεί η στρατηγική μεσοπρόθεσμης πρόσληψης προσωπικού κίνησης λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τις παρούσες δρομολογήσεις / βάρδιες κλπ, καθώς και το θεσμικό/νομικό πλαίσιο σε σχέση με συνταξιοδότηση. Ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση πλάνου προσλήψεων ικανών προς εξυπηρέτηση του στόλου που αναμένεται να διαμορφωθεί με την υπό εξέλιξη προμήθεια νέων λεωφορείων.

  Η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια 90 ημερών ενώ η συμβατική αμοιβή θα φτάσει τα 24.180 ευρώ με ΦΠΑ.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα