Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την προμήθεια 770 νέων λεωφορείων – για πρώτη φορά ηλεκτρικά και υβριδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 8 Οκτωβρίου ο διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από δεκατρία χρόνια, προχωρά στη διαδικασία ανανέωσης, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των αστικών λεωφορείων με οχήματα νέας τεχνολογίας φιλικότερα προς το περιβάλλον: ηλεκτρικά, CNG και υβριδικά.

«Έχουμε εργαστεί εντατικά τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την κατάλληλη προετοιμασία της ένταξης των νέων λεωφορείων στους υφιστάμενους στόλους» δήλωσε ο κ. Κώστας Καραμανλής και τόνισε ότι «στο νέο διαγωνισμό περιλαμβάνονται περισσότερα από 300 ηλεκτρικά λεωφορεία για τις πόλεις της Αθήνας και τις Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία στις δύο πόλεις, σε σχέση με τα λεωφορεία με συμβατικά καύσιμα, θα αποτελούν αρκετά μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου κι ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια 770 λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών ρύπων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 383.494.800,00 εκ. ευρώ. και όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής «υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ».

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 5 τμήματα-συμβάσεις, με τα εξής χαρακτηριστικά :

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 120 απλών αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης  των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.

ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.

Τα 770 νέα λεωφορεία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το παραγόμενο μεταφορικό έργο, μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ποιότητα του αέρα και στο περιβάλλον συνολικά.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021

Δείτε το τεύχος του διαγωνισμού με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές

Φυσικό Αντικείμενο:

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1 Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας EUROVI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
ΤΜΗΜΑ 2 Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI
ΤΜΗΜΑ 3 Προμήθεια 100 λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 18μ. για την ανανέωση του στόλου λεωφορείων σε Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ 4 Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ και των παρελκομένων τους 
ΤΜΗΜΑ 5 Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ και των παρελκομένων τους 

ΤΜΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας EUROVI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Α με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΩΝ (12 μέτρων) ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ EURO VI» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (πεντακόσιες πενήντα (550) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης).

 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια 200 απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Β με τίτλο «Τεχνικές ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΩΝ (12 μέτρων) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI, όπως τα ως άνω οχήματα περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Γ με τίτλο «Τεχνικές ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΤΩΝ (18 μέτρων) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ. 

Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με της δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 50 έως 100.

Προμήθεια τριών (3) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου.

Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,

Της τα ως άνω οχήματα, παρελκόμενα και κινητές μονάδες περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Δ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 12 m ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 135 ΧΛΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 ΤΜΗΜΑ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. 

Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 125 έως 250.

Προμήθεια επτά (7) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκη φόρτισης επιτόπου.

Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,

Όπως τα ως άνω οχήματα, παρελκόμενα και κινητές μονάδες περιγράφονται αναλυτικώς στην Ενότητα Ε με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 12 m ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 180 ΧΛΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ (ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ-ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ)» του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οικονομικό Αντικείμενο

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ και (383.494.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 309.270.000,00 €. ΦΠΑ 74.224.800,00 €). 

Αναλυτικά:

Τμήμα Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 37.200.000,00€ 46.128.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 2 59.000.000,00 € 73.160.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 3  43.000.000,00 € 53.320.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 4 45.375.000,00€ 56.265.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 5 124.695.000,00 € 154.621.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ  309.270.000,00 € 383.494.800,00 €

Χρηματοδότηση

  • Ταμείο Ανάκαμψης  – RRF
  • ΕΣΠΑ (τρέχουσα προγραμματική περίοδος)
  • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων

 ΤΜΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (πεντακόσιες πενήντα (550) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης).

 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 ΤΜΗΜΑ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 ΤΜΗΜΑ 4 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*