ΕΡΓΟΣΕ: Μειωμένα οικονομικά μεγέθη το 2020

Μειωμένα οικονομικά μεγέθη εμφάνισε το 2020 η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας που διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ.

Την περασμένη χρονιά, η εταιρεία εμφάνισε μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι € 4,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. το 2019 (μείωση 40,5%) Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση του μικτού κέρδους.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2020 ανήλθε σε 56,8 εκατ. ευρώ από 108,9 εκατ. ευρώ το 2019, μείωση της τάξης του 47,8%. Η εταιρεία αποδίδει τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών στις μειωμένες πιστοποιήσεις έργων την προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο των απαιτήσεων και των διαθεσίμων του Ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχονται σε 327.676.112,69 ευρώ (από 363.264.445,27 ευρώ το 2019), αντιπροσωπεύοντας το 97,7% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρία χρηματοδοτεί τη δραστηριότητά της με ίδια κεφάλαια χωρίς να χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια (π.χ. δανεισμό).

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην Έκθεση Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του 2020 σημειώθηκαν οι παρακάτω εξελίξεις όσον αφορά στις σιδηροδρομικές επενδύσεις:

 • Τον Ιούνιο του 2020 παραδόθηκε σε κυκλοφορία η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Αίγιο).
 • Το Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιπλημμυρικών έργων του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή διέλευσης της Νέας Διπλής Σιδ/κης Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα-Λιανοκλάδι. Το έργο παραδόθηκε προς χρήση στην οικεία Περιφέρεια.
 • Συνεχίσθηκε η κατασκευή των έργων που υλοποιεί η Εταιρεία, με κυριότερα:  Τον τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων.
 • Την ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και φυτοτεχνικών εργασιών στη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός.
 • Την ολοκλήρωση υπολειπομένων εργασιών της νέας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Αίγιο).
 • Τα έργα υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος – Ρίο.
 • Την εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 και εργασιών ανάταξης σηματοδότησης επί γραμμής στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας.
 • Την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη.  Την κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου, με εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύνδεσή της με την υπάρχουσα γραμμή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στον Ισθμό και
 • Την αντικατάσταση των σιδηροδρομικών γεφυρών στον Γαλλικό ποταμό στη Σ.Σ. γραμμή Πλατύ –ΤΧ1 Θεσσαλονίκης με νέες από σκυρόδεμα.

Την ίδια χρονιά, συνεχίσθηκε η εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση των αντίστοιχων έργων:

 • Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ -Οινόη
 • Αναβάθμιση γραμμής με εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας
 • Σιδηροδρομική Σύνδεση Λιμένα Ν. Καρβάλης –Τοξότες.
 • Υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης για την ολοκλήρωση του Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεση του με μετρό (Β’ φάση).
 • Κατασκευή σιδηροδρομικών στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα & περιβάλλων χώρος), επιδομής ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης & τηλεπικοινωνιών και ETCS level 1 για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο
 • Κατασκευή Άνω Διάβασης Πανίδας και Σήμανση Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Δομοκός.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*