ΟΑΣΑ: Επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων το 2020 λόγω της πανδημίας

Ισχυρό ήταν το πλήγμα της πανδημίας στις συγκοινωνίες της Αθήνας με τον όμιλο ΟΑΣΑ να καταγράφει μικτές ζημίες ύψους 196,7 εκατ. ευρώ και συνολικές ζημίες 32,1 εκατ. ευρώ μετά φόρων, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2020.

Όσον αφορά τον όμιλο ΟΑΣΑ (περιλαμβάνει τις εταιρείες ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 146.240.290 ευρώ, μειωμένος κατά 23,57% σε σχέση με το 2019 (191.339.030 ευρώ). Τα έσοδα από εισιτήρια και κάρτες μειώθηκαν κατά 23,88% και ανήλθαν σε 140,3 εκατ. ευρώ. Οι τακτικές επιχορηγήσεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την περασμένη χρονιά (106 εκατ. ευρώ), υπήρξαν όμως και έκτακτες επιχορηγήσεις που ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 33% από το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. για το 2020 είναι 3.122.409 ευρώ έναντι 25.375.088 ευρώ του 2019 (μείωση 87,69%).

Σημαντικό ρόλο στα έσοδα του ομίλου έπαιξε η είσπραξη αποζημίωσης για τα δικαιώματα μειωμένου εισιτηρίου και δωρεάν μετακίνησης από τα υπουργεία που ανήλθε σε 54,8 εκατ ευρώ από 19,6 εκατ. ευρώ την περασμένη χρονιά.

Όσον αφορά την εταιρεία ΟΑΣΑ Α.Ε., τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020 είναι 3.122.532 ευρώ έναντι 4.356.425 ευρώ του 2019 (μείωση 28,32%), ενώ ο κύκλος εργασιών για το 2020 είναι 3.205.782 ευρώ έναντι 4.111.118 ευρώ του 2019 (μείωση 22,02%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ύψος των απαιτήσεων του ομίλου από πρόστιμα επιβατών που ανέρχεται σε 11.842.780 ευρώ από 12.078.966 ευρώ το 2019.

Η ΟΑΣΑ Α.Ε. είχε προσωπικό 112 ατόμων στο τέλος του 2020 από 104 ένα χρόνο πριν. Συνολικά στον όμιλο, οι εργαζόμενοι ήταν 7.180 από 7.397 στα τέλη του 2019.

Ο αριθμός των λεωφορείων

Τον Σεπτέμβριο 2020 (χειμερινή περίοδος) ο μέσος όρος προγραμματισμού των οχημάτων πρωινής αιχμής καθημερινής οδικών μέσων (θερμικά – ηλεκτροκίνητα) ήταν 1.133 με αντίστοιχο μέσο όρο εξόδου 1.012 (89,3%). Τον Απρίλιο 2021 (με την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου 60 γραμμών στα ΚΤΕΛ, την ενίσχυση του προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ και την έναρξη ενίσχυσης του στόλου από οχήματα leasing) ο μέσος όρος προγραμματισμού των οχημάτων πρωινής αιχμής / τυπικής καθημερινής / οδικών μέσων (θερμικά – ηλεκτροκίνητα) ήταν 1.222 με αντίστοιχο μέσο όρο εξόδου 1.217 (99,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό). Στα 1.222 (και τα 1.217) περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός των 178 οχημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου των ΚΤΕΛ.

Ο αριθμός των δρομολογίων

Τον Σεπτέμβριο 2020 (χειμερινή περίοδος) ο προγραμματισμός των δρομολογίων τυπικής καθημερινής (μέσος όρος) της ΟΣΥ ήταν 17.179 και η εκτέλεση δρομολογίων τυπικής καθημερινής της ΟΣΥ ήταν 13.474 (78.4%). Τον Απρίλιο 2021 ο προγραμματισμός δρομολογίων καθημερινής (μέσος όρος) της ΟΣΥ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΤΕΛ) ήταν 18.109 (περιλαμβάνονται τα 2.711 δρομολόγια καθημερινής ΚΤΕΛ) και η εκτέλεση των οδικών μέσων τυπικής καθημερινής ήταν 17.008 (93,9%).

Η αντιμετώπιση της πανδημίας

Στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, το συγκοινωνιακό έργο επηρεάστηκε σημαντικά. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση όπως αποτυπώνεται στις επικυρώσεις του ΑΣΣΚ περιορίστηκε σταδιακά και παράλληλα με την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας έως και 90%, τόσο στο δίκτυο της ΟΣΥ, όσο και στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ.

Ο ΟΑΣΑ προσαρμόστηκε άμεσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, διασφαλίζοντας τη απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΜ καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας, εξυπηρετώντας πλήρως τις ανάγκες μετακίνησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την συγκεκριμένη περίοδο. Τα μέτρα που ελήφθησαν για τις αστικές συγκοινωνίες περιλάμβαναν:

  • Εκτεταμένες καθημερινές απολυμάνσεις συρμών & οχημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ – Απολυμάνσεις γραφείων & λοιπών χώρων εργασίας
  • Διαμόρφωση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιβατών Ο.Α.Σ.Α.
  • Ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΕ για τα μέτρα πρόληψης
  • Θέσπιση ομάδας «βοηθών επιβατών» για την παροχή οδηγιών προς επιβάτες για χρήση μάσκας & αποφυγή συνωστισμού
  • Περιορισμός χωρητικότητας με ειδικές σημάνσεις
  • Προτροπή για χρήση τραπεζικών καρτών στις συναλλαγές & χρήση διαδικτύου & εφαρμογής στα smartphones για την έκδοση/ επαναφόρτιση

Στην Έκθεση Διαχείρισης εκφράζεται απαισιοδοξία και για το 2021. Όπως αναφέρεται, θεωρείται δεδομένο πως και ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 θα πληγεί σημαντικά. Η Διοίκηση θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δε θα επηρεάσει την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της και της δεδομένης οικονομικής ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στα οικονομικά των συγκοινωνιών της Αθήνας, όπως ήταν αναμενόμενο, με τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών, συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2021, κατά τον οποίο οι εισπράξεις των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ παρουσίασαν σημαντική πτώση.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*