ΟΣΥ: Αύξηση των ζημιών και λιγότερα δρομολόγια το 2020

Διεύρυνση των ζημιών της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. η οποία διαχειρίζεται το στόλο των λεωφορείων και τρόλεϊ της Αθήνας, με κύριο αίτιο τη μείωση των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας καταγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2020. 

Το μικτό αποτέλεσμα για το 2020 ήταν ζημίες ύψους 139.024.222 ευρώ από ζημίες 130.307.136 ευρώ το 2019. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν ζημίες 11.554.452 ευρώ από κέρδος 874.613 ευρώ την περασμένη χρονιά. Ο κύκλος εργασιών το 2020 έφτασε τα 69.466.105 ευρώ το 2020 από 89.536.207 το 2019. 

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημίες ύψους 2.287.979 ευρώ από κέρδη ύψους 15.277.798 ευρώ το 2019. 

Στις 31/12/2020 οι συσσωρευμένες ζημίες της ΟΣΥ έφταναν τα 240.817.742 ευρώ, όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 136.004.242 ευρώ. 

Το προσωπικό της εταιρείας στα τέλη του 2020 ήταν 4.754 εργαζόμενοι από 4.891 εργαζόμενους ένα χρόνο πριν. (Η πρόσληψη 367 οδηγών και 56 τεχνιτών έγινε το 2021).

Σημειώνεται ότι το 2020 η εταιρεία είχε έσοδα ύψους 950.067 ευρώ από διαφημίσεις σε λεωφορεία, από 1.129.035 ευρώ το 2019. Αυξημένα αντίθετα ήταν τα έσοδα από πρόστιμα επιβατών τα οποία έφτασαν τα 634.586 ευρώ από 299.291 ευρώ την περασμένη χρονιά. 

Ο αριθμός των λεωφορείων

Τον Σεπτέμβριο 2020 (χειμερινή περίοδος) ο μέσος όρος προγραμματισμού των οχημάτων πρωινής αιχμής καθημερινής οδικών μέσων (θερμικά – ηλεκτροκίνητα) ήταν 1.133 με αντίστοιχο μέσο όρο εξόδου 1.012 (89,3%). Τον Απρίλιο 2021 (με την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου 60 γραμμών στα ΚΤΕΛ, την ενίσχυση του προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ και την έναρξη ενίσχυσης του στόλου από οχήματα leasing) ο μέσος όρος προγραμματισμού των οχημάτων πρωινής αιχμής / τυπικής καθημερινής / οδικών μέσων (θερμικά – ηλεκτροκίνητα) ήταν 1.222 με αντίστοιχο μέσο όρο εξόδου 1.217 (99,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό). Στα 1.222 (και τα 1.217) περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός των 178 οχημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου των ΚΤΕΛ.

Ο αριθμός των δρομολογίων

Τον Σεπτέμβριο 2020 (χειμερινή περίοδος) ο προγραμματισμός των δρομολογίων τυπικής καθημερινής (μέσος όρος) της ΟΣΥ ήταν 17.179 και η εκτέλεση δρομολογίων τυπικής καθημερινής της ΟΣΥ ήταν 13.474 (78.4%). Τον Απρίλιο 2021 ο προγραμματισμός δρομολογίων καθημερινής (μέσος όρος) της ΟΣΥ συμπεριλαμβανομένων και των ΚΤΕΛ) ήταν 18.109 (περιλαμβάνονται τα 2.711 δρομολόγια καθημερινής ΚΤΕΛ) και η εκτέλεση των οδικών μέσων τυπικής καθημερινής ήταν 17.008 (93,9%).

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*