ΣΤΑΣΥ: Λιγότερα δρομολόγια και πωλήσεις εισιτηρίων το 2020, διεύρυνση ζημιών

Αύξηση των εσόδων αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης της κρατικής επιχορήγησης, αλλά απώλειες όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων και διεύρυνση των ζημιών κατέγραψε το 2020 η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό-ΗΣΑΠ-Τραμ) της Αθήνας.

Έτσι, το 2020 η ΣΤΑΣΥ κατέγραψε μικτές ζημίες ύψους 53.616.967 ευρώ από 36.189.609 ευρώ το 2019. (+48,15%). Οι ζημίες χρήσης μετά από φόρους ανήλθαν σε 22.915.273 ευρώ από 22.811.213 την προηγούμενη χρονιά (+0,46%), ενώ το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) ήταν θετικά και μειώθηκαν σε 3.867.199 ευρώ το 2020 από 5.309.948 ευρώ το 2019 (-27,17%).

Όσον αφορά τα έσοδα της εταιρείας από πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών, αυτά δέχτηκαν πλήγμα λόγω της πανδημίας αφού μειώθηκαν κατά 23,8% ανερχόμενα σε 70.896.409,45 ευρώ. Μείωση 49% κατέγραψαν και τα έσοδα από χώρους στάθμευσης (629.008,01 ευρώ). Τα συνολικά πρωτογενή έσοδα μειώθηκαν κατά 23,97% και ανήλθαν σε 73.137.605,45 ευρώ. Λόγω όμως της αύξησης των επιχορηγήσεων που έλαβε η εταιρεία κατά 73,26% (συνολικά 66.548.300,48 ευρώ), το γενικό σύνολο των εσόδων έφτασε τα 151.166.264,10 ευρώ, αυξημένα κατά 1,64% σε σχέση με το 2019.

Ιδιαίτερο πλήγμα δέχτηκαν και τα έσοδα από διαφημίσεις τα οποία μειώθηκαν κατά 78,46% (αν και η εταιρεία εφάρμοσε ειδική εκπτωτική πολιτική με στόχο την αύξησή τους αλλά το πλήγμα της πανδημίας ήταν ισχυρό). Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ επηρεάστηκε από την μείωση των μισθωμάτων (καταστήματα σε σταθμούς) και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων και καρτών των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ αποδίδονται στον ΟΑΣΑ και επιμερίζονται ακολούθως στις ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και ΟΣΥ Α.Ε.. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, τα έσοδα του οποίου αποδίδονται εξ’ ολοκλήρου στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..

Το γενικό σύνολο των δαπανών εκμετάλλευσης ανήλθε 174.081.536,24 (+1,48% σε σχέση με το 2019) αφού αν και μειώθηκαν οι δαπάνες και οι παροχές προσωπικού (-6,87%), αυξήθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (+18,57%, αφορούν κατά κύριο λόγο τους λογαριασμούς έλξης, φωτισμού και το ενοίκιο από το επιμεριζόμενο από τον ΟΣΕ κόστος χρήσης τους συστήματος).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι δείκτες μοναδιαίου κόστους και εσόδων. Το 2020, τα έσοδα πωλήσεων ανά επιβίβαση ανήλθαν σε 0,50 ευρώ από 0,36 ευρώ ένα χρόνο πριν. Τα λειτουργικά έξοδα ανά επιβίβαση ανήλθαν σε 0.89 ευρώ από 0,51 ευρώ το 2019. Βλέπουμε δηλαδή ότι το 2020 διευρύνθηκε η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών ανά επιβάτη.

Το 2020 μειώθηκαν επίσης τα έσοδα από πωλήσεις ανά οχηματοχιλιόμετρο (από 1,89 ευρώ σε 1,49 ευρώ) ενώ σταθερά έμειναν τα λειτουργικά έξοδα ανά οχηματοχιλιόμετρο (2,67 ευρώ από 2,68 ευρώ).

Σημειώνεται ότι στις 31/12/2020, το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ ανήλθε σε 2.383 εργαζόμενους (530 στη γραμμή 1, 1.362 στις γραμμές 2&3 και 453 στο Τραμ), από 2.435 ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, το επιβατικό έργο της εταιρείας το 2020 μειώθηκε (παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές δηλώσεις), ενώ κινήθηκαν και λιγότερα οχήματα:

Μειωμένη ήταν και η επιβατική κίνηση με 147.673.000 επιβιβάσεις, από 267.163.000 το 2019.

Ο στόλος οχημάτων ανά γραμμή στις 31 Δεκεμβρίου 2020 είχε ως εξής:

  • Γραμμή 1: Ονομαστική δύναμη 244 οχήματα – ενεργός δύναμη 156 οχήματα – διαθέσιμα 102 οχήματα
  • Γραμμές 2&3: Ονομαστική δύναμη 396 οχήματα – ενεργός δύναμη 282 οχήματα – διαθέσιμα 206 οχήματα
  • Τραμ: Ονομαστική δύναμη 35 οχήματα – ενεργός δύναμη 22 οχήματα – διαθέσιμα 19 οχήματα

Όσον αφορά το 2021, η εταιρεία εκτιμά πως ο κύκλος εργασιών θα πληγεί σημαντικά, όχι όμως στο βαθμό που επλήγη το 2020. Η πτώση των εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων – καρτών της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι της τάξης του 62,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ήτοι 10,1 εκ. ευρώ και 68,8% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ήτοι 13,3 εκατ. ευρώ. Η λειτουργία της εταιρείας όμως δεν θα επηρεαστεί λόγω της έκτακτης κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνει ο όμιλος ΟΑΣΑ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*