Προσφυγές από εταιρείες για τον διαγωνισμό των 770 νέων λεωφορείων

Προσφυγές κατέθεσαν δύο από τις συμμετέχοντες εταιρείες στο διαγωνισμό για την προμήθεια 770 καθαρών λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ενώ ακόμα δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε παράταση λίγων εβδομάδων στο διαγωνισμό προϋπολογισμού 383,49 εκατ. ευρώ (ο οποίος θα έληγε σήμερα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου), με τη νέα ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών να είναι η Δευτέρα 29 Νοεμβρίου. 

Πριν από λίγες μέρες όμως κατατέθηκαν από δύο εταιρείες προσφυγές οι οποίες αφορούν τους όρους του διαγωνισμού αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές των λεωφορείων. Το κείμενο των προσφυγών από της εταιρείες Solaris Bus & Coach και Mercedes Benz Ελλάς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Στην προσφυγή της, η πολωνική εταιρεία Solaris Bus & Coach, επικαλείται 10 λόγους οι οποίοι στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τυπικοί λόγοι όπως η αναρμοδιότητα του γενικού γραμματέα Μεταφορών κ. Ξιφαρά να υπογράψει τη διακήρυξη, ο μη επαρκής χρόνος που δόθηκε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η δυνατότητα συμμετοχής χωρών εκτός Ευρώπης (φωτογραφίζοντας τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών) και η ασάφεια περί του πόσα ακριβώς λεωφορεία θα παραδοθούν στην Αθήνα και πόσα στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον η εταιρεία επικαλείται αβεβαιότητα ως προς τη φερεγγυότητά του ΟΑΣΘ για την ανάληψη υποχρεώσεων δεδομένου του ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση.

Επίσης, η εταιρεία αντιτίθεται στη διάσπαση του διαγωνισμού σε 5 τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν και λεωφορεία ορυκτών καυσίμων (υβριδικά, φυσικού αερίου) αντί για συμμετοχή μόνο λεωφορείων μηδενικών εκπομπών και επικαλείται παράβαση ευρωπαϊκής οδηγίας για την προώθηση καθαρών οχημάτων. Επιπλέον η εταιρεία επικαλείται ασάφεια των τεχνικών όρων σχετικά με την φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων, προσθέτοντας συγκεκριμένα πως ένας από τους όρους είναι παράνομος όπως παράνομα είναι κάποια κριτήρια των όρων αξιολόγησης. 

Στη δική της προσφυγή, η εταιρεία Mercedes Benz Ελλάς αναφέρεται σε 15 όρους των τεχνικών προδιαγραφών (αφορούν τις πόρτες των λεωφορείων, τα υλικά κατασκευής, τον κλιματισμό κ.ά.) οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εταιρεία, περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών εις βάρος κάποιων συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο διαγωνισμός επιτρέπει μόνο μία συγκεκριμένη μέθοδο υβριδισμού την οποία χρησιμοποιούν μόνο οι εταιρείες VOLVO και SOLARIS με τις προδιαγραφές να «φωτογραφίζουν» συμμετοχή μόνο των λεωφορείων της πρώτης. 

Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως η χρηματοδότηση του διαγωνισμού δεν ήταν εξασφαλισμένη κατά την προκήρυξή του, γεγονός που αν και δεν είναι παράνομο, προκαλεί βλάβη στην εταιρεία λόγω αβεβαιότητας για την υπογραφή σύμβασης σε αντιδιαστολή με το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Πλέον, η ανεξάρτητη αρχή καλείται να αποφασίσει εντός δύο μηνών επί των προσφυγών των εταιρειών, με το διαγωνισμό να μένει «στον αέρα» όσο διαρκεί η συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών μετά το άνοιγμα των προσφορών, ανάλογα και με τις αποφάσεις της αρχής. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*