«Πρωταθλητής» ακυρώσεων δρομολογίων ο Ηλεκτρικός

Copyright ©2007 K. Krallis, SV1XV. Shared under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Η γραμμή του ΗΣΑΠ αναδείχθηκε σε «πρωταθλητή» ακυρώσεων δρομολογίων τις ώρες αιχμής κατά την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2021 (αφορούν την περίοδο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου) τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της ΣΤΑΣΥ για την περίοδο 2022-2025, το 12,7% των δρομολογίων της γραμμής 1 κατά τις ώρες αιχμής δεν πραγματοποιείται. Το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 6,1% ενώ το 2017 και το 2018 ήταν μόλις 0,1% και 0,4% αντίστοιχα.

Συγκριτικά, στη γραμμή 3 του Μετρό, το ποσοστό ακυρώσεων δρομολογίων τις ώρες αιχμής το 2021 ανήλθε σε 1,9% (αυξημένο από 1% το 2020 αλλά λιγότερο από το 3,5% του 2019). Στη γραμμή 2 ήταν ακόμα μικρότερο αφού ανήλθε σε μόλις 0,5%.

Στο Τραμ, το ποσοστό ακυρώσεων δρομολογίων το 2021 ανήλθε σε 1,6%. Την τελευταία 5ετία, το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 2%.

Τις ώρες μη αιχμής, όταν τα δρομολόγια είναι λιγότερα, μικρότερο είναι και το ποσοστό ακυρώσεων δρομολογίων. Για το 2021, αυτό ήταν 1,1% στη γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), 0,5% στη γραμμή 2 και 1,8% στη γραμμή 3 του Μετρό.

Πηγή: ΣΤΑΣΥ

Η αύξηση των ποσοστών ακυρώσεων των δρομολογίων παρατηρείται παρά την μείωση του επιβατικού έργου αλλά κυρίως και του αριθμού των επιβιβάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ.  Όσον αφορά το ποσοστό της σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης (Διανυθέντα οχηματοχιλιόµετρα / Προγραμματισµένα οχηµατοχιλιόµετρα)% στο σύνολο του δικτύου της ΣΤΑΣΥ, αυτό είναι το μικρότερο της 5ετίας και ανέρχεται σε 97,9% για το 2021, από 98,7% το 2020. Συγκριτικά, η διαθεσιμότητα έφτανε το 99,8% το 2017.

Όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, το ποσοστό ακυρώσεων δρομολογίων αιχμής είναι μεγαλύτερο του επιθυμητού, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα των συρμών κυρίως της γραμμής 1. Οι υψηλότερες ακυρώσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη αναμονή και σε μειωμένη άνεση εντός του συρμού. Επιπλέον, πολύ μεγάλο ποσοστό συρμών της γραμμής 1 βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε βαριά συντήρηση.

Για τα έτη 2022-2024, το ποσοστό ακυρώσεων δρομολογίων αναμένεται σύμφωνα με την εταιρεία να επανέλθει στα επίπεδα του 2019 µε την ενσωμάτωση στην κυκλοφορία των συρμών της σειράς Ι των Γραμμών 2&3 και στη Γραμμή 1. Για το έτος 2025, εκτιμάται ότι θα έχει ενταχθεί πλήρως στην κυκλοφορία της Γραμμής 1 ο ανακαινισμένος στόλος της 8ης παραλαβής (η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2022) και ως εκ τούτου θα βελτιωθούν και οι δείκτες διανυθέντα/προγραμματισµένα οχηµατοχιλιόµετρα, ακυρώσεων δρομολογίων και αριθµού βλαβών/10.000 διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα.

Ο αριθμός βλαβών/10.000 διανυθέντα οχηματοχιλιόµετρα ανήλθε σε 0,41 το 2021 (για το σύνολο του δικτύου), αυξημένος από 0,35 το 2020.

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει και ο αριθμός ατυχημάτων επιβατών ανά 1.000.000 επιβιβάσεις. Το 2021 ανήλθε σε 1,36 από 1,11 την περασμένη χρονιά, με τον αριθμό να είναι ο μεγαλύτερος (αναλογικά) της 5ετίας αν και μικρότερος σε απόλυτο αριθμό λόγω της μείωσης των επιβιβάσεων.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*