Στην β’ φάση περνούν οι διαγωνισμοί – Ο σχεδιασμός για τις επεκτάσεις του Προαστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα

Αυτές τις μέρες αναμένεται η απασφράγιση των προσφορών που έχουν κατατεθεί στην πρώτη φάση των 6 διαγωνισμών της ΕΡΓΟΣΕ για τα νέα σιδηροδρομικά έργα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι επεκτάσεις του Προαστιακού σιδηρόδρομου προς τα λιμάνια του Λαυρίου και τη Ραφήνας.

Μετά το άνοιγμα των προσφορών και την προεπιλογή των συμμετεχόντων ο διαγωνισμός θα περάσει στη δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει τον ανταγωνιστικό διάλογο και την υποβολή των οριστικών προσφορών.

Κατά τη φάση του διαλόγου, ο Αναθέτων Φορέας (ΕΡΓΟΣΕ) θα αποστείλει στους Προεπιλεγέντες Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο Διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές ή νομικές λύσεις που μπορεί να προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Αναθέτοντος Φορέα σε σχέση με το Έργο.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο διάλογος με καθέναν από τους Προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, λειτουργικές και νομικές παραμέτρους του Έργου, ενώ οι Προεπιλεγέντες θα μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους ή να εκπονήσουν τις προτάσεις, μελέτες και λύσεις τους, ενώ υπόψιν τους θα τεθεί κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για την περιγραφή των αναγκών του Αναθέτοντος Φορέα σε σχέση με το Έργο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαλόγου θα τηρηθεί εχεμύθεια από την πλευρά της ΕΡΓΟΣΕ ως προς τις προτάσεις του κάθε Προεπιελέντα.

Αφού η ΕΡΓΟΣΕ, μετά από απροσδιόριστο προς το παρόν χρονικό διάστημα, επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες, θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου και στη συνέχεια θα αποστείλει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στους συμμετέχοντες, διάρκειας 30 ημερών. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Επισημαίνεται πως η συνολική διάρκεια των συμβάσεων, για την κάθε μία επέκταση, κατά την εκτίμηση του Αναθέτοντα Φορέα, ανέρχεται σε 48 μήνες (4 χρόνια). Ο ακριβής χρόνος μελέτης & κατασκευής και ο χρόνος εγγύησης του έργου θα καθοριστεί κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

Επέκταση προς Ραφήνα

Ο προϋπολογισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ανέρχεται σε 308,6 εκατ. ευρώ (383,16 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) , το οποίο αναλύεται σε 299,6 εκατ. ευρώ για κατασκευή και 9 εκατ. ευρώ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, εκτιμώμενη αναθεώρηση 400.000 ευρώ.

Για την όδευση προς το λιμάνι της Ραφήνας έχουν μελετηθεί δύο λύσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα είναι κανονικού εύρους (1435mm) ενώ η μέγιστη ταχύτητα των συρμών θα φτάνει τα 160 km/h εκτός των τμημάτων προσαρμογής με την Αττική Οδό όπου η ταχύτητα μελέτης μειώνεται στα 80 km/h.

Η πρώτη λύση, αφορά επέκταση της υφιστάμενης ΣΓ από τον τερματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μέχρι το Λιμένα Ραφήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα μελέτες, το έργο περιλαμβάνει:

 • Καατασκευή 12,5 χλμ εξ ολοκλήρου νέας σιδηροδρομικής γραμμής επί έρματος, ως επέκταση της υφιστάμενης γραμμής από τον τερματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μέχρι τον Λιμένα Ραφήνας, όπου προβλέπεται η κατασκευή νέου υπόγειου τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Λιμένα Ραφήνας, ο οποίος θα εξυπηρετείται με οριζόντια πρόσβαση (συνεπίπεδη) από τον συγκεκριμένο σταθμό. Η νέα γραμμή προβλέπεται διπλή σε μήκος 10,5 χλμ και μονή σε μήκος 2 χλμ (τερματικό τμήμα Ραφήνας, περιοχή σήραγγας Ραφήνας) και περιλαμβάνει 5 χλμ. περίπου υπόγειου έργου.
 • Κατασκευή 5 νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Συνεδριακού Κέντρου Αεροδρομίου, Σπάτων, Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) και ενός νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Λιμένα Ραφήνας) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών.
 • Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός υπόγειων έργων συνολικού μήκους 5χλμ. περίπου και των κτιρίων εξυπηρέτησής τους, όπου απαιτείται.
 • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.
 • Κατασκευή Συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA).
 • Κατασκευή Σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.
 • Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.
Οι δύο εναλλακτικές για την επέκταση προς Ραφήνα. Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ

Η δεύτερη λύση, αφορά σιδηροδρομική σύνδεση του Λιμένα Ραφήνας από την περιοχή Γέρακα αρχικά κατά μήκος της ζώνης της παλιάς γραμμής Λαυρίου και στη συνέχεια σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο Σταυρού – Ραφήνας με χρήση της (κατασκευασμένης σε ένα τμήμα) νησίδας.  Η γραμμή, εξερχόμενη από την νησίδα της Αττικής Οδού μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας οδεύει μέσω κέντρου Γέρακα και εν συνεχεία σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα έργα επέκτασης του αυτοκινητόδρομου Σταυρού – Ραφήνας οδεύει έως το Λιμένα Ραφήνας Το έργο περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή 19,4 χλμ εξ ολοκλήρου νέας σιδηροδρομικής γραμμής η οποία περιλαμβάνει 7 χλμ. περίπου υπόγειο έργο.
 • Κατασκευή 5 νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Γέρακα, Αγ. Γερασίμου, Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας) και 1 νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Λιμένα Ραφήνας) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών.
 • Κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός υπόγειων έργων συνολικού μήκους 7χλμ. περίπου και των κτιρίων εξυπηρέτησής τους όπου απαιτείται.
 • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.
 • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA).
 • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.
 • Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

Επισημαίνεται ότι το τμήμα από τη ΣΣτ Αρτέμιδος και μέχρι το Λιμένα Ραφήνας, μήκους περίπου 7 χλμ., είναι κοινό και για τις δύο οδεύσεις. Επιπλέον, οι σταθμοί Αρτέμιδος, Διασταύρωσης, Ραφήνας και Λιμένα Ραφήνας είναι κοινοί και για τις δύο οδεύσεις.

Επέκταση προς Λαύριο

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ανέρχεται σε ποσό 390,5 εκατ. ευρώ (484,84 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται σε 379,5 εκατ. ευρώ για κατασκευή και 11 εκατ. ευρώ για μελέτες, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. + Ο.Ε. και απροβλέπτων, εκτιμώμενη αναθεώρηση 500.000 ευρώ.

Η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή θα είναι κανονικού εύρους (1435mm). Η ταχύτητα μελέτης λαμβάνεται 120km/h και περιορίζεται τοπικά σε 100km/h στην περιοχή Καλυβίων και σε 80km/h στην περιοχή του Μαρκόπουλου και στην περιοχή Θορικού – Λαυρίου.

Το έργο περιλαμβάνει τεχνικά ανισοπεδοποιήσεων επιλεγμένων οδών που διασταυρώνουν την νέα ΣΓ καθώς και γεφυρώσεις ρεμάτων. Για το έργο έχουν κατασκευαστεί ήδη τα τεχνικά έργα γεφυρών στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κορωπίου.

Η διαδρομή της επέκτασης προς Λαύριο. Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ

Τεχνικά έργα ανισοπεδοποιήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο περιοχές όπου η νέα σιδ. γραμμή διασταυρώνει την Λεωφόρο Λαυρίου (δύο γέφυρες μήκους 150μ. περίπου έκαστη), η μηκοτομική παραλλαγή της Λεωφ, Λαυρίου για 500μ. προκειμένου να γεφυρώσει (γέφυρα 150μ.) τη νέα ΣΓ στην περιοχή της διασταύρωσης προς το Βιολογικό Καθαρισμό του Λαυρίου όπως επίσης το επάκτιο τεχνικό έργο στην περιοχή του Θορικού (μήκους 250μ. περίπου) όπου η Νέα σιδ. γραμμή κινείται παράλληλα με την πρόσφατα κατασκευασμένη οδό που οδηγεί, κινούμενη παραλιακά, στον Λιμένα Λαυρίου.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή 32 χλμ εξ ολοκλήρου νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής επί έρματος, αμέσως μετά την έξοδο από την υφιστάμενη Σιδηροδρομική Στάση Κορωπίου, μέχρι τον Λιμένα Λαυρίου, όπου προβλέπεται η κατασκευή νέου επιλιμένιου τερματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 • Κατασκευή της αποκατάστασης του θιγόμενου οδικού δικτύου.
 • Κατασκευή 2 νέων Σιδηροδρομικών Σταθμών (Μαρκόπουλο, Λιμένας Λαυρίου) και 7 νέων Σιδηροδρομικών Στάσεων (Καλυβίων, Κουβαρά, Κερατέας, Δασκαλειού, Καλοπήγαδου, Θορικού, Λαυρίου) με τους περιβάλλοντες χώρους αυτών. Ενδέχεται να κατασκευαστούν νέες στάσεις αν κριθεί σκόπιμο ή αν ζητηθεί (ενδεικτικά αναφέρται η περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων ή του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας)
 • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.
 • Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA).
 • Κατασκευή υποσταθμού έλξης.
 • Κατασκευή σύγχρονου συστήματος Τηλεπικοινωνιών.
 • Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.

Χρονολόγιο των επεκτάσεων του Προαστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα

 • 21/01/2022: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των διαγωνισμών
 • 11/2021: Προκήρυξη των διαγωνισμών για τις επεκτάσεις

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*