Αττικό Μετρό: Υπογραφή συμφωνίας για χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους 580 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για τη Γραμμή 4 του Μετρό

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Αττικό Μετρό Α.Ε. ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή νέας Σύμβασης Χρηματοδότησης ποσού-ρεκόρ 580 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ που αφορά την κατασκευή της νέας Γραμμής του Μετρό Αθήνας.

  • Το τριακονταετές δάνειο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση συγκοινωνιακού έργου στη χώρα
  • Το ανωτέρω ποσό στήριξης, από πλευράς ΕΤΕπ, αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει δοθεί ποτέ για την κατασκευή ενός και μόνο έργου στην Ελλάδα
  • Η χρηματοδότηση αφορά την κατασκευή της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας – Τμήμα Α’ – Άλσος Βεΐκου – Γουδή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη «διαδρομή» Μετρό που έχει κατασκευασθεί ποτέ στην Αθήνα
  • Το Δάνειο συνιστά το δεύτερο τμήμα της χρηματοδότησης συνολικού ύψους 730 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ που έχει δοθεί από την ΕΤΕπ για το έργο.

Σήμερα, η ΕΤΕπ εγκρίνει επισήμως την πίστωση του εμβληματικού ποσού των 580 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ για τη νέα χρηματοδότηση της κατασκευής της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, η οποία συνιστά εμπράκτως όχι μόνον τη μεγαλύτερη στήριξη της ΕΤΕπ έναντι ενός νέου συγκοινωνιακού έργου στην χώρα αλλά και τη στήριξή της σε ένα και μόνο έργο στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, η νέα χρηματοδότηση, υπό τη μορφή τριαντακονταετούς δανείου, θα στηρίξει την κατασκευή της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και, συγκεκριμένα, το Τμήμα Α’ – Άλσος Βεΐκου – Γουδή, έργο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) νέους υπόγειους σταθμούς. Συνιστά, δε, το δεύτερο τμήμα της χρηματοδότησης συνολικού ύψους 730 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ που έχει δοθεί από την ΕΤΕπ για το έργο.

Σήμερα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, η Αττικό Μετρό Α.Ε., σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς, ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη σύναψη της Σύμβασης, η οποία υπεγράφη παρουσία των κ.κ. Christian Thomsen, Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ, Ιωάννη Καλτσά, Επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, και Νικολάου Κουρέτα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Αττικό Μετρό Α.Ε.

Η τελευταία χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται σε συνέχεια την πρώτης Δανειακής Σύμβασης που υπεγράφη το 2019, βάσει της οποίας η Αττικό Μετρό Α.Ε. απεδέχθη την υποστήριξη της ΕΤΕπ με το ποσό των 150 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ από τη συνολική εγκεκριμένη πίστωση. Το εν λόγω ποσό εκταμιεύθηκε στις 30.11.21.

Η νέα χρηματοδοτική στήριξη καταδεικνύει την απόλυτη ικανοποίηση και αμέριστη εμπιστοσύνη της ΕΤΕπ έναντι της τεχνογνωσίας της Αττικό Μετρό Α.Ε, καθώς και την έμπρακτη και συνεχή υποστήριξη της ΕΤΕπ προς την ελληνική οικονομία και τα έργα υποδομών, ιδιαίτερα, δε, στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών.

«Η επένδυση στις βιώσιμες μεταφορές είναι κρίσιμης σημασία για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Τα τελευταία 30 χρόνια, η ΕΤΕπ υπήρξε αρωγός των επενδύσεων με όραμα, όπως το όραμα που ενσάρκωσε η Αττικό Μετρό Α.Ε., η οποία κατάφερε να μειώσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα βελτιώνοντας την ποιότητα των μετακινήσεων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας. Σήμερα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω στην υπογραφή της επίσημης συμφωνίας στήριξης προς την Αττικό Μετρό Α.Ε., τη μεγαλύτερη στήριξη που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στήριξή μας για τη Γραμμή 4», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Christian Kettel Thomsen.

«H υλοποίηση των έργων της Αττικό Μετρό Α.Ε. δε θα ήταν δυνατή χωρίς την ένταξή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της οποίας η συμβολή είναι καθοριστική από την έναρξη κατασκευής των έργων Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έως και σήμερα. 

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας της, η  Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει αποδείξει τη δυνατότητά της να σχεδιάζει, μελετά, δημοπρατεί, επιβλέπει την κατασκευή και να θέτει σε λειτουργία σύνθετα έργα, όπως αυτά των Μετρό και Τραμ, με ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλή αισθητική μέσω της ανάδειξης των σταθμών του μετρό σε μουσεία μικρού μεγέθους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουρέτας, οποίος πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, προέβη σε σύντομη παρουσίαση του έργου.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τον Υπουργό, κ. Κ. Καραμανλή και τον Υφυπουργό, κ. Γ. Καραγιάννη, συνεχίζει την υλοποίηση νέων επεκτάσεων του δικτύου Μετρό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επεκτάσεων των δικτύων της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και εξασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους πολίτες, να απολαμβάνουν μια ασφαλή, άνετη, γρήγορη και αξιόπιστη μετακίνηση με τα κατ’ εξοχήν φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μαζικής μεταφοράς.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*