Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Λιγότερο μεταφορικό έργο, γερασμένος στόλος και προσωπικό

Μείωση του επιβατικού έργου και πτώση των εσόδων με μεγαλύτερη εξάρτηση από την κρατική επιχορήγηση, παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας του στόλου της ΟΣΥ Α.Ε. αλλά και του προσωπικού δείχνουν τα στοιχεία από την Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τα δημόσια αστικά λεωφορεία της Αθήνας.

Στην έκθεση αποτυπώνεται ξεκάθαρα τόσο το αποτύπωμα του κορωνοϊού κατά το πρώτο έτος της πανδημίας -συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης μεταφορικού έργου στα ΚΤΕΛ, όσο και το αποτέλεσμα της αποεπένδυσης στις αστικές συγκοινωνίες για μία δεκαετία.

Σημειώνεται ότι καθώς τα δεδομένα αφορούν το 2020, δεν είχαν ακόμα ενταχθεί στο στόλο της ΟΣΥ τα λεωφορεία τα οποία μισθώθηκαν μέσω leasing από την επόμενη χρονιά αλλά ούτε και το νέο προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε μέσω του ΑΣΕΠ.

Διαθέσιμος Στόλος

Στο τέλος του 2020 η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διέθετε ένα στόλο 1.710 θερμικών οχημάτων (λεωφορεία) μέσης ηλικίας 16,9 ετών περίπου και 286 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (τρόλεϊ) μέσης ηλικίας 18,8 ετών περίπου.

Η ακριβής διάρθρωση του στόλου έχει ως εξής:

Θερμικά Λεωφορεία:

 • 211 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO Ι
  [Χρονολογίας κτήσεως 1993-1994 & 1996]
 • 595 οχήματα Πετρελαίου και 199 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙ
  [Χρονολογίας κτήσεως 1998-2002]
 • 380 οχήματα Πετρελαίου και 101 Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO ΙΙΙ
  [Χρονολογίας κτήσεως 2004-2005]
 • 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO ΙV
  [Χρονολογίας κτήσεως 2009]
 • 100 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V
  [Χρονολογίας κτήσεως 2009-2010]
 • 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO V
  [Χρονολογίας κτήσεως 2011]
 • 200 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles)
  [Χρονολογίας κτήσεως 2010]

Από το σύνολο των 595 οχημάτων τεχνολογίας EURO II, τα 119 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου ενώ από το σύνολο των 380 οχημάτων τεχνολογίας EURO III, τα 101 οχήματα είναι Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει 420 οχήματα Φυσικού Αερίου.

Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία:

 • 52 οχήματα σειράς 6000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000
 • 109 οχήματα σειράς 7000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000
 • 75 οχήματα σειράς 8000 και χρονολογίας κτήσεως 2003-2004
 • 50 οχήματα σειράς 9000 και χρονολογίας κτήσεως 2004

Συγκοινωνιακό Έργο

Το συγκοινωνιακό δίκτυο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά τη διάρκεια του 2020 είχε έκταση περίπου 6.203 χιλιόμετρα. Από τον Δεκέμβριο (λόγω ανάθεσης εκτέλεσης 60 Γραμμών στα ΚΤΕΛ) είχε πλέον έκταση 4.269 χιλιομέτρων παραμένωντας, σύμφωνα με την εταιρεία, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Το 2020, ο συνολικός αριθμός των διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων ανήλθε στα 74.251.741 σημειώνοντας μείωση 6,6% σε σχέση με το 2019, που ήταν 79.493.725. Η μείωση, σύμφωνα με την ΟΣΥ, οφείλεται στην αναδιοργάνωση του δικτύου από τον Ο.Α.Σ.Α., στην παραχώρηση 60 γραμμών στα ΚΤΕΛ, αλλά και στη μείωση των προσωπικού, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν 2.893.838 δρομολόγια θερμικών λεωφορείων εκ των 3.144.877 προγραμματισμένων (υλοποίηση 92,0%) και 323.515 δρομολόγια ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκ των 347.216 προγραμματισμένων (υλοποίηση 93,2%). Συνολικά, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφεται μείωση 8,1% των προγραμματισθέντων δρομολογίων και μείωση 4,6% των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων.

Οι απώλειες του συγκοινωνιακού έργου, για το 2020, υπολογίζονται σε 274.740 δρομολόγια, εκ των οποίων το 89,0% οφειλόταν σε έλλειψη οδηγού και 11,0% σε άλλες αιτίες όπως βλάβη οχήματος, αποκλεισμό οδών, στάσεις εργασίας κ.α.

Το σύνολο των ατυχημάτων για το έτος 2020 ανέρχεται σε 2.876 συνολικά για τα θερμικά λεωφορεία και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (2.386 για λεωφορεία και 490 για τρόλεϊ) έναντι 3.820 ατυχημάτων το 2019. Πρόκειται για αριθμός σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ακολουθώντας τη γενικότερη μείωση των οδικών ατυχημάτων το πρώτο έτος της πανδημίας.

Προσωπικό

Η δύναμη του προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στo τέλος του 2020, αριθμούσε 4.652 άτομα όλων των ειδικοτήτων, μειωμένη κατά 3,2% (138 άτομα) σε σχέση με το τέλος του 2019. Το προσωπικό κίνησης μειώθηκε κατά 120 άτομα ενώ αντίθετα αυξήθηκε το βοηθητικό προσωπικό κυρίως λόγω εσωτερικών μετακινήσεων.

Η απουσία προσλήψεων κατά τα χρόνια των μνημονίων είχε αντίκτυπο και στη σύσταση του προσωπικού αφού οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών είναι μόλις 9, δηλαδή το 0,9% του προσωπικού. Στην κατηγορία από 36 έως 50 έτη ανήκει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού (2.612 άτομα) με ποσοστό 56,1%, μειωμένο κατά 11,4% σε σχέση με το 2019. Τέλος η κατηγορία των υπαλλήλων που ξεπερνούν τα 50 έτη αθροίζει στα 2.031 άτομα, δηλαδή 43,7% του συνόλου των εργαζομένων, αυξημένο σε σχέση με το 11,7% το προηγούμενο έτος.

Το 28,4% των υπαλλήλων είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το 22,1% Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενώ το 49,5% Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται επίσης ότι 297 εργαζόμενοι παρακολούθησαν προγράμματα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Οικονομικά αποτελέσματα

Το 2020 τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθαν στα 69.466.105 ευρώ έναντι των 89.532.047 ευρώ το έτος 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22,41% έναντι του προηγούμενου έτους. Στον αρχικό Προϋπολογισμό έτους 2020 ο στόχος που είχε τεθεί ανερχόταν στα 108.942.118 ευρώ. Ο κύριος λόγος μη υλοποίησης του στόχου ήταν η μείωση των εσόδων από συγκοινωνιακό έργο λόγω της πανδημίας covid_19.

Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ανέρχεται στα 130.513.331 ευρώ έναντι του ποσού των 135.673.490 ευρώ, που η εταιρεία έλαβε για το έτος 2019 (-3,8%). Το έτος 2020 η εταιρεία έλαβε έκτακτη επιχορήγηση 18.858.682 ευρώ για τα διαφυγόντα έσοδα λόγω της πανδημίας covid_19 , επιχορήγηση ποσού 1.595.346 ευρώ για δαπάνες covid, 876.719 ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ και 13.182.585 ευρώ για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Η τακτική επιχορήγηση ανήλθε στα 96.000.000 ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για το 2020, ανέρχονταν βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στα 10.990.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 δαπανήθηκαν έναντι του αρχικού προγράμματος μόνο 1.270.445 ευρώ, ήτοι απορρόφηση 11,6%.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*