Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «απελευθέρωση» των ΚΤΕΛ

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου έθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το νομοσχέδιο με τίτλο «Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υπεραστικές και αστικές υπηρεσίες μεταφορών επιβατών, με εξαίρεση τις αστικές μεταφορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες βρίσκονται υπό την ευθύνη του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ αντίστοιχα, εφαρμόζοντας έτσι με καθυστέρηση πολλών ετών τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.

Μέσω του νομοσχεδίου, ρυθμίζεται η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών ή δικτύων σε μεταφορικές εταιρείες οι οποίες πληρούν τους κανόνες και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για τα οχήματά τους. Επίσης, προβλέπονται αποζημιώσεις ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής των υπηρεσιών αυτών καθώς και αποζημιώσεις για απώλειες εσόδων λόγω έκδοσης μειωμένων ή δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών.

Την ευθύνη για την εποπτεία, την επιβολή κυρώσεων (από 1.000 έως 10.000 ευρώ) και την εισήγηση καθορισμού των αστικών και υπεραστικών δρομολογίων θα την έχει η εκάστοτε Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. Οι προτάσεις των Περιφερειών για τα δρομολόγια θα γίνονται με βάση τα τοπικά Σ.Β.Α.Κ. ή άλλες συγκοινωνιακές μελέτες και θα περιλαμβάνουν τον κατώτατο αριθμό δρομολογίων και την κατανομή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, οι Περιφέρειες θα ορίζουν τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές των εισιτηρίων.

Οι Περιφέρειες θα πραγματοποιούν ανοικτούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των γραμμών για περίοδο 10 ετών με δυνατότητα παράτασης για 5 ακόμα έτη ή θα προσφεύγουν κατ’ εξαίρεση σε απευθείας ανάθεση. Προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα παροχής αποζημίωσης στις μεταφορικές εταιρείες αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για τη συνεχή προσφορά των υπηρεσιών. Σε κάθε περιφέρεια θα πραγματοποιείται ένας ενιαίος διαγωνισμός για το σύνολο των αστικών γραμμών και ένας για το σύνολο των υπεραστικών ενώ κάθε νησί θα πραγματοποιεί ξεχωριστό διαγωνισμό. Κάθε εταιρεία θα μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο διαγωνισμό ή να λάβει μία μόνο απευθείας ανάθεση ενώ προβλέπεται και διαδικασία για την δημιουργία νέων γραμμών για τις οποίες η εκάστοτε εταιρεία θα αποζημιώνεται με όρους ανάλογους της σύμβασης που έχει υπογράψει.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.),  η οποία αν και προβλέπονταν σε νόμο του 2013 δεν λειτούργησε ποτέ με τις σχετικές αρμοδιότητες να δίνονται στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία μεταφέρονται οι περισσότερες οργανικές στης θέσεις. Ένας αριθμός οργανικών θέσεων θα μεταφερθεί και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις στάσεις και τα στέγαστρά τους οι οποίες τοποθετούνται με μέριμνα και δαπάνες των συγκοινωνιακών φορέων και, σε περίπτωση άρνησης αυτών, με μέριμνα και δαπάνες των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθμού. Την εκμετάλλευση των εσόδων από τις διαφημίσεις σε αυτά θα την έχει ο οργανισμός που προχώρησε στην τοποθέτησή τους (ΚΤΕΛ ή δήμος).

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*