Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη νέα στάση του Προαστιακού στο Κρυονέρι

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Κρυονέρι Αττικής, ανάμεσα στους σταθμούς της Δεκέλειας και του Αγίου Στεφάνου, προχώρησε η ΕΡΓΟΣΕ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 10 Οκτωβρίου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 5.884.762,15 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (7.297.105,07 ευρώ με ΦΠΑ).

Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 42 μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται 18 μήνες για την κατασκευή και 24 μήνες υποχρεωτικής συντήρησης.

Πέρα από την κατασκευή του σταθμού, θα γίνει και ανακατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών σε μήκος 1.100 μέτρων περίπου. Οι εργασίες θα γίνονται σε συνθήκες κυκλοφορίας συρμών και υπό τάση και για το λόγο αυτό θα γίνεται μονοδρόμηση των γραμμών, όπως απαιτείται κατά περίπτωση, ενώ μέρος των εργασιών θα γίνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συνοπτικά το αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου αφορά:

 • Στην κατασκευή της Σιδηροδρομικής Στάσης (Σ.Στ.) Κρυονερίου που αναπτύσσεται μεταξύ των Σιδηροδρομικών Σταθμών (Σ.Σ.) Δεκελείας και Σ.Σ. Αγίου Στεφάνου, από την Χ.Θ. 30+075 έως την Χ.Θ. 30+225 της σιδηροδρομικής γραμμής (Σ.Γ.) Πειραιά – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ειδομένης.
  Προβλέπονται χώροι για την εξυπηρέτηση των επιβατών (Εκδοτήρια Εισιτηρίων, WC Επιβατών, WC Υπαλλήλων, Αποθηκευτικός χώρος) και μηχανολογικοί χώροι για την υποστήριξη της Στάσης και των Σιδηροδρομικών Συστημάτων.
  Η στάθμη του άκρου της κάθε αποβάθρας κατασκευάζεται παράλληλα με την κλίση της σιδηροδρομικής γραμμής και βρίσκεται 0,76 μ. επάνω από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς, ενώ το πλάτος της είναι 2,50μ και το μήκος της 150μ. Οι αποβάθρες θα επιστρωθούν με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια. Το στέγαστρο έχει επικάλυψη από κρύσταλλα triplex securit που στερεώνεται επί του μεταλλικού φορέα με εξαρτήματα τύπου αράχνης και έχει μικρή κλίση προς το κτίριο.
  Η μεταλλική Άνω Πεζοδιάβαση αποτελείται από δύο πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας στα άκρα της (κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας) και συνδετική πεζογέφυρα σε ύψος 7,00μ. από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
 • Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων οδικών έργων (κυκλικές πλατείες, χώροι στάθμευσης, οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας κλπ.) Στις διαμορφώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η κατασκευή πεζοδρομίων με πλακοστρώσεις, κράσπεδα κλπ.
 • Στην εγκατάσταση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), κιγκλιδωμάτων – περιφράξεων – οριοδεικτών, κατακόρυφης σήμανσης – διαγραμμίσεων και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την σήμανση και ασφάλιση των οδικών έργων και της Σιδ. Στάσης
 • Στην ανακατασκευή της υποδομής και της επιδομής της υφιστάμενης διπλής Σ.Γ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε μήκος 1.100 μ. (από την Χ.Θ. 29+440 έως την Χ.Θ. 30+500 περίπου)
 • Στην προσωρινή αποξήλωση της ηλεκτροκίνησης και επανεγκατάστασή της σύμφωνα με την τελική θέση των αξόνων της σιδ/κής γραμμής.
 • Στην επαλήθευση «EK» των υποσυστημάτων «υποδομή» και «ενέργεια», που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου.

Αλεξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Νέος σταθμός του Προαστιακού στο Κρυονέρι αλλά με τι δρομολόγια;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*