Κώστας Καραμανλής: Ενισχύουμε τους κανόνες διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων

Τη σημασία του Νομοσχεδίου για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών ανέδειξε ο  Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στη Βουλή, το οποίο και υπερψηφίσθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

«Με το παρόν Νομοσχέδιο επιλύουμε μια σειρά από προβλήματα του παρελθόντος, ερχόμαστε να ενισχύσουμε τους κανόνες διερεύνησης, σύμφωνα με τις διεθνείς κι ευρωπαϊκές απαιτήσεις, δημιουργούμε για πρώτη φορά σκέλος διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, κι όλα αυτά – το ξαναλέω με έμφαση – χωρίς καμία επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Ενοποιούνται ειδικότερα οι δύο Επιτροπές Διερεύνησης Ατυχημάτων (αεροπορικών και σιδηροδρομικών) και συστήνεται νέος «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών».

Εξασφαλίζεται έτσι η ανεξαρτησία ως προς τη διερεύνηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπως προβλέπει ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Πιο αναλυτικά το Νομοσχέδιο:

  1. Ενοποιεί τις δύο Επιτροπές συστήνοντας έναν νέο Φορέα.
  2. Ενοποιεί τα όργανα διοίκησης. Το νέο 5μελές Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία μέλη (Πρόεδρο κι άλλα δύο μέλη) αρμόδια για τα αεροπορικά δυστυχήματα, και δύο (Αντιπρόεδρο κι άλλο ένα μέλος) για τα σιδηροδρομικά.
  3. Συνιστά εντός του Υπουργείου Αυτοτελή Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία Γραφεία (Αεροπορικών Ατυχημάτων, Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, και Πρόληψης, Ανάλυσης και Στατιστικής), που θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες διερευνητές της ΕΔΑΑΠ.
  4. Μετατάσσει τους διοικητικούς υπαλλήλους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κι αυτό με τη σειρά του θα τους διαθέτει στον νέο Φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει.
  5. Ενισχύει το έργο των διερευνητών, παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα.

Ο κ. Καραμανλής στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία θετικά σημεία του νομοσχεδίου:

Πρώτον: ο νέος Οργανισμό θα διέπεται από πλήρες καθεστώς ανεξαρτησίας, όπως ορίζουν οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε μάλιστα στο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριξε ότι παραβιάζεται η αντικειμενικότητα επειδή ο Υπουργός διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Διερωτήθηκε εάν παραβίαζε την αντικειμενικότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν διόριζε το Φεβρουάριο του 2019, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διερεύνησης των Αεροπορικών Ατυχημάτων, ή όταν διόρισε την πρόεδρο της ΡΑΣ. Επισήμανε μάλιστα την αγαστή συνεργασία που έχει ο ίδιος με την πρόεδρο της ΡΑΣ και το σεβασμό του στις αρχές, ανεξαρτήτως της όποια πολιτικής προέλευσης του καθενός.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε άλλωστε εξαρχής ότι ο νέος φορέας έχει διοικητική αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 3, ενώ στο άρθρο 10 προβλέπεται και η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Στο ερώτημα δε εάν στο εξωτερικό εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι σε άλλες χώρες οι Επιτροπές Διερεύνησης όχι μόνο ακολουθούν τη λογική αυτού του Νομοσχεδίου, αλλά στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η Επιτροπή Διερεύνησης λειτουργεί ως τμήμα του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών.

Δεύτερον: Το επίδομα Eurocontrol. «Όπως λαμβάνουν Eurocontrol οι υπάλληλοι της ΥΠΑ, της ΑΠΑ, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έτσι θα λαμβάνουν και οι διερευνητές των αεροπορικών ατυχημάτων»,  τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Όταν βρεθούν διερευνητές για τα σιδηροδρομικά, τότε μπορούμε να σκεφθούμε την επιβολή ενός σιδηροδρομικού τέλους, υπέρ των διερευνητών. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον».

Τρίτον:  με το νομοσχέδιο παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές και τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η απουσία διερευνητών – ιδίως – στον τομέα των σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

Ο κ. Καραμανλής στη δευτερολογία του σημείωσε ότι δεν θα παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα μιλήσει μόνο για τα ζητήματα του Νομοσχεδίου. «Μου δημιουργεί ως νέο πολιτικό μεγάλη λύπη στο ναό της Δημοκρατίας να μιλάμε για ένα Νομοσχέδιο και ελάχιστοι συνάδελφοι να μιλάνε για το Νομοσχέδιο», σχολίασε.

Όσον αφορά ειδικότερα στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το αίτημα κλήσης Ράμμου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε ότι έχει απαντήσει ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος της Βουλής, προσθέτοντας: «Καλό είναι σε αυτό τον τόπο να μη μιλούν οι πάντες για τα πάντα, αλλά να μιλούν τα Υπουργεία για το έργο τους».

Ο κ. Καραμανλής διαπίστωσε πάντως με λύπη ότι πολλοί από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν είχαν διαβάσει με προσοχή το Νομοσχέδιο και τα συνοδευτικά κείμενα, καθώς έθεταν θέματα το οποία είχαν ήδη διευκρινιστεί σε άρθρα του προς ψήφιση σχεδίου.

«Να μην κάνουμε διάλογο, που μοιάζει παράλογος ή τουλάχιστον να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε», σχολίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μάλιστα, ο κ. Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά: «Συνάδελφοι κομμάτων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στα χαμηλά τέλη για την αεροναυτιλία» και έθεσε το ερώτημα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜεΡΑ25: «Το πρώτο εξάμηνο του 2015 που ήσασταν στο ίδιο κόμμα και κάνατε την περήφανη διαπραγμάτευση, γιατί δεν τα αυξήσατε; Τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, που με πόνο ψυχής όπως μας είπατε, πουλούσε τα 14 αεροδρόμια της χώρας, γιατί δεν τα αυξήσατε;»

Ο κ. Καραμανλής απάντησε, όμως, και στους βουλευτές της αντιπολίτευσης που εγκάλεσαν την Κυβέρνηση γιατί η Επιστημονική Υπηρεσία και Επιτροπή της Βουλής άργησε να βγάλει την εισήγησή της. Υπενθύμισε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία και Επιτροπή της Βουλής δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης, είναι εντελώς ανεξάρτητη, και παρέπεμψε άπαντες στην έκθεση της:

«Σας καλώ να την διαβάσετε. Επιβεβαιώνει πλήρως την αρτιότητα του νομοσχεδίου και λέει ότι δεν θίγεται η ανεξαρτησία του νέου Οργανισμού, αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει και η ΡΑΣ. Επομένως, νομίζω ότι το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί πλήρως».

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*