Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, νέος διευθύνων σύμβουλος ο Γιώργος Σπηλιόπουλος

Αλλαγή επήλθε από σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ.

Ύστερα από ένα χρόνο, η κ. Αριστέα Αντωνοπούλου αποχωρεί από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου αλλά παραμένει στο Δ.Σ. ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εντεταλμένη Σύμβουλος.

Τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου λαμβάνει ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ο οποίος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ έχει ως εξής:

  1. Γκόλιας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  2. Σπηλιόπουλος Γεώργιος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  3. Αντωνοπούλου Αριστέα,– Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  4. Αμδίτης Άγγελος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  5. Καλατζής Νικόλαος, Οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  6. Κεφαλά Βασιλική, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  7. Μπλούνας Ευάγγελος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  8. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων, Οικονομολόγος, στέλεχος ΕΕΣΥΠ, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  9. Παπαδόπουλος Παύλος, υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Α. – εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*