Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Δράσεις για την προώθηση του ποδηλάτου

Share

  Τις δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στην εκδήλωσή “Earth Dialogues” της Οργάνωσης Γη, με θέμα «Πόλεις χωρίς Αυτοκίνητο».

  Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι μονόδρομος και τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει πολιτικές για την ενίσχυση της χρήσης ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, που εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό ανάπτυξης συνδυασμένων μετακινήσεων, με κορμό τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

  Ο Υφυπουργός Μεταφορών δήλωσε: «Το βασικό μας εργαλείο είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Δήμοι και Περιφέρειες σχεδιάζουν τις αστικές παρεμβάσεις με βάση το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Μεταφορών, προκρίνοντας την ενίσχυση των τοπικών συγκοινωνιών, τα έργα υποστήριξης της χρήσης του ποδηλάτου και της ήπιας κυκλοφορίας, την προσβασιμότητα, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα έργα βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφάλειας, αλλά και την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών.

  Έχουμε ήδη εγκρίνει 14 ΣΒΑΚ, μεταξύ των οποίων, της Θεσσαλονίκης, της Λαμίας, της Καβάλας, των Σερρών, της Παλλήνης και της Πετρούπολης και ενθαρρύνουμε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα, να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι».       

  Ειδικά για το ποδήλατο, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι υλοποιούνται δράσεις που προωθούν τη χρήση του στις καθημερινές μετακινήσεις. Όπως είπε: «Στα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας υπάρχουν υποδομές, όπως οι μεταλλικές ράμπες ολίσθησης, που επιτρέπουν τη μεταφορά των ποδηλάτων στους συρμούς, ενώ θεσμοθετήσαμε τη δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης μοτοσικλετών και ποδηλάτων, ώστε να διευκολύνουμε τους χρήστες.

  Επιπλέον, στο πεδίο του ποδηλατικού τουρισμού, η Ελλάδα έχει συγκροτήσει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο EuroVelo. Βούλησή μας είναι να επεκτείνουμε τον ευρωπαϊκό διάδρομο στα ελληνικά νησιά και σε άλλες περιοχές που προσφέρονται για τη χρήση του ποδηλάτου, όπως η Δυτική Μακεδονία, αλλά και η δημιουργία Εθνικών Ποδηλατικών Διαδρομών σε συνεργασία με τις Περιφέρειες.»

  Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως όλες αυτές οι ενέργειες ενσωματώνονται στον Οδηγό Δημόσιας Πολιτικής για το Ποδήλατο, ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου με ορίζοντα υλοποίησης το 2030.

  Βασικά σημεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι:

  • Αύξηση του μεριδίου χρήσης του ποδηλάτου στην Ελλάδα 
  • Επέκταση και βελτίωση της υποδομής για το Ποδήλατο στην επικράτεια
  • Μέτρα για την Οδική Ασφάλεια
  • Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού
  • Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα (city logistics)
  • Ενσωμάτωση του ποδηλάτου στις πολιτικές σωματικής και ψυχικής υγείας
  • Ενσωμάτωση της ποδηλατικής μετακίνησης στον σχεδιασμό της χρήσεων γης των αστικών, περιφερειακών και συγκοινωνιακών υποδομών
  • Εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη δράσεων προώθησης του ποδηλάτου

  Κλείνοντας, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε: «Ο Οδηγός προβλέπει τη συνεργασία θεσμικών φορέων στη δημόσια στρατηγική για την προώθηση του Ποδηλάτου και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι σύλλογοι ποδηλατιστών, σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα εξασφαλίσει την πραγμάτωση του κοινού μας οράματος για τη δημιουργία πόλεων με περισσότερο ποδήλατο, λιγότερους ρύπους και εν τέλει, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.» 

  athenstransport.com

 
 

Διαβάστε Περισσότερα