Υπουργείο Μεταφορών: Η προσφορά της BYD δεν κάλυπτε τις τεχνικές προδιαγραφές, η προμήθεια των 100 ηλεκτρικών λεωφορείων θα γίνει με άλλο διαγωνισμό

Υπουργείο Υποδομών

Ανακοίνωση σχετικά με το άδοξο τέλος του διαγωνισμού για την προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων αφού απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά που είχε καταθέσει η κινεζική εταιρεία BYD εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (στην οποία συμμετέχουν και δύο καθηγητές του ΕΜΠ) έκρινε πως η προσφορά της BYD δεν πληροί τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και, συνεπώς, απορρίφθηκε – ομόφωνα για αντικειμενικούς λόγους.

Το υπουργείο υπενθυμίζει πως προχωρά κανονικά η προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων από το Τμήμα 5 του διαγωνισμού τα οποία αναμένονται εντός του Απριλίου.

Όσον αφορά τα 100 ηλεκτρικά λεωφορεία από το Τμήμα 4, η προμήθειά τους θα ενταχθεί στον επόμενο διαγωνισμό για προμήθεια 750 οχημάτων (αντί για 650) που αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Από τις αρχικά υποβληθείσες προσφορές για την προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων μήκους 12 μέτρων χαμηλότερης αυτονομίας (Τμήμα 4 Διαγωνισμού) στον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων, μόνο μία παρέμεινε σε ισχύ.

Η προσφορά αυτή, μετά από εξέταση, τον περασμένο Οκτώβριο και Δεκέμβριο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν πληροί τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και, συνεπώς, απορρίφθηκε – ομόφωνα για αντικειμενικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης σχηματίσθηκε και ασκεί τα καθήκοντά της από το Μάρτιο του 2022. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο – Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, δύο τακτικά μέλη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και δύο τακτικά μέλη από σχετικές Διευθύνσεις της Ο.ΣΥ., του παρόχου αστικών οδικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος είχε υποβάλλει προσφορά και στο Τμήμα 5 του Διαγωνισμού για 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. Η προσφορά εκείνη ήταν εξαιρετικά παρόμοια με αυτήν για το Τμήμα 4. Είχε, αντίστοιχα, απορριφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Διαγωνισμού.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η προμήθεια των 100 οχημάτων που προέβλεπε το Τμήμα 4 του πρώτου διαγωνισμού θα ενταχθεί στο δεύτερο διαγωνισμό, που πλέον θα αφορά συνολικά 750 οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αυτός έχει ήδη δρομολογηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σχεδιάζεται μεθοδικά και με πληρότητα, και εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι ήδη τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία θα βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2024, ενώ σε κάθε περίπτωση υλοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασμός για ανανέωση του στόλου με 1300 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέχρι το τέλος της τετραετίας.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*