Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μόνο λεωφορεία μηδενικών εκπομπών από το 2035

Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών λεωφορείων κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος είναι η θέσπιση νέων σταδιακών στόχων για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των ρυπογόνων οχημάτων προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα ως το 2050.

Η προτεινόμενη τροπολογία εισάγει στόχο μηδενικών εκπομπών κατά 100% για τα αστικά λεωφορεία έως το 2035, ενώ ως ενδιάμεσος στόχος τίθεται η μείωση των εκπομπών κατά 90% για την κατηγορία αυτή έως το 2030. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να εξαιρέσουν τα υπεραστικά λεωφορεία από αυτόν τον στόχο και να εντάξουν αυτόν τον τύπο βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στους γενικούς στόχους για τα πούλμαν.

Όσον αφορά τα βαρέα φορτηγά άνω των 7,5 τόνων και τα πούλμαν (συμπεριλαμβανομένων των υπεραστικών λεωφορείων), διατηρούνται οι στόχοι που έθεσε η Επιτροπή στην πρότασή της για το 2030 (45%), το 2035 (65%) και το 2040 (90%), επιπλέον του στόχου μείωσης κατά 15% για το 2025, ο οποίος προβλεπόταν ήδη στον ισχύοντα κανονισμό. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να οριστεί το 7,5% ως στόχος για τα ρυμουλκούμενα και στο 10% για τα ημιρυμουλκούμενα.

Από τους παραπάνω στόχους πάντως υπάρχουν και εξαιρέσεις, που αφορούν κατασκευαστές με μικρή παραγωγή, οχήματα για την εξόρυξη, τη δασοκομία και τη γεωργία, οχήματα των ενόπλων δυνάμεων και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, της δημόσιας τάξης και της ιατρικής περίθαλψης.

Στόχοι για εξειδικευμένα βαριά οχήματα, όπως τα απορριμματοφόρα ή οι αναμεικτήρες σκυροδέματος αλλά και για μετασκευασμένα οχήματα, θα αποφασιστούν μελλοντικά.

Η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος του τροποποιημένου κανονισμού στους παραπάνω στόχους πρόκειται να επανεξεταστούν από την Επιτροπή το 2027. Η προσωρινή συμφωνία πρόκειται να υποβληθεί στους αντιπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου (ΕΜΑ) και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου προς έγκριση. Στη συνέχεια, αφού λάβει την τελική της μορφή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της ΕΕ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Ο τομέας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ευθύνεται για άνω του 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από οδικές μεταφορές στην ΕΕ. Τα πρότυπα των εκπομπών CO2 για ορισμένα βαρέα επαγγελματικά οχήματα καθορίστηκαν για πρώτη φορά το 2019, με στόχους για το 2025 έως το 2029 και για το 2030 και έπειτα, με πρόβλεψη ότι ο κανονισμός θα επανεξεταστεί έως το 2022.

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*