Χ. Σταϊκούρας: Γύρω στα τέλη Απριλίου τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία – Προς υπογραφή οι συμβάσεις για 300 λεωφορεία φυσικού αερίου

Φωτογραφία: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Την υποβολή των στοιχείων φακέλου και την ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τις προς υπογραφή συμβάσεις προμήθειας 300 λεωφορείων φυσικού αερίου, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

«Δρομολογείται η προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του διαγωνισμού και επίσης, η προμήθεια 200 αρθρωτών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον φάκελο της – προς υπογραφή – σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού πέρασαν τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι, παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

‘Όπως είπε: «Εκτιμούμε ότι έως το τέλος Απριλίου ή κάπου εκεί κοντά χρονικά λόγω των εξελίξεων στην Ερυθρά Θάλασσα, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε θέσει ως στόχο, τον οποίο και θα πετύχουμε, τη δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, έως το τέλος της τετραετίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

Στη Βουλή δύο συμβάσεις για την προμήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου – Προσωρινός ανάδοχος για τους φορτιστές των ηλεκτρικών λεωφορείων

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

Σήμερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνει ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη ενός τριπλού στόχου: 

  • Την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.
  • Την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
  • Τις υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών προς τους πολίτες.

Γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο στόλος των λεωφορείων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τη δύσκολη – για τη χώρα – υπέρ-δεκαετία της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ενδεικτικά προβλήματα, ο γερασμένος στόλος, οι συχνές βλάβες, η αδυναμία πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε σημαντικό αριθμό λεωφορείων.

Ενδεικτικά και μόνο να αναφέρω ότι ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου προσεγγίζει τα 19 έτη και είναι αρκετά υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι περίπου στα 13 έτη.

Υπάρχουν 366 λεωφορεία EURO 2 και 130 τρόλεϊ, ηλικίας άνω των 22 ετών.

Άμεση επίπτωση της παλαιότητας των λεωφορείων είναι η υψηλή συχνότητα βλαβών, που έως τώρα αντιμετωπίζονταν με προσωρινού τύπου λύσεις, όπως οι συμβάσεις για leasing και με οικεία ΚΤΕΛ, για την κάλυψη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου.

Επίσης, σε 485 από τα 1.582 λεωφορεία, δηλαδή στο 31% του στόλου, δεν υπάρχει πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και τα οχήματα του υπάρχοντος Leasing, που ως πολύ νεωτέρα κατεβάζουν το ποσοστό.

Χωρίς αυτά, δηλαδή μόνο με τα ιδιόκτητα οχήματα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 39%. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά ώστε όλα αυτά, σταδιακά έως το τέλος της τετραετίας, να αποτελούν παρελθόν.

Έχουμε θέσει ως στόχο, τον οποίο και θα πετύχουμε, τη δρομολόγηση προμήθειας 1.300 νέων λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για 3 τμήματα του διενεργηθέντος – από το 2021 –Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια 550 νέων λεωφορείων.

Συγκεκριμένα:

1ον. Προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια 250 ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Τμήμα 5 του διαγωνισμού.

Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος Απριλίου ή κάπου εκεί κοντά χρονικά λόγω των εξελίξεων στην Ερυθρά Θάλασσα, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.

2ον. Δρομολογείται η προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO 6, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του διαγωνισμού. 

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον φάκελο της – προς υπογραφή – σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γι’ αυτό το τμήμα, αφού πέρασε τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

3ον. Δρομολογείται, επίσης, η προμήθεια 200 αρθρωτών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Τμήμα 2 του διαγωνισμού.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον φάκελο και αυτής, της – προς υπογραφή – σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γι’ αυτό το τμήμα, αφού πέρασε και αυτός τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Υπενθυμίζεται ότι για το Τμήμα 4 του διαγωνισμού, για το οποίο υπάρχουν διάφορες άστοχες και ανακριβείς αναφορές, από τις αρχικά υποβληθείσες προσφορές για την προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων μήκους 12 μέτρων, μόνο μία παρέμεινε σε ισχύ. 

Η προσφορά αυτή, μετά από εξέταση, τον περασμένο Οκτώβριο και Δεκέμβριο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, δεν πληρούσε τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης και, συνεπώς, απορρίφθηκε – ομόφωνα – για αντικειμενικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος είχε υποβάλλει προσφορά και στο Τμήμα 5 του Διαγωνισμού, για τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. 

Η προσφορά εκείνη ήταν εξαιρετικά παρόμοια με αυτήν για το Τμήμα 4. 

Είχε, αντίστοιχα, απορριφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Διαγωνισμού.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η προμήθεια των 200 οχημάτων των Τμημάτων 1 και 4 του υφιστάμενου διαγωνισμού θα ενταχθεί στο δεύτερο διαγωνισμό, που πλέον θα αφορά συνολικά 750 οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Αυτός έχει ήδη δρομολογηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σχεδιάζεται μεθοδικά και με πληρότητα και εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2024.

Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο, σε ό,τι αφορά την προμήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου, κατεβλήθη σοβαρή και συστηματική προσπάθεια από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

1ον. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, της 21ης Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκε Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ανά Τμήμα.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο – Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, δύο τακτικά μέλη από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δύο τακτικά μέλη από σχετικές Διευθύνσεις της Ο.ΣΥ., του παρόχου αστικών οδικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.

2ον. Με αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, της 16ης Ιανουαρίου 2023 και της 23ης Μαΐου 2023, εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ως προς το Τμήμα 3 της Διακήρυξης η εταιρεία «Iveco France SAS» και ως προς το Τμήμα 2 της Διακήρυξης η εταιρεία «Industria Italiana Autobus S.P.A..

3ον. Με αποφάσεις του Υπουργείου, της 5ης Δεκεμβρίου 2023 και της 20ης Δεκεμβρίου 2023, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι εταιρείες και εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού.

4ον. Οι πλήρεις φάκελοι, με τα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπεβλήθησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να διενεργηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του διαγωνισμού και να ελεγχθούν τα σχέδια σύμβασης για την υλοποίηση των προμηθειών.

5ον. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 26 / 2024 και 30 / 2024 Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων Σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας λεωφορείων είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συμπερασματικά και εκ του αποτελέσματος, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε με επιμονή και μεθοδικότητα, για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κατά την τοποθέτησή της στην ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τις προς υπογραφή συμβάσεις προμήθειας 300 λεωφορείων φυσικού αερίου, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε: 

«Μια ακόμη δέσμευση της κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιείται. Η προμήθεια συνολικά 300 νέων λεωφορείων CNG αποδεικνύει ότι γυρίζουμε σελίδα στις Μεταφορές, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε στρατηγικές, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ομαλή στροφή προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Και αυτό κάνουμε.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, Χριστίνας Αλεξοπούλου:

Μπροστά σας έχετε δύο συμβάσεις  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τις αναδόχους εταιρείες, για τη προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI και άλλων 200 απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου κατηγορίας, και πάλι, EURO VI. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 126 εκ. ευρώ. 

Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της σύμβασης, ο Υπουργός ανέλυσε όλα τα  βήματα για το πως φτάσαμε στο σήμερα.  Όμως, έχει μεγάλη αξία να σταθούμε στο γεγονός, ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις Μεταφορές, μια εποχή πιο πράσινη και πιο βιώσιμη. 

Άλλωστε, θυμίζω ότι μέχρι την ερχόμενη άνοιξη τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι το 2027 θα έχει ανανεωθεί σχεδόν συνολικά ο στόλος, με 1300 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία -το τονίζω- θα είναι προσβάσιμα για όλους. 

Η  επιλογή των λεωφορείων CNG δεν ήταν τυχαία, καθώς προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται ως καθαρά οχήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ και κατά συνέπεια, είναι απολύτως σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Ανήκουν στην τελευταία ενημερωμένη κατηγορία εκπομπών αερίων της ΕΕ για τα λεωφορεία (EURO 6e) με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με τον υφιστάμενο στόλο αρθρωτών (18m) diesel της ΟΣΥ. 

Ταυτόχρονα, τα συγκεκριμένα λεωφορεία διαθέτουν αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, θα είναι άμεση η εισαγωγή τους στον λειτουργικό στόλο της Αθήνας, χωρίς να δημιουργηθούν ζητήματα στο παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο. Επίσης,  δεν υπάρχουν ανάγκες για επιπρόσθετες δομές υποδοχής ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι των επιχειρησιακών αναγκών, σε μεγάλες γραμμές κορμού, αφού δεν έχουν  ζητήματα επάρκειας αυτονομίας. 

 Η μετάβαση προς τις πράσινες μεταφορές δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένας αναγκαίος εκσυγχρονισμός που οφείλουμε να υιοθετήσουμε. Επιλογές όπως τα ηλεκτρικά λεωφορεία αλλά και τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν τον δρόμο προς μια πιο βιώσιμη, καθαρή και αποτελεσματική κινητικότητα.

Οι «πράσινες» μεταφορές δεν αφορούν μόνο στη μετακίνηση, αλλά αντιπροσωπεύουν έναν συνολικό προσανατολισμό προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Είναι καθήκον μας, ως Πολιτεία, να υιοθετήσουμε αυτήν την προοπτική και να επιδιώξουμε με πάθος την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τις μεταφορές μας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ελκυστικές, πιο ασφαλείς και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. 

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να προτιμά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να αλλάξουμε την κουλτούρα των πολιτών, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και καθιστώντας τα πιο αποδοτικά και άνετα για τους επιβάτες. Σήμερα μπαίνει ένα ακόμα λιθαράκι προς αυτό τον στόχο. 

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*