Με χρόνια καθυστέρηση, ο αντιμικροβιακός χαλκός έρχεται στις συγκοινωνίες της Αθήνας

ΟΣΥ

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 4,5 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη διασπορά του ιού να βρίσκεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα έκτοτε, το ελληνικό δημόσιο όμως -με τους χαρακτηριστικούς ρυθμούς του- εξακολουθεί να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την εφαρμογή αποφάσεων που λήφθηκαν υπό το βάρος της πανδημίας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ ενέκρινε το αποτέλεσμα διαγωνισμού για κατακύρωση στην εταιρεία Ελληνικός Χαλκός ΙΚΕ (μοναδική εναπομείνασα εταιρεία στο διαγωνισμό) υπηρεσιών τοποθέτησης αντιμικροβιακών φίλτρων χαλκού στις κλιματιστικές μονάδες οχημάτων και κτηριακών εγκαταστάσεων της ΟΣΥ ΑΕ, με την τελική προσφερόμενη αξία να ανέρχεται στο ποσό των 444.237,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τοποθέτησης αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού πάχους τουλάχιστον 6 mm τα οποία θα τοποθετηθούν στις μονάδες κλιματισμού 1.500 αστικών λεωφορείων της ΟΣΥ και 807 μονάδες κλιματισμού 44 κτηριακών εγκαταστάσεων, ως μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς των ιών και των παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα, συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-Cov – 2 COVID-19 σε ποσοστό 99% και Η1Ν1 σε ποσοστό άνω του 88%,

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, η τοποθέτηση των αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού, «εξουδετερώνει αρκετούς από τους ισχυρότερους τύπους παθογόνων βακτηρίων και ιών, και ειδικότερα τον ιό SARS-COV-2 – COVID-19 σε ποσοστό άνω του 99%. Συμπληρωματικά προς την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο των λοιμώξεων, τα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού προσφέρουν μία επιπλέον γραμμή άμυνας ενάντια των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα, εξουδετερώνοντάς τα με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ως αποτέλεσμα της τοποθέτησής τους, εξασφαλίζεται η μείωση των λοιμώξεων και η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνολικά.»

Είχε προηγηθεί μέσα στην άνοιξη η υπογραφή άλλης σύμβασης με την ίδια εταιρεία που αφορούσε την τοποθέτηση αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού στις κοινόχρηστες επιφάνειες αφής κτηριακών εγκαταστάσεων της ΟΣΥ, με κόστος 235.102 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τοποθέτησης – επένδυσης επί των κοινόχρηστων επιφανειών αφής 44 κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, με αντιμικροβιακά φύλλα χαλκού, με τις συγκεκριμένες εργασίες να έχουν ξεκινήσει στα κτήρια της εταιρείας.

Το ανεπίκαιρο του αντικειμένου του συγκεκριμένου διαγωνισμού οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση φύλλων χαλκού στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ. Αρχικά, το καλοκαίρι του 2022, η εταιρεία προκήρυξε δύο διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση αντιμικροβιακών φίλτρων στα συστήματα κλιματισμού των λεωφορείων (προϋπολογισμού 297.600 ευρώ με ΦΠΑ) αλλά και φύλλων χαλκού με τα οποία θα γίνει επένδυση επιφανειών τις οποίες αγγίζουν οι επιβάτες (προϋπολογισμού 1.026.720 ευρώ με ΦΠΑ).

Με τους διαγωνισμούς αυτούς να μην ολοκληρώνονται επιτυχώς, η ΟΣΥ προχώρησε στην προκήρυξη δύο ανάλογων διαγωνισμών (έναν στα τέλη του 2022 και έναν στις αρχές του 2023) με αντίστοιχα αντικείμενα αλλά και χαμηλότερους προϋπολογισμούς (448.996,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις κλιματιστικές μονάδες και 240.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις επιφάνειες αφής των κτηριακών εγκαταστάσεων), ενώ στην περίπτωση αυτή δεν προβλεπόταν η εγκατάσταση φύλλων χαλκού στις επιφάνειες αφής εντός των λεωφορείων λόγω των διαδικασιών για την αναβάθμιση του στόλου.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*