Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο του ΟΑΣΑ

oyster

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσον αφορά το έργο του ΟΑΣΑ με τίτλο «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου». Το έργο εντάχθηκε στο  επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» για ενίσχυση από το  ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για την Ελλάδα. Η συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ καθορίσθηκε στα 29,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την εισαγωγή νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου (έξυπνη κάρτα εξ αποστάσεως), συναλλαγές μέσω διαδικτύου, εγκατάσταση πυλών εισόδου/εξόδου σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Προαστιακό σιδηρόδρομο, αντικατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε λεωφορεία, τρόλλεϋ και τραμ, καθώς και κεντρικά συστήματα διαχείρισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι σχετικές μελέτες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της χρηματοδότησης εκπονήθηκαν εσωτερικά, χωρίς την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών. 

Μέσω των μελετών αυτών αναδείχθηκαν τα πολλαπλά οφέλη του έργου:

  • Για το επιβατικό κοινό: Ταχύτητα και ασφάλεια συναλλαγών, ευκολία στην αγορά προϊόντων κομίστρου χωρίς κέρματα, διευκόλυνση στις μετεπιβιβάσεις,
  • Για τον ΟΑΣΑ: δυνατότητα εύκολης εισαγωγής νέων προϊόντων κομίστρου (π.χ. ζωνικό, περιόδου εκτός αιχμής), δραστική μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, εξάλειψη πλαστών / παραποιημένων μέσων κομίστρου και ενδυνάμωση της βιωσιμότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών,
  • Για τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου: ακριβέστερη κατανομή εσόδων και ευκολότερο έλεγχο καταβολής κομίστρου.

Η ανάθεση της υλοποίησης και αρχικής λειτουργίας του έργου, ο διαγωνισμός του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται μέσω σχήματος ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την αγορά και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη τεχνική υποστήριξη και τις απαραίτητες ανανεώσεις εξοπλισμού και λογισμικού για 10 έτη λειτουργίας. Μετά τη πάροδο της αρχικής 12ετούς περιόδου υλοποίησης και λειτουργίας, η ανανεωμένη υποδομή θα λειτουργείται και θα συντηρείται αποκλειστικά από τον ΟΑΣΑ.

Η ανάδειξη του αναδόχου αναμένεται έως το τέλος του χρόνου ενώ παράδοση του έργου αναμένεται σταδιακά κατά την περίοδο 2014-2015

Το έργο αυτό σε συνδυασμό με το δεύτερο μεγάλο έργο του ΟΑΣΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή την Πληροφόρηση Επιβατών και Διαχείριση Στόλου («Τηλεματική»), μέσω 1.000 έξυπνων στάσεων και πληροφόρηση μέσω διαδικτύου, αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του Ομίλου ΟΑΣΑ προς το επιβατικό κοινό.

Δείτε επίσης: Τρεις δεσμευτικές προσφορές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

Πηγή: ΟΑΣΑ, φωτό: Karl Baron/flickr.com

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια 
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0.