Έλεγχοι εισιτηρίων και από ιδιώτες ελεγκτές στο νομοσχέδιο για τις μεταφορές

Η διενέργεια ελέγχων εισιτηρίων και η επιβολή προστίμων και από ιδιώτες και η δυνατότητα πληρωμής των προστίμων εντός 60 ημερών από την επιβολή τους περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων” το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί αρχικά στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και εν συνεχεία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα σχετικά με τους ελέγχους εισιτηρίων στους επιβάτες όλων των συγκοινωνιακών φορέων (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών). Όσον αφορά το ύψος των προστίμων, αυτό ορίζεται ως εξής:

  • Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου
  • Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου.
  • Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου.
  • Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά την διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας.

Ως αρμόδιοι για την διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους παραβάτες ορίζονται οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα (του ΟΑΣΑ και των οικείων Εταιριών Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου -ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ- για την Αθήνα) ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Για την επιβολή του προστίμου είναι απαραίτητη η σύνταξη πράξης βεβαίωσης παράτασης, αντίγραφο της οποίας δίδεται στον επιβάτη, ενώ οι χώροι διενέργειας των ελέγχων είναι το εσωτερικό των οχημάτων όλων των μέσων καθώς ο χώρος μετά τα ακυρωτικά μηχανήματα στους σταθμούς του Μετρό και του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου.

Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης (από 20 που ισχύει σήμερα) στο ταμείο του οικείου Συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας.

Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει την συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.

Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος (από το 10πλάσιο που ισχύει σήμερα). Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας εισοδήματος του παραβάτη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, από το οποίο αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του αρχικά επιβληθέντος προστίμου.

Στο ίδιο επίσης νομοσχέδιο θεσπίζεται ο «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών» για κάθε μέσο και θεσπίζονται τα όργανα τα οποία θα εξετάζουν καταγγελίες επιβατών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε επίσης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον έλεγχο εισιτηρίων και τα πρόστιμα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πηγή: Υπουργείο Υποδομών

Creative Commons License

Το παραπάνω κείμενο παρέχεται με άδεια
Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*