Νέα έρευνα ανέθεσε ο ΟΑΣΑ για την ικανοποίηση των Αθηναίων από τις συγκοινωνίες

Σε εταιρεία δημοσκοπήσεων ανέθεσε ο ΟΑΣΑ την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των Αθηναίων από τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Πριν λίγες εβδομάδες, ο ΟΑΣΑ ανέθεσε στην εταιρεία ALCO MARKETING RESEARCH AE τη συμμετοχή του ΟΑΣΑ στην έρευνα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» για το Δεκέμβριο του 2018. Ουσιαστικά, η εταιρεία θα συμπεριλάβει στην έρευνα παρακολούθησης των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης πολιτών, ερωτήματα σχετικά με τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Τα ερωτήματα αυτά θα απευθύνονται μόνο σε κάτοικους της Αττικής έτσι ώστε να ενταχθεί στην έρευνα ένας δείκτης που αφορά και συνδέεται με την εξυπηρέτηση του συγκοινωνιακού έργου στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Η αμοιβή της εταιρείας δημοσκοπήσεων θα ανέλθει σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Κατά το παρελθόν, ο ΟΑΣΑ έχει ξανά αναθέσει σε εταιρείες τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις συγκοινωνίες, με τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις, να δείχνουν υψηλή ικανοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μία σημαντική λεπτομέρεια πάντως που επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι πως άλλες φορές ο πληθυσμός της έρευνας είναι το σύνολο των κατοίκων της Αττικής ενώ άλλες οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συγκριτικά, στην έρευνα του Athens Transport για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, η πλειοψηφία όσων απάντησαν ήταν συχνοί χρήστες των αστικών συγκοινωνιών. 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*