Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Πρόσω ολοταχώς για την ‘ομιλοποίηση’ οι συγκοινωνίες της Αθήνας

Share

  Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι το ζήτημα της ομιλοποίησης των συγκοινωνιών της Αθήνας με τον ΟΑΣΑ να ξεκινά τις σχετικές ενέργειες και τους εργαζόμενους να λαμβάνουν θέσεις μάχης.

  Αν και η σημερινή διοίκηση του ΟΑΣΑ είχε βάλει το θέμα στον πάγο λόγω αντιδράσεων από εργαζόμενους, το υπερταμείο θεωρεί την ομιλοποίηση ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, μαζί με την αύξηση των εσόδων μέσω αύξησης των ελέγχων εισιτηρίων.

  Τι είναι η ομιλοποίηση

  Μέσω αλλαγής στα οργανογράμματα των 3 εταιρειών (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ) και της μεταφοράς εργαζομένων κυρίως από τις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στον ΟΑΣΑ, ο ΟΑΣΑ θα λάβει κεντρικό ρόλο αναλαμβάνοντας λειτουργίες που σήμερα η κάθε εταιρεία πραγματοποιεί ξεχωριστά.

  Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ αναμένεται να αναλάβει λειτουργίες μεταξύ των οποίων η Πληροφορική, το Μάρκετινγκ, ο Έλεγχος Κομίστρου, το Ανθρώπινο Δυναμικό, οι Προμήθειες και η Οικονομική Διαχείριση. Την ίδια στιγμή, οι ΟΣΥ (Λεωφορεία και Τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν το συγκοινωνιακό τους έργο ενώ οι υποστηρικτικές λειτουργίες θα πραγματοποιούνται μέσω του ΟΑΣΑ.

  Μέσω της ομιλοποίησης, το υπερταμείο αναμένει πως θα αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας, θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας, θα επιτευχθούν πιο συμφέρουσες συμβάσεις με προμηθευτές (π.χ. μία σύμβαση καθαριότητας για όλες τις συγκοινωνίες αντί διαφορετικές για κάθε μέσο), ενώ η εξυπηρέτηση των επιβατών θα βελτιωθεί καθώς την επικοινωνία, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση πελατών θα την παρέχει ένας φορέας αντί για 3.

  Στον αντίποδα, ως αρνητικό θα πρέπει να αναφερθεί πως ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ θα χάσουν την έστω και μερική ανεξαρτησία τους όσον αφορά τη λειτουργία τους αφού την οικονομική διαχείριση θα την έχει ο ΟΑΣΑ ενώ και τα τμήματα προσωπικού θα συγχωνευτούν σε ένα, αυτό του ΟΑΣΑ. Επίσης, πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αν όχι άμεσα, σίγουρα σε βάθος χρόνου θα μειωθεί το προσωπικό που εργάζεται στα υποστηρικτικά αυτά τμήματα.

  Οι αντιδράσεις των εργαζομένων

  Μέσω μίας ιδιαίτερα αιχμηρής ανακοίνωσης, σωματεία εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ καταδίκασαν την περασμένη εβδομάδα τη διοίκηση του ΟΑΣΑ και συγκεκριμένα τον διευθύνοντα σύμβουλο, ζητώντας και την άμεση απομάκρυνσή του από τη θέση του.

  Αιτία ήταν ένα αίτημα του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΑΣΑ μέσα στις γιορτές για διαχωρισμό των ειδικοτήτων των εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ σε κρίσιμες και μη κρίσιμες ειδικότητες, κάτι που προφανώς έχει να κάνει με την ομιλοποίηση στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

  Οι συνδικαλιστές έκαναν λόγο για «πρωτοφανή, ανήκουστη και προκλητική μεθόδευση, με στόχο τον διαχωρισμό των εργαζόμενων, ανάλογα με την ειδικότητά τους, και τελικά την αποδυνάμωση της ΣΤΑ.ΣΥ.» Κατά τη γνώμη των συνδικαλιστών, στόχος είναι η απομάκρυνση εργαζόμενων από τη ΣΤΑ.ΣΥ είτε με μετακίνησή τους στον ΟΑΣΑ είτε αργότερα με απόλυση ενώ υποστηρίζουν πως όλες οι ειδικότητες είναι κρίσιμες.

  Πέρα από αντίδραση στη συγκεκριμένη κίνηση της ηγεσίας του ΟΑΣΑ, η συγκεκριμένη ανακοίνωση μπορεί να αναγνωσθεί και ως προειδοποίηση για το ότι οι συνδικαλιστές βρίσκονται σε θέση μάχης ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβολής του σημερινού καθεστώτος.

  Ο ΟΑΣΑ ετοιμάζεται για την ομιλοποίηση

  Για το δεύτερο μισό της χρονιάς, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις εθνικές εκλογές, θα πρέπει να τοποθετούνται οι οποιεσδήποτε αλλαγές στις συγκοινωνίες της Αθήνας προς την κατεύθυνση της ομιλοποίησης. Ωστόσο, ο ΟΑΣΑ έχει ήδη αναθέσει 2 συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών που στρώνουν το έδαφος για τις επερχόμενες αλλαγές.

  Η πρώτη σύμβαση αφορά ανάθεση «υπηρεσιών διαμόρφωσης σχεδίου σύγκλισης της υπάρχουσας κουλτούρας των εταιρειών του Ομίλου με την επιθυμητή κουλτούρα του Ομίλου» έναντι ποσού 17.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο «Οργανωτικές προδιαγραφές για τη Λειτουργία των Ομιλικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ». και η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 27 Δεκεμβρίου μεταξύ του ΟΑΣΑ και της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «PLANET A.E.» έναντι συνολικής αμοιβής 55.000 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οργάνωση της λειτουργίας (οργανωτικές προδιαγραφές) των νέων ομιλικών μονάδων του ΟΑΣΑ στην κατεύθυνση της βελτίωσης τόσο της αποτελεσματικότητας, όσο και της αποδοτικότητας.

  Ειδικότερα, η εμπειρογνωμοσύνη περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Τη διαμόρφωση πρότασης αναδιοργάνωσης ΟΑΣΑ
  • Την κατάρτιση σχεδίου μετάβασης
  • Τη σύνταξη σχεδίων των απαραίτητων κανονιστικών κειμένων.

  Η συγκεκριμένη σύμβαση θα έχει 4 παραδοτέα:

  1ο παραδοτέο (εντός 2 μηνών)

  Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, για κάθε μία από τις προβλεπόμενες ομιλικές μονάδες/λειτουργίες (Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Έλεγχος Κομίστρου, Ανθρώπινο Δυναμικό, Προμήθειες, Οικονομική Διαχείριση).

  Η ανάλυση ανά οργανική μονάδα θα περιλαμβάνει:

  • Τη διάρθρωση των υφιστάμενων οργανωτικών μονάδων ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
  • Την καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών, συστημάτων και πόρων ανά οργανωτική μονάδα
  • Τον εντοπισμό και την καταγραφή αδυναμιών/περιοχών βελτίωσης σε επίπεδο,οργάνωσης, διαδικασιών, κλπ
  • Την καταγραφή και ανάλυση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο των υφιστάμενων οργανωτικών μονάδων
  • Τον εντοπισμό και και καταγραφή περιπτώσεων «σύγκρουσης ρόλων» εσωτερικά των οργανισμών ή/και σε επίπεδο Ομίλου
  • Τον προσδιορισμό του βαθμού και των περιοχών διεπαφής των οργανωτικών μονάδων ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
  • Την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της υφιστάμενης οργανωτικής λειτουργίας σε ομιλικό επίπεδο (με αναφορά σε στοιχεία κόστους, χρόνου ολοκλήρωσης επιμέρους διαδικασιών κλπ).
  • Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των υφιστάμενων οργανωτικών μονάδων.

  Παραδοτέο δεύτερο (εντός 4 μηνών)

  Διαμόρφωση πρότασης αναδιοργάνωσης ΟΑΣΑ, όπου θα περιλαμβάνονται:

  • Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών οργανωτικών δομών λειτουργίας για κάθε μία από τις νέες οργανωτικές μονάδες.
  • Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων μονάδων.
  • Τυποποίηση της λειτουργίας των νέων μονάδων η οποία θα περιλαμβάνει οργάνωση της λειτουργίας των νέων μονάδων, αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών λειτουργίας, έντυπα λειτουργίας για την υποστήριξη της εκτέλεσης των διαδικασιών λειτουργίας και δείκτες αξιολόγησης των ομιλικών μονάδων.

  Παραδοτέο τρίτο (εντός 5 μηνών)

  Αναλυτικό σχέδιο μετάβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων αλλαγών.
  • Σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που θα περιλαμβάνει καταγραφή των απαιτήσεων εκπαίδευσης, σχεδιασμός της μήτρας εκπαιδευτικών αναγκών που θα προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, πρόγραμμα εκπαίδευσης
  •  Αναλυτικό σχέδιο απαιτούμενων ενεργειών σε τεχνολογικό επίπεδο για τη λειτουργία των νέων ομιλικών μονάδων
  • Σχέδιο απαιτούμενων ενεργειών σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο που απαιτούνται για τη λειτουργία των νέων ομιλικών μονάδων.

  Παραδοτέο τέταρτο (εντός 6 μηνών)

  Σύνταξη συνόλου κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών.

  Το παραπάνω άρθρο βασίζεται σε κείμενο που γράφτηκε στο newsletter ‘Athens Transport News’ #28. Για να το λαμβάνετε στο email σας, εγγραφείτε εδώ

  — — — —
  Σημείωση για δημοσιογράφους – bloggers: Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω άρθρο, εν μέρει ή ολόκληρο, παρακαλώ τουλάχιστον να αναφέρετε την πηγή (athenstransport.com) και να προσθέσετε ένα σύνδεσμο προς το άρθρο αυτό.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα