Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing

Προκηρύχθηκε χτες Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από την ΟΣΥ ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για τη μίσθωσης 300 λεωφορείων για τις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να μισθωθούν 90 ντιζελοκίνητα αρθρωτά (με ρυμουλκό) και 210 κανονικά (διαξονικά) αστικά λεωφορεία αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης.

Η μίσθωση θα ισχύει για 3 έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος.

Το κατ’ έτος μίσθωμα για το σύνολο των 300 λεωφορείων προϋπολογίζεται σε 30.240.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (10.080.000 ευρώ το χρόνο) ή αλλιώς 33.600 ευρώ ανά λεωφορείο (2.800 ευρώ το μήνα η ανώτατη τιμή).

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η ΟΣΥ έχει το δικαίωμα να αναθέσει τη μίσθωση και συντήρηση των λεωφορείων σε άνω του ενός μειοδότες ενώ μέρος της συντήρησης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ από ήδη απασχολούμενο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, υπό την εποπτεία του μειοδότη.

Εντός 10 ημερών, μετά το τέλος κάθε μήνα, η ΟΣΥ θα εκδίδει βεβαίωση για τον αριθμό των λεωφορείων που διέθεσε ο ανάδοχος στην ΟΣΥ κάθε ημέρα του παρελθόντος μηνός, με βάση τα στοιχεία της τηλεματικής της ΟΣΥ για την κίνηση των λεωφορείων, με βάση την οποία θα γίνεται η πληρωμή του αναδόχου για τις μέρες κίνησης των λεωφορείων αυτών.

Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της διακήρυξης, με αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) κατ’ ανώτατο 12.000 ευρώ ανά κανονικό λεωφορείο και 15.000 ευρώ ανά αρθρωτό λεωφορείο.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια, η υπογραφή της σύμβασης ή των συμβάσεων αναμένεται το νωρίτερο εντός του Νοεμβρίου, με τα πρώτα λεωφορεία να παραλαμβάνονται εντός ενός μηνός, δηλαδή πριν το τέλος της χρονιάς.

Ακολουθεί το χρονολόγιο των διαγωνισμών για τα νέα λεωφορεία (περιλαμβάνει μόνο επίσημες δηλώσεις):

  • 23 Σεπτεμβρίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για leasing 300 λεωφορείων από ΟΣΥ, προθεσμία κατάθεσης προσφορών 30 Οκτωβρίου.
  • 12 Σεπτεμβρίου: Β. Ξυπολυτάς (πρόεδρος ΟΣΥ) – Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού για 600 λεωφορεία ως το Νοέμβριο, θα ακολουθήσει διαγωνισμός για προμήθεια 400 ηλεκτρικών λεωφορείων
  • 9 Σεπτεμβρίου: Καραμανλής – προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing, παράδοση στις αρχές του 2021.
  • 7 Αυγούστου: Μητσοτάκης – 1000 λεωφορεία για την Αθήνα, διαγωνισμός για τα πρώτα 600 το Νοέμβριο, κυκλοφορία 300 εξ αυτών ως τα τέλη του 2021, προκήρυξη διαγωνισμού το Σεπτέμβριο για προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing.
  • 27 Μαΐου: Κ. Καραμανλής – 1000 λεωφορεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  • 13 Μαΐου: Ν. Σταθόπουλος (Γ.Γ. Υποδομών) – προκήρυξη στα τέλη του φθινοπώρου, παράδοση στα τέλη του 2021
  • 9 Φεβρουαρίου: Κ. Καραμανλής – προκήρυξη ως τον Ιούλιο (σε 4-5 μήνες), πάνω από 700 λεωφορεία, παράδοση σε 18 μήνες
  • 4 Φεβρουαρίου: Γ. Κεφαλογιάννης – 800 λεωφορεία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  • 21 Ιανουαρίου: Κ Καραμανλής – προκήρυξη ως τον Απρίλιο (σε 3-4 μήνες), 700-800 λεωφορεία

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*