Πώληση εισιτηρίων του ΟΑΣΑ εντός των λεωφορείων με μπόνους για τα ΚΤΕΛ προβλέπει η σύμβαση

Το ότι οι εταιρείες ΚΤΕΛ που αυτό το δίμηνο σταδιακά αναλαμβάνουν μεταφορικό έργο σε γραμμές του ΟΑΣΑ πρόκειται να εμπλακούν στην πώληση εισιτηρίων το γνωρίζαμε από την ενημέρωση του ΟΑΣΑ σχετικά με τη συνεργασία αυτή στις αρχές Οκτωβρίου.

Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τη δημοσίευση της σύμβασης αυτής την περασμένη εβδομάδα, είναι πως η πώληση των εισιτηρίων θα γίνεται ακόμα και εντός των λεωφορείων, ενώ τα ΚΤΕΛ θα λαμβάνουν και ειδική προμήθεια για τα εισιτήρια που πωλούν.

Συγκεκριμένα, τα ΚΤΕΛ Αττικής, και αναλογικά τα ΚΤΕΛ Κορίνθου, Θήβας και Εύβοιας, θα κρατούν προμήθεια 4% στις πωλήσεις εισιτηρίων του ΟΑΣΑ που εκτελούνται εντός των λεωφορείων ή των εκδοτηρίων των ΚΤΕΛ «ως κίνητρο για την διασφάλιση της καταβολής κομίστρου από το επιβατικό κοινό, καθώς και για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου της λεγόμενης «εισιτηριοδιαφυγής». Η διενέργεια ελέγχων εισιτηρίου ωστόσο θα παραμείνει στα καθήκοντα του ΟΑΣΑ. (Το αν η εισιτηριοδιαφυγή βέβαια προκαλείται κυρίως από τη δυσκολία εύρεσης σημείων αγοράς εισιτηρίων είναι μια άλλη συζήτηση).

Οι πωλήσεις εισιτηρίων θα μπορούν να γίνονται σε εκδοτήρια εισιτηρίων που θα ανοίξουν τα ΚΤΕΛ καθώς και εντός των λεωφορείων. Οι οδηγοί συγκεκριμένα θα μπορούν να πωλούν φορτισμένα εισιτήρια τα οποία θα παραλαμβάνουν από τον ΟΑΣΑ, ενώ στις προδιαγραφές των οχημάτων που θα δρομολογήσουν τα ΚΤΕΛ περιλαμβάνεται και η προεγκατάσταση για μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων.

Με ευθύνη των ΚΤΕΛ επίσης θα οριστεί Ανεξάρτητος Ελεγκτής ο οποίος θα πιστοποιεί το ύψος των εισπράξεων από πωλήσεις εισιτηρίων που γίνεται από αυτά ανά τρίμηνο, όπως και το εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο.

Όπως επίσης ορίζεται στη σύμβαση, η ΟΣΥ Α.Ε. θα είναι ο μοναδικός δικαιούχος των εσόδων από διαφημίσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό των λεωφορείων των ΚΤΕΛ όπως και όλων των σχετικών δαπανών για την ανάρτησή τους.

Η αμοιβή των ΚΤΕΛ και οι ρήτρες

Η αμοιβή των ΚΤΕΛ για τις υπηρεσίες τους θα αποτελείται από τη βασική αμοιβή, τη ρήτρα εισιτηριοδιαφυγής που αναφέραμε (4% επί των πωλήσεων εισιτηρίων) και μία αποζημίωση για τα “κενά” οχηματοχιλιόμετρα.

Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η βασική αμοιβή των ΚΤΕΛ για τις υπηρεσίες τους την επόμενη διετία θα ανέρχεται σε 1,41 ευρώ ανά εκτελεσθέν οχηματοχιλιόμετρο.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ, με τον οποίο δεν επιβαρύνεται η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και οι άλλες ΚΤΕΛ Α.Ε, ανέρχεται σε 24.131.018,22 ευρώ ετησίως (17.114.197,32 οχηματοχιλιόμετρα Χ 1,41).

Ποσοστό 42,55% της αποζημίωσης (10.268.518,39 ευρώ ανά έτος), θα προορίζεται για την κάλυψη μεταβλητών δαπανών (πετρέλαιο, λιπαντικά, λοιπές μεταβλητές δαπάνες, κλπ).

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκτελεσθούν τα προβλεπόμενα οχηματοχιλιόμετρα, απ’ το ποσό της αποζημίωσης των μεταβλητών δαπανών θα αφαιρείται ποσό ίσο με το γινόμενο των μη εκτελεσμένων οχηματοχιλιομέτρων επί 0,60 ευρώ. Αν σε περίπτωση εκτελεσθούν περισσότερα οχηματοχιλιόμετρα από τα προβλεπόμενα, θα ακολουθεί συμψηφισμός το επόμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι το ποσό των 0,60 ευρώ είναι συνδεδεμένο με την τιμή των καυσίμων και δύναται να αυξομειώνεται αναλογικά.

Το υπόλοιπο 57,45% της αποζημίωσης (13.862.499,83 ευρώ ανά έτος) θα αφορά σταθερές δαπάνες όπως μισθοδοσία, συντήρηση λεωφορείων και εγκαταστάσεων κ.λπ.).  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελεσθούν τα προβλεπόμενα οχηματοχιλιόμετρα, εξαιρουμένων των λόγων ανωτέρας βίας, θα αφαιρείται από αυτό το ποσό ίσο ίσο με το γινόμενο του ποσού των σταθερών δαπανών επί τον αριθμό των μη εκτελεσθέντων οχηματοχιλιομέτρων προς τον ετήσιο προγραμματισμένο αριθμό οχηματοχιλιομέτρων.

Τέλος, πέρα από την αποζημίωση των οχηματοχιλιομέτρων και της ρήτρας εισιτηριοδιαφυγής προβλέπεται και μία τρίτη, που δεν είχε μέχρι τώρα ανακοινωθεί: οι «πρόσθετες μεταβλητές δαπάνες “κενών” οχηματοχιλιομέτρων» οι οποίες θα ανέρχονται σε ποσό ίσο με το 3% των μεταβλητών δαπανών μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ ετησίως.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία αποζημίωση για τις διαδρομές των λεωφορείων χωρίς επιβάτες, από και προς τα αμαξοστάσια αλλά και προς και από σημεία όπου θα γίνεται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η ανάρτηση διαφημίσεων, ο εφοδιασμός με καύσιμα κ.λπ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*