Ο ΟΑΣΑ προμηθεύεται ψηφιακές κάμερες για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων

Badseed/wikimedia.org

Μία εκκρεμότητα αρκετών ετών, η αγορά νέων ψηφιακών καμερών για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων της Αθήνας γίνεται πραγματικότητα. Πριν λίγες μέρες, ο ΟΑΣΑ προκήρυξε διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α.». με προϋπολογισμό 490.800 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ θα προμηθευτεί 12 ψηφιακές κάμερες τεχνολογίας ραντάρ με εσωτερικό φλας και αντίστοιχο αριθμό θαλάμων υποδοχής για αυτές. Επίσης, στη σύμβαση θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση 2 σταθμών εργασίας σε αντίστοιχες Διευθύνσεις της Τροχαίας, όπου θα γίνεται η επεξεργασία η έκδοση και η αποστολή των βεβαιώσεων παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων (Α.Λ.Λ.).

Η αγορά των ψηφιακών καμερών σχεδιαζόταν από τον ΟΑΣΑ τα τελευταία χρόνια. Στους δρόμους της Αθήνας βρίσκονται τοποθετημένα περί τα 40 κυτία παρατήρησης λεωφορειολωρίδων, 14 εκ των οποίων φέρουν αναλογικές κάμερες παλιάς τεχνολογίας ενώ τα υπόλοιπα είναι εικονικά, με τον ΟΑΣΑ να έχει τη δυνατότητα να μετακινεί τις κάμερες σε διαφορετικά κυτία ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να παρακολουθούνται διαφορετικές λεωφορειολωρίδες.

Το γεγονός όμως ότι οι κάμερες αυτές είναι αναλογικές, σημαίνει ότι έχουν σημαντικό κόστος λειτουργίας, αφού απαιτείται η αγορά φωτογραφικού φιλμ, η τοποθέτηση και απομάκρυνση αυτού, και η εμφάνισή του σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί πριν βεβαιωθούν οι παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες.

Η λειτουργία των ψηφιακών καμερών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη φύλαξη των λεωφορειολωρίδων μέσω της ευκολότερης και αμεσότερης βεβαίωσης παραβάσεων για τους οδηγούς Ι.Χ. οχημάτων που τις χρησιμοποιούν.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ ενώ η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων θα είναι 10 μήνες, με τους δύο σταθμούς εργασίας και τις 4 πρώτες κάμερες να πρέπει να έχουν εγκατασταθεί μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*