Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Αττικό Μετρό: Διαγωνισμός για διαφημιστική προβολή της επέκτασης του Μετρό στον Πειραιά

Share

  Στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Προβολής και Διαφήμισης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και των έργων που εκτελούνται για την Επέκταση της Γραμμής 3, Τμήμα Αγία Μαρίνα – Δημοτικό Θέατρο» προχώρησε η Αττικό Μετρό.

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης της Αττικό Μετρό Α.Ε. και των έργων που εκτελούνται για την επέκτασης της γραμμής 3 (τμήμα Αγία Μαρίνα – Δημοτικό Θέατρο). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 558.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

  Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση αναλυτικού Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσεων με τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες κοινού στόχου (target groups) βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η επικοινωνιακή στρατηγική σχετικά με την επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς και Συρμοί του Μετρό Αθήνας και θέση σε λειτουργία – Φάση Β.

  Το αντικείμενο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης (δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ) για την επίτευξη των στόχων της προκήρυξης.

  Δείτε: Αττικό Μετρό: Διαφημιστικό πρόγραμμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ το 2020

  Το διαφημιστικό υλικό που θα παραχθεί θα αποτελείται από τηλεοπτικά σπότ (TVC), ραδιοφωνικά σποτ, Viral video, ψηφιακά banners και λοιπό ψηφιακό προωθητικό υλικό.

  Πέραν αυτών, ο ανάδοχος θα δημιουργήσει λογαριασμούς για την εταιρεία στα social media (Facebook, Twitter, YouTube και Instagram) και θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία και διαχείρισή τους ενώ θα ενημερώνει και την ιστοσελίδα της εταιρείας.

  Τέλος, ο ανάδοχος θα αναλάβει και την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων όπως ημερίδες, διαδικτυακές εκδηλώσεις, δράσεις ενημέρωσης του ευρύ κοινού μέσω εντυποδιανομών κ.λπ.

 
 

Διαβάστε Περισσότερα