Σύντομα τα πρώτα εργοτάξια για τη γραμμή 4 – Η πρόοδος των έργων Μετρό και Τραμ

Αττικό Μετρό Α.Ε.

Εντός του Ιουνίου, ή το αργότερο μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να στηθούν τα πρώτα εργοτάξια για τη γραμμή 4 του Μετρό μετά την υπογραφή της σύμβασης για τις πρόδρομες εργασίες του έργου στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η ανάπτυξη των εργοταξίων πρόκειται να γίνει σταδιακά και κατά ομάδες, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και την προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών έτσι ώστε να αποφευχθεί το στήσιμο εργοταξίων χωρίς να πραγματοποιούνται εργασίες σε αυτά για μεγάλα διαστήματα.

Έτσι, στην πρώτη ομάδα των εργοταξίων τα οποία θα στηθούν κατά προτεραιότητα, βρίσκονται αυτά στα δύο άκρα της γραμμής άπο όπου θα γίνει και η είσοδος του μετροπόντικα σε Άλσος Βεΐκου και πλησίον του σταθμού Κατεχάκη. Επίσης, εργοτάξια στο κέντρο της Αθήνας όπου είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βρεθούν αρχαιολογικά ευρήματα (σταθμοί Ακαδημία, Ευαγγελισμός, Εξάρχεια, Κολωνάκι και φρέατα σε Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση  Ευαγγελισμού και ΓΝΑ). 

Οι πρόδρομες εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης σύμβασης περιλαμβάνουν κυρίως οδικές παρακάμψεις, την μετατόπιση δικτύων των οργανισμών κοινής ωφέλειας και τις αρχαιολογικές έρευνες. Ήδη η Αττικό Μετρό βρίσκεται σε επικοινωνία με δήμους και εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να λάβει τις σχετικές άδειες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάθεση της σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης της αξίας συγκεκριμένων ακινήτων, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσής τους για την κατασκευή σταθµών. Η συγκεκριμένη ανάθεση αφορά τους σταθμούς Πανεπιστημιούπολη, Γαλάτσι και Αλεξάνδρας καθώς και το φρέαρ Δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, μόνο τέσσερις από τους 15 σταθμούς της γραμμής θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο του ανοιχτού ορύγματος, με τα εργοτάξια δηλαδή να καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση: αυτοί σε Κολωνάκι, Κυψέλη, και σε μικρότερο βαθμό σε Γουδή και Πανεπιστημιούπολη. Στους υπόλοιπους σταθμούς τα ορύγματα θα είναι πιο περιορισμένα, δημιουργώντας και μικρότερη όχληση στην κυκλοφορία, με το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής να γίνεται με υπόγεια διάνοιξη. 

Όσον αφορά την κύρια σύμβαση του έργου, στις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα την στείλει στην Βουλή για την τελική έγκριση πριν την υπογραφή της.  

Δείτε επίσης:


 

Γραμμή 3 Μετρό

Το καλοκαίρι του 2022 παραμένει ως στόχος για την παράδοση των τριών τελευταίων σταθμών της γραμμής 3 του Μετρό στον Πειραιά. Στον τερματικό σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, στο σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των προσβάσεων του σταθμού και η αποκατάσταση του επιπέδου της οδού, ενώ στα Μανιάτικα φαίνεται πως προς το παρόν δεν υπάρχει βιασύνη για την σφράγιση του ανοιχτού ορύγματος του σταθμού.

Αττικό Μετρό Α.Ε.

Η πρόοδος των εργασιών, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

 • Φρέαρ Τζαβέλα: Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού έχει ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση φρέατος. Σε εξέλιξη βρίσκονται η υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής, η κατασκευή φρεατίων Νο 4, 7 στο επίπεδο οδού, τοιχοποιίες – επιχρίσματα, αρχιτεκτονικά τελειώματα – βαφές, βιομηχανικά δάπεδα και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα επίπεδα -4, -3, -2, -1, η τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο 3.12 και η τοποθέτηση θυρών.
 • Στην κύρια σήραγγα του σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση κύριας σήραγγας, τα δευτερογενή σκυροδέματα αποβαθρών και η τοποθέτηση γρανιτών στις αποβάθρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση στηρίξεων μεταλλικών επενδύσεων αποβαθρών.
 • Στα υπόγεια τμήματα ΝΑΤΜ του σταθμού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή μόνιμης επένδυσης ανατολικού ανελκυστήρα σταθμού και σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση στηρίξεων μεταλλικών επενδύσεων αποβαθρών.
 • Στο Νότιο Φρέαρ Αερισμού του σταθμού έχει ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση φρέατος και συνδετήριας σήραγγας και οι τοιχοποιίες – επιχρίσματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση επιφάνειας, κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 • Στο Βόρειο Φρέαρ Αερισμού του σταθμού έχει ολοκληρωθεί ξ μόνιμη επένδυση φρέατος και συνδετήριας σήραγγας και σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση κεφαλόδεσμου, κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 • Φρέαρ Μελά: Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση τελικής επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ (θόλος + ανάστροφο τόξο) και σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχείων της μόνιμης επένδυσης.
 • Σταθμός Πειραιάς: Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση κυρίως σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη εισόδων 1 και 2, η κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί, βιομηχανικά δάπεδα, γεμίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων και τοποθέτηση πλακιδίων στο -3, γεμίσματος στο -2, μεταλλικές θύρες) και η υδροκαθαίρεση των διαφραγματικών τοίχων μεταξύ σταθμού και πρόσβασης 1, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων (-1).
 • Φρέαρ Ρολόι και σήραγγα πρόσβασης: Έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η σκυροδέτηση πλάκας -7,50 (στέγαστρο στην είσοδο συνδετήριας σήραγγας)
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στον κυρίως σταθμό – πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται η καθαίρεση κεφαλόδεσμου, οι επιχώσεις- συμπυκνώσεις στο επίπεδο οδού, τοποθέτηση θυρών στον Η/Μ όροφο, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών, τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών και στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, βαφές στα κλιμακοστάσια 7 και 8 και συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του έργου.
 • Στο υπόγειο τμήμα σταθμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η  τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου.
 • Στις σήραγγες κλιμακοστασίων έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο νότιο κλιμακοστάσιο (πλατύσκαλο επιπέδου εισιτηρίων).
 • Στην είσοδο πλατείας Κοραή και σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή συστήματος στήριξης ορθογρανιτώσεων στη σήραγγα πρόσβασης.
 • Στην είσοδο πλατείας Π. Μπακογιάννη και σήραγγα πρόσβασης έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης. Σε αναμονή βρίσκονται οι επιχώσεις  – συμπυκνώσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται η κατασκευή συστήματος στήριξης ορθογρανιτώσεων στη σήραγγα πρόσβασης, δευτερογενές σκυρόδεμα στη περιοχή έκθεσης βοτσαλωτού δαπέδου και τσιμεντοκονία στη συνδετήρια σήραγγα
 • Στο Φρέαρ Αερισμού Δημοτικού Θεάτρου (Ράλλειος) και σήραγγα αερισμού έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης και  σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχώσεις- συμπυκνώσεις, κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο επίπεδο οδού, χρωματισμοί φρέατος και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου βάσεων μηχανημάτων.
 • Φρέαρ Δεληγιάννη: Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο και η υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0.
 • Φρέαρ Πανεπιστήμιο και σήραγγα αερισμού: Έχουν ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση θεμελίωσης μόνιμης επένδυσης φρέατος και σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχείων φρεατίου (ολοκληρώθηκε έως +4,5).

Δείτε επίσης:


Τραμ

Κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζει την ημερομηνία παράδοσης της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά, αφού η τύχη του πολύπαθου έργου εξαρτάται για μία ακόμα φορά από τις αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού. Τον περασμένο μήνα, ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο γνωστό διατηρητέο κτήριο της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί άμεση κατεδάφιση μεγάλου μέρους του. Πλέον, το υπουργείο πρέπει να αποφασίσει εκ νέου τι θα συμβεί με τα τμήματα του κτηρίου που δεν έχουν ακόμα πέσει.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΑΣΑ έδωσε λύση στο πρόβλημα της απουσίας μηχανημάτων έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων στις στάσεις της επέκτασης. Συγκεκριμένα αποφάσισε να μετακινηθούν 7 μηχανήματα από άλλα σημεία του δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού. Όσο για τις εξαγγελίες για προμήθεια νέων, για μία ακόμα φορά παραμένει στα χαρτιά.

Πηγή: athenstransport.com, Αττικό Μετρό

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*