Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στον ΟΑΣΑ

Η κ. Αριστέα Αντωνοπούλου, στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διορίστηκε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.

Η κ. Αντωνοπούλου αντικαθιστά τον κ. Νικόλαο Αθανασόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος, θέσει που κατείχε από τον Μάιο του 2019.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ έχει ως εξής:

  1. Γκόλιας Ιωάννης – Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  2. Αντωνοπούλου Αριστέα – Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  3. Αμδίτης Άγγελος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  4. Καλατζής Νικόλαος – Οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  5. Κεφαλά Βασιλική – Οικονομολόγος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  6. Μπλούνας Ευάγγελος – Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  7. Παπαδόπουλος Παύλος – υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Α. – εκπρόσωπος των εργαζομένων

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*