Χωρίς μπάρες οι 3 νέοι σταθμοί του Μετρό στον Πειραιά – Με προσωρινό εξοπλισμό ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Η ανάγκη να μην καθυστερήσει πέραν του επόμενου καλοκαιριού το άνοιγμα των τριών τελευταίων σταθμών της γραμμής 3 του Μετρό στον Πειραιά, σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου από τον ΟΑΣΑ οδηγεί και πάλι στη λύση της εγκατάστασης προσωρινού εξοπλισμού, δηλαδή επικυρωτικών μηχανημάτων του ίδιου τύπου με αυτά των λεωφορείων, χωρίς πύλες εισόδου/εξόδου για τους τρεις νέους σταθμούς.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, ανατίθεται μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας – express στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το έργο «της προσωρινής – μεταβατικής εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης εξοπλισμού ΑΣΣΚ στους σταθμούς Μετρό Ταμπούρια (σ.σ. ο σταθμός που η Αττικό Μετρό ονομάζει προς το παρόν ‘Μανιάτικα’), Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο». Η συνολική αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 317.399 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 217.415 ευρώ και το κόστος συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού ανέρχεται σε 99.984 ευρώ για ένα έτος λειτουργίας.

Η ίδια λύση χρησιμοποιήθηκε και για τους τρεις πρώτους σταθμούς της ίδιας επέκτασης σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια οι οποίοι άνοιξαν τον Ιούλιο του 2020, με την Αττικό Μετρό να αναθέτει στην ίδια εταιρεία την εγκατάσταση προσωρινού εξοπλισμού, χωρίς πύλες αφού δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση σχετικού διαγωνισμού.

Την περασμένη άνοιξη, ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τις επεκτάσεις του Μετρό και του Τραμ στον Πειραιά, ο οποίος πέρα από πύλες εισόδου/εξόδου περιλάμβανε και τερματικά μηχανήματα έκδοσης καρτών. Ο διαγωνισμός αυτός όμως κηρύχθηκε άγονος τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πέρασε νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας ως τις 31/03/2022, ο ΟΑΣΑ έχει το δικαίωμα να προχωρά στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατά το άρθρο 269 του ν. 4412/2016, με σκοπό την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου.

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται τώρα για την εγκατάσταση του προσωρινού εξοπλισμού στους 3 νέους σταθμούς, ενώ αναμένεται σε άγνωστο χρόνο και η προκήρυξη επόμενου διαγωνισμού για την προμήθεια του μόνιμου εξοπλισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει και τις γνωστές μπάρες των σταθμών.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*