Έρχεται πύκνωση δρομολογίων μετά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ

Την πύκνωση συγκεκριμένων δρομολογίων προβλέπει μεταξύ άλλων η συμπληρωματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΟΑΣΑ και των τεσσάρων ΚΤΕΛ στα οποία έχουν ανατεθεί η εκτέλεση αστικών δρομολογίων στην Αττική. Αυτή την εβδομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ ενέκρινε το κείμενο της σύμβασης και έδωσε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. 

Όπως συγκεκριμένα προβλέπεται, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 930.227 οχηματοχιλιόμετρα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, σε περίοδο 12 μηνών στα ΚΤΕΛ ανατείθεται η πραγματοποίηση 18.427.845 περίπου οχηματοχιλιομέτρων με απόκλιση ±5%. 

Ανάμεσα στις μεταβολές των δρομολογίων που θα επέλθουν άμεσα περιλαμβάνονται η επαναφορά των τελευταίων δρομολογίων στις γραμμές 721 και 724, η επέκταση του ωραρίου στις γραμμές 725 και 727 τις Κυριακές, η διόρθωση χρονοαποστάσεων στη γραμμή 504, η αλλαγή των δρομολογίων της γραμμής 881 ώστε να υπάρχει ανταπόκριση με τα δρομολόγια του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο και πολλά άλλα.   

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, με τη συμπληρωματική σύμβαση επέρχεται αύξηση κατά 2,72% του συμβατικού αντικειμένου τις προηγούμενης σύμβασης που αντιστοιχεί σε αύξηση 1.311.620 ευρώ προ ΦΠΑ. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι εκκαθαρίσεις θα γίνονται με τη λήξη του κάθε τριμήνου και θα εξοφλούνται εντός του επόμενου τριμήνου. Από την πλευρά των ΚΤΕΛ έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα παράπονα σχετικά με το μεγάλο διάστημα που αποπληρωμής της αποζημίωσής τους από τον ΟΑΣΑ.

Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα πάντως που δεν τακτοποιείται με τη συμπληρωματική σύμβαση αφορά τη διασύνδεση των τηλεματικών δεδομένων από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ με την εφαρμογή OASA Telematics του οργανισμού. Αν και τον τελευταίο καιρό υπάρχει αισιοδοξία για την επίλυση του προβλήματος, η σχετική συμφωνία μεταξύ των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΑ είναι πιθανό πως θα περιλαμβάνεται στην επόμενη σύμβαση των δύο μερών (αν αυτή υπογραφεί), μετά τη λήξη της παρούσας το ερχόμενο φθινόπωρο. 

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*