Ηλεκτρονικό εισιτήριο και φοιτητική ταυτότητα σε μία κάρτα

Σύντομα οι φοιτητές θα μπορούν να μετακινούνται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας χρησιμοποιώντας τη φοιτητική τους ταυτότητα σε θέση εισιτηρίου, ενώ δεν θα απαιτείται επίσκεψη σε εκδοτήριο στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης μειωμένου κομίστρου.

Η Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Διασύνδεσης του συστήματος ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ.

Στόχος είναι να επιτευχθούν τα εξής:

Α) οι διαδικασίας επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο του ΟΑΣΑ και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Μέσω του διαγωνισμού, θα δημιουργηθεί η νέα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα η οποία θα έχει δυνατότητες ανέπαφων ασφαλών συναλλαγών μέσω ειδικού πλινθίου. Με αυτόν τον τρόπο η ταυτότητα αυτή θα μπορεί να αξιοποιείται από τον ΟΑΣΑ, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ με τη φοιτητική τους ταυτότητα χωρίς να απαιτείται να εκδίδουν την ειδική κάρτα ATHENAcard.

Επί πλέον, θα διασυνδεθούν τα συστήματα του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου Παιδείας έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ, αλλά και οι διαδικασίας επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο του ΟΑΣΑ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 260.000 ευρώ με ΦΠΑ ενώ η χρηματοδόηση προέρχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται ως τις 25 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*