Απόφαση για τη μετακίνηση των οπλιτών και των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών στις συγκοινωνίες της Αθήνας το 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς και Υφυπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υποδομών και Μεταφορών, δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής κομίστρου (δωρεάν μετακίνησης) το 2023 στα μέσα του ΟΑΣΑ στην Αθήνα και ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής κατηγορίες επιβατών:

  • Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση (θητεία) κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Οι ανάπηροι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και οι συνοδοί τους (θεράποντες – θεραπαινίδες)

Απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την καταβολή κομίστρου κατά το έτος 2023 (μειωμένο εισιτήριο) δικαιούνται οι μαθητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Οι μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και οι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) δικαιούνται ήδη απαλλαγή κατά το ήμισυ λόγω της παράλληλης φοίτησής τους στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα.

Για τη μετακίνηση των παραπάνω δικαιούχων με τα μέσα του ΟΑΣΑ απαιτείται η χρήση των ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης (προσωποποιημένες Ath.ena Card) οι οποίες φορτίζονται είτε με κόμιστρο μειωμένης αξίας είτε με κόμιστρο μηδενικής αξίας από τα αυτόματα μηχανήματα. Σε περίπτωση λήξης του διακιώματος μειωμένου κομίστρου ή δωρεάν μετακίνησης είναι δυνατή η ανανέωσή του διαφορετικά οι κάρτες μετατρέπονται σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται ως εξής:

  • Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, τους οπλίτες και τους ΔΕΑ, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας και σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον Δκτή – Δντή της Σχολής – Μονάδας – Υπηρεσίας, όπου διαφαίνεται η έδρα της Μονάδας που υπηρετούν.
  • Για τους ανάπηρους αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και τους συνοδούς τους, με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών και Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ).

Δείτε επίσης:

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*