Αυξήθηκαν από το 2020 τα δρομολόγια Λεωφορείων και Μετρό, συνεχής μείωση στα δρομολόγια Τρόλεϊ και ΗΣΑΠ

Φωτογραφία: ΟΣΥ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του ΟΑΣΑ σχετικά με το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και την επιβατική κίνηση στις συγκοινωνίες τις Αθήνας τα οποία παρατίθενται στην Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού για το 2022.

Όσον αφορά το συνολικό παραγόμενο έργο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κατά το 2022, αυτό ανήλθε σε 139.048.000 οχηματοχιλιόμετρα με μικρή πτώση σε σχέση με το 2021. Αυξητικά κινήθηκε μόνο το μεταφορικό έργο στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό (36.853.000 οχηματοχιλιόμετρα) και στο Τραμ (2.190.000 οχηματοχιλιόμετρα), ενώ το μεταφορικό έργο μειώθηκε σε σχέση με το 2021 σε Λεωφορεία, Τρόλεϊ και τη γραμμή 1 του Μετρό.

ΟΑΣΑ

Αν όμως συγκρίνουμε την επίδοση του 2022 με το 2018, σήμερα εκτελούνται αρκετά περισσότερα οχηματοχιλιόμετρα στα Λεωφορεία και το Μετρό, ενώ αντίθετη πορεία έχει η λειτουργία των Τρόλεϊ (από 7,76 εκατ. σε 6,59 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα) και του ΗΣΑΠ (από 16 εκατ. σε 13,3 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα) με σημαντική υποβάθμιση του μεταφορικού τους έργου.

Όσον αφορά την επιβατική κίνηση, είναι εμφανής η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού που επέφερε σημαντική μείωση των επιβατών το 2020 και 2021, ενώ μικρή μείωση είχε παρατηρηθεί και το 2019 σε σχέση με το 2018. Το 2022, στις συγκοινωνίες της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν 414,25 εκατ. επιβιβάσεις, σηματοδοτώντας μία σημαντική ανάκαμψη, που βρίσκεται όμως κάτω από τα επίπεδα του 2019 (590,15 εκατ. επιβιβάσεις). 

ΟΑΣΑ

Παρατηρώντας τον αριθμό των μετακινήσεων στα επί μέρους μέσα, βλέπουμε ότι καλύτερη ανάκαμψη έχουν κάνει οι μετακινήσεις στο Τραμ (11,2 εκατ. το 2022 από 13 εκατ. το 2019, -15%) και στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό (132 εκατ. το 2022 από 171,9 εκατ. το 2019, -22%), ενώ αρκετά μειωμένες είναι οι μετακινήσεις στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) αφού ανέρχονται σε 59,5 εκατ. το 2022 από 82,1 εκατ. το 2019 (-45%).

Πόσα δρομολόγια προγραμματίζονται και πόσα εκτελούνται

Άκρως διαφωτιστικά είναι και τα δεδομένα που αφορούν τα προγραμματισθέντα και εκτελεσθέντα δρομολόγια όλων των μέσων σε βάθος χρόνου. 

Ξεκινώντας από τα Λεωφορεία, παρατηρούμε καταρχάς τη σημαντική αύξηση του μεταφορικού μέσου ανάμεσα στο 2020 και το 2021 (από 15.320 σε 17.224 τα προγραμματισμένα δρομολόγια μίας τυπικής καθημερινής μέρας), η οποία προφανώς οφείλεται στην επίτευξη συμφωνίας με τα ΚΤΕΛ για την παραχώρηση μέρους του μεταφορικού έργου. Ανάμεσα στο 2021 και το 2022 όμως σημειώνεται μικρή πτώση του αριθμού τόσο των προγραμματισμένων όσο και των εκτελεσθέντων δρομολογίων.

ΟΑΣΑ

Αυτό που δεν άλλαξε δραματικά είναι το ποσοστό εκτέλεσης δρομολογίων το οποίο κυμάνθηκε από 85,8% το 2020 ως και 90,5% το 2021. Και το 2022, πάνω από 1 στα 10 προγραμματισμένα δρομολόγια Λεωφορείων δεν εκτελέσθηκαν (ποσοστό εκτέλεσης 87,4%). Όσον αφορά τα διαθέσιμα οχήματα, το 2022 ανήλθαν σε 1.168 τη στιγμή που ως το 2020 ήταν λίγα παραπάνω από 1.000.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Απρίλιο του 2022, τα ΚΤΕΛ πραγματοποιούσαν δρομολόγια σε 64 γραμμές του ΟΑΣΑ (ποσοστό 23,3%), με 180 οχήματα (14,5% του στόλου). Τα προγραμματισμένα δρομολόγια ανήλθαν σε 2.911 (16% του συνόλου), ενώ τα προγραμματισμένα οχηματοχιλιόμετρα σε 56.330,4 (21,5%). Με άλλα λόγια, τα ΚΤΕΛ πραγματοποιούν περίπου το ένα πέμπτο του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ. 

Αρκετά χειρότερη είναι η κατάσταση στα Τρόλεϊ, όπου το 2022 πραγματοποιήθηκαν μόλις 3 στα 4 προγραμματισμένα δρομολόγια (75,7%). Με εξαίρεση το 2020, η περυσινή χρονιά ήταν αυτή με τα λιγότερα προγραμματισμένα (2.079) αλλά και εκτελεσθέντα (1.574) δρομολόγια, αρκετά κάτω από το 2018 όταν εκτελούνταν 1.937 δρομολόγια ημερησίως.

ΟΑΣΑ

Ο αριθμός των διαθέσιμων Τρόλεϊ το 2022 ανήλθε σε 151, 14 λιγότερα από το 2018 όταν ήταν 165. 

Αξιοπερίεργη καταστά τη μεγάλη μείωση των επιβατών στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) την οποία αναφέραμε παραπάνω, το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια η μείωση των προγραμματισμένων δρομολογίων ήταν αρκετά μικρότερη. Σε μία τυπική καθημερινή μέρα του 2022 πραγματοποιούνταν 159 δρομολόγια διπλής κατεύθυνσης, 25 λιγότερα από το 2019, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια 2 συρμών.

ΟΑΣΑ

Τουλάχιστον στη γραμμή του Ηλεκτρικού είναι σπάνια η απώλεια δρομολογίων, με το ετήσιο ποσοστό εκτέλεσης να ανέρχεται σε 97,3% το 2022. 

Αύξηση των διαθέσιμων συρμών αλλά όχι και των δρομολογίων κατά το 2022, κάτι που ενδεχομένως σχετίζεται με την παράδοση της επέκτασης της γραμμής 3) δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΣΑ για τις γραμμές 2 και του Μετρό.

ΟΑΣΑ

Οι διαθέσιμοι συρμοί αυξήθηκαν σημαντικά από 34 ως το 2019 σε 40 το 2022, αλλά τα εκτελεσθέντα δρομολόγια μειώθηκαν από 440 σε 432, χωρίς κάποια δραματική μεταβολή. Το ποσοστό εκτέλεσης δρομολογίων παραμένει και εδώ εντυπωσιακό (99,4% το 2022). 

Και στο Τραμ, η προσθήκη των νέων συρμών αλλά και η παράδοση της επέκτασης στον Πειραιά επέφερε αύξηση των δρομολογίων τα οποία είχαν μειωθεί πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

ΟΑΣΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας του συνόλου του στόλου οχημάτων ανά μέσο (ονομαστική δύναμη) στον οποίο περιλαμβάνονται τα ενεργά οχήματα, τα παροπλισμένα αλλά και τα ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.

ΟΑΣΑ

Με εξαίρεση το Τραμ όπου αγοράστηκαν νέοι συρμοί γίνεται φανερή η ανάγκη για την προμήθεια νέων Λεωφορείων (από 2.021 το 2018 μειώθηκαν σε 1.625 το 2022) αλλά ενδεχομένως και συρμών του Μετρό όπου δεν προβλέπεται κάποια σημαντική ενίσχυση (πέραν από 7 νέους διρευματικούς συρμούς) μέσα σε αυτή τη δεκαετία.

Συνεχής μείωση προσωπικού

Καθαρή απώλεια 320 εργαζομένων είχε ο όμιλος ΟΑΣΑ (που περιλαμβάνει τις εταιρείες ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) από το 2018 ως το 2022, αφού φαίνεται ότι ο αριθμός των αποχωρήσεων (κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων) ήταν μεγαλύτερος των όποιων προσλήψεων έγιναν τα τελευταία χρόνια. 

Αύξηση προσωπικού είχε μόνο η μητρική εταιρεία (από 95 σε 108 εργαζόμενους). Η ΟΣΥ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) είχε μείωση προσωπικού κατά 169 άτομα (από 4.943 σε 4.774) και η ΣΤΑΣΥ (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ) κατά 164 άτομα (από 2.465 σε 2.301 εργαζόμενους). 

Αλέξανδρος Λιάρος – athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*