ΟΑΣΑ: Ξεκινά η μεγάλη έρευνα για το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock.com

Ο ΟΑΣΑ γυρίζει νέα σελίδα στην αστική μετακίνηση με την έναρξη διεξαγωγής εκτεταμένης έρευνας και μετρήσεων για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής (ΣΣΜΑ). Ένα ολιστικό σχέδιο δράσεων που θα καθορίσει το μέλλον των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Στόχος του ΣΣΜΑ, αποτελεί η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και η αποδοτικότερη λειτουργία του ευρύτερου συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, με ορίζοντα εικοσαετίας και με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και την προώθηση βιώσιμων αστικών μεταφορών.

«Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου συστήματος μεταφορών στην πρωτεύουσα, επικεντρωμένο στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες για τα επόμενα είκοσι χρόνια. 

Οι δράσεις του σχεδίου αυτού, θα υλοποιηθούν με σκοπό οι Συγκοινωνίες Αθηνών να είναι προσβάσιμες από όλους και να αποτελούν την πρώτη επιλογή για την μετακίνηση όλων. Συνεπώς, οι έρευνες είναι απαραίτητες και η συμμετοχή των πολιτών μετράει», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, σχολιάζοντας την έναρξη της διεξαγωγής της μεγάλης έρευνας στο ευρύ κοινό.  

Αντιπροσωπευτικό και διευρυμένο το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Ο ΟΑΣΑ καλεί τους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ΣΣΜΑ, συμμετέχοντας στη μεγάλη έρευνα που θα πραγματοποιηθεί.

Η έρευνα θα διεξαχθεί, τουλάχιστον, σε 36.600 νοικοκυριά, 71.200 μετακινούμενους σε σταθμούς μετρό, τραμ, λεωφορείων, τρόλεϊ και τρένων, αλλά και σε λιμάνια και αεροδρόμια. Επίσης, σε οδηγούς ταξί και εταιρείες αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 

Το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών ζήτησης μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού του 2009, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής. 

Δεδομένου ότι ο ευρύτερος σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών είναι διαδικασία που απαιτεί παρακολούθηση, επικαιροποίηση, και συντονισμό με την Πολιτεία, ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με εμπλεκόμενους φορείς(Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρεια Αττικής)  προχωρούν στον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, με την εκπόνηση του νέου αυτού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής. 

Το ΣΣΜΑ θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, μέτρων και δράσεων, που θα προσδιορίσουν τη δομή, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της Αθήνας κατά την επόμενη εικοσαετία.

Για την ανάπτυξη του νέου ΣΣΜΑ, θα απαιτηθεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών της Αττικής, με τα βασικά χαρακτηριστικά κινητικότητας (μέσο μετακίνησης, ώρες και μήκος μετακίνησης, πόλοι έλξης, περιορισμός κινητικότητας λόγω τηλεργασίας κτλ).

Η αποτύπωση θα αξιοποιηθεί, αφενός στον εντοπισμό προβλημάτων, αδυναμιών, αναγκών και απαιτήσεων του συστήματος μεταφορών και αφετέρου, στην επικαιροποίηση / ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που διαθέτει ο ΟΑΣΑ.

Για το έργο της μελέτης, έχει ήδη εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

athenstransport.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*