Ένα νέο σχέδιο λειτουργίας για τα Λεωφορεία της Αθήνας

bus

Τα Λεωφορεία είναι το χειρότερο από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αναγνώστες του Athens Transport. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θετικά βήματα, η κατάσταση έχει και πάλι χειροτερέψει λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και συσσώρευσης πολλών άλλων παθογενειών από το παρελθόν.

Κατά τη γνώμη μας, για την βελτίωση της κατάστασης δεν απαιτούνται αποσπασματικές λύσεις, όπως το πρόγραμμα «πειραματικής λειτουργίας λεωφορειακών γραμμών» αλλά ένα ένα νέο σχέδιο λειτουργίας  το οποίο, πέραν από τα λεωφορεία, θα επηρεάσει την λειτουργία και των υπόλοιπων μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν εύκολη, κυρίως επειδή απαιτεί ριζικές αλλαγές και αγγίζει θέματα-ταμπού για τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες και άλλους πολίτες. Επίσης δεν θα ήταν γρήγορη καθώς απαιτεί πολιτική βούληση, διαπραγματεύσεις με κόμματα και συγκοινωνιακούς φορείς, έρευνες και μελέτες και, το δυσκολότερο όλων, αλλαγή νοοτροπίας.

Απαντώντας στην υποθετική ερώτηση «τι θα κάνατε αν αναλαμβάνατε τη διαχείριση των λεωφορείων της Αθήνας;», καταλήξαμε σε 50 προτάσεις για δράσεις που θα συντελούσαν στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας των Λεωφορείων της Αθήνας. Σε αυτό συνέβαλλαν και αναγνώστες του Athens Transport μέσω σχολίων στο facebook και email.

Ακόμα και τώρα όμως, κάθε σχόλιο, παρατήρηση ή συμπλήρωση είναι ευπρόσδεκτο καθώς συμβάλει στο να ανοίξει μία συζήτηση για τα Λεωφορεία και γενικά τις συγκοινωνίες που θέλουμε στην Αθήνα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΕ ΑΘΗΝΑΣ

Βασικοί στόχοι προγράμματος:

 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης για τους επιβάτες των λεωφορείων της Αθήνας
 2. Μείωση της εισιτηριοδιαφυγής και αύξηση των εσόδων από τα είδη κομίστρου
 3. Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών και μετατροπή της πλειοψηφίας αυτών σε τροφοδοτικές των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός) με παράλληλη βελτίωση της συνδεσιμότητάς τους με αυτά
 4. Εγκαθίδρυση πελατοκεντρικής κουλτούρας στην προσφορά των υπηρεσιών
 5. Βελτίωση της παροχής πληροφοριών προς τους επιβάτες
 6. Νέες μέθοδοι ανατροφοδότησης (feedback) για συνεχή αξιολόγηση ολόκληρου του συστήματος και των υπηρεσιών (λεωφορειακές γραμμές, προσωπικό κλπ)
 7. Νέες μέθοδοι έρευνας για την βελτίωση των υπηρεσιών
 8. Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα
 9. Μετατροπή των δημόσιων συγκοινωνιών σε τομέα καινοτομίας και διασύνδεσή τους με πανεπιστήμια, και άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας
 10. Στενότερη σχέση των δημόσιων συγκοινωνιών με τον ιδιωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα

Δράσεις προγράμματος:

1. Μοναδικός φορέας παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών γίνεται ο ΟΑΣΑ ο οποίος απορροφά ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Τα κοινά τμήματα ανάμεσα στις τρεις εταιρείες συνενώνονται (προμήθειες, τμήμα προσωπικού, οικονομικά, νομικά κλπ) και το πλεονάζον προσωπικό μετατίθεται σε άλλους φορείς του δημοσίου. Μείωση του διοικητικού προσωπικού στο ελάχιστα απαραίτητο. Ο έλεγχος του ΟΑΣΑ περνάει από το υπουργείο Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής.

2. Πραγματοποίηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για τις ειδικότητες στις οποίες υπάρχει έλλειψη προσωπικού (οδηγοί λεωφορείων και τεχνικοί). Ο αριθμός των προσλήψεων θα είναι πλήρως τεκμηριωμένος και το συνολικό κόστος μισθοδοσίας δεν θα αυξηθεί λόγω της απομάκρυνσης του πλεονάζοντος διοικητικού προσωπικού.

3. Σχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών από μηδενική βάση μετά από μεγάλη συγκοινωνιακή μελέτη. Οι λεωφορειακές γραμμές χωρίζονται σε:

 • Γραμμές-κορμούς: Γραμμές με μεγάλο μήκος που κινούνται κυρίως κατά μήκος λεωφόρων (οι γραμμές που σήμερα έχουν γράμμα μπροστά από τον αριθμό τους). Ο αριθμός τους πρέπει να είναι μικρός (μικρότερος από σήμερα) αλλά με συχνά δρομολόγια.
 • Γραμμές-τοπικές/διαδημοτικές: Αποτελούν την πλειοψηφία των γραμμών και στόχο έχουν να ενώσουν περιοχές χωρίς πρόσβαση στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός) με τα μέσα αυτά καθώς και με γειτονικές περιοχές. Το μήκος των γραμμών αυτών δεν πρέπει να είναι μεγάλο.
 • Γραμμές express Αεροδρομίου
 • Νυχτερινές γραμμές (βλ. παρακάτω)

4. Ίδρυση νέων νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών (περίπου 10) οι οποίες θα λειτουργούν καθημερινά μεταξύ 00:30-05:00. Όλες οι γραμμές θα διέρχονται από την περιοχή του Συντάγματος και θα έχουν ακτινωτή μορφή προς 2 κατευθύνσεις μακριά από το κέντρο. Συχνότητα δρομολογίων έως 20′-25′,  και πιο ακριβό εισιτήριο από τις υπόλοιπες λεωφορειακές γραμμές (π.χ. 2 ευρώ αντί για 1,40).

ΣΤΑΣΕΙΣ_8108_post

5. Προτίμηση μικρότερου αριθμού γραμμών με πυκνότερα δρομολόγια από μεγαλύτερο αριθμό γραμμών με αραιά δρομολόγια.

6. Στην περίπτωση που δύο ή παραπάνω λεωφορειακές γραμμές κινούνται εν μέρει κατά μήκος του ίδιου οδικού άξονα, οι ώρες αναχώρησης πρέπει να υπολογιστούν έτσι ώστε τα λεωφορεία των γραμμών αυτών να μην διέρχονται ταυτόχρονα από τις στάσεις.

7. Μείωση περίπου στο μισό των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας. Παραμένουν τα τρόλεϊ, οι γραμμές με κατεύθυνση περιοχές κοντά στο κέντρο και χωρίς σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς (Καισαριανή, Παγκράτι, Πολύγωνο, Κολωνός κλπ), η αφετηρία της γραμμής προς Αεροδρόμιο και όλες οι βραδινές γραμμές. Απομακρύνονται οι αφετηρίες γραμμών μεγάλου μήκους. Η κάθε περιοχή της Αττικής πρέπει να έχει πρόσβαση στον κοντινότερο σταθμό μέσου σταθερής τροχιάς και όχι απευθείας με το κέντρο.

8. Τροποποίηση λεωφορειακών γραμμών (αλλαγή διαδρομής, συχνότερα δρομολόγια, συγχώνευση, κατάργηση ή δημιουργία νέων γραμμών) όποτε χρειάζεται ανάλογα με τα δεδομένα της επιβατικής κίνησης και συγκοινωνιακές έρευνες.

9. Διόρθωση των δρομολογίων μίας λεωφορειακής γραμμής σε περίπτωση συνεχιζόμενης αδυναμίας τήρησής τους.

10. Για λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν σταθμούς του Προαστιακού, συγχρονισμός των δρομολογίων λεωφορείων με τα δρομολόγια του Προαστιακού. (Vassillis Protonotatios/facebook)

11. Ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών κάθε φορά που μία επέκταση του Μετρό παραδίδεται στην κυκλοφορία. Για κάθε νέο σταθμό πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών

12. Σε περίπτωση απεργίας, λειτουργία ειδικών λεωφορειακών γραμμών για την εκτέλεση ενός ελάχιστου αριθμού δρομολογίων. Οι γραμμές αυτές μπορεί να είναι οι νυχτερινές γραμμές.

13. Πλήρης λειτουργία του συστήματος της τηλεματικής και εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του (εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, έξυπνες στάσεις, αναγγελίες στάσεων εντός οχημάτων κλπ). Συνεχής συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος.

14. Πλήρης χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δυνατότητα πληρωμών και μέσω πιστωτικής κάρτας εντός των οχημάτων.

15. Είσοδος από μία πόρτα για όλες τις λεωφορειακές γραμμές από τη στιγμή που τα χάρτινα εισιτήρια αντικατασταθούν πλήρως από τα ηλεκτρονικά.

16. Δημιουργία κοινού σώματος ελεγκτών που θα πραγματοποιεί ελέγχους εισιτηρίων σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν περάσει από εκπαίδευση και δεν θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης είσπραξης προστίμων.

17. Συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ίδρυση σώματος συγκοινωνιακής αστυνομίας με κύριο έργο την προστασία των επιβατών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και των εγκαταστάσεων των μέσων αυτών. Οι αστυνομικοί που επανδρώνουν το σώμα αυτό θα είναι άοπλοι, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ημέρας, και η εκπαίδευσή τους θα περιλαμβάνει σεμινάρια από τον ΟΑΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Εταιρείες security μπορούν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την ασφάλεια εγκαταστάσεων όπως τα αμαξοστάσια. Στις συμβάσεις με τις εταιρείες θα περιλαμβάνονται αυστηρές ρήτρες σε περίπτωση αμελούς εκτέλεσης καθηκόντων.

18. Καλύτερη φύλαξη των λεωφορειόδρομων και επέκτασή τους όπου είναι δυνατό. (Dom Diamant/facebook)

19. Νέα επίσημη ιστοσελίδα για όλες τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας η οποία θα είναι λειτουργική, εύκολα προσβάσιμη και από κινητές συσκευές, και με τις βασικές -τουλάχιστον- πληροφορίες σε πολλές ξένες γλώσσες.

20. Δημιουργία μίας μοναδικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές που θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών για τις συγκοινωνίες της Αθήνας (τηλεματική, εισιτήρια, πληροφορίες, εύρεση διαδρομής κλπ).

21. Δημιουργία τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών για όλες τις συγκοινωνίες της Αθήνας, τη διαχείριση του οποίου θα έχει ο ΟΑΣΑ, και το οποίο θα απαντάει σε αιτήματα πολιτών τηλεφωνικά, με email και μέσω social media.

22. Άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή σε δρομολόγια λεωφορείων (π.χ. λόγω οδικών έργων ή άλλων έκτακτων γεγονότων) μέσω ιστοσελίδας, συστήματος τηλεματικής (έξυπνες στάσεις, οθόνες οχημάτων, εφαρμογές για κινητά) και social media.

23. Δημιουργία πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την επικοινωνία (προφορική, γραπτή, ηλεκτρονική κλπ) μεταξύ του προσωπικού του ΟΑΣΑ και των πολιτών.

24. Σύναψη συμφωνιών με επιχειρήσεις για την παροχή εκπτώσεων σε επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

25. Μοιρασμός των εσόδων από διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων κατά 50% μεταξύ των δήμων και του ΟΑΣΑ. (Σήμερα πηγαίνουν κατά 100% στους δήμους). Ο ΟΑΣΑ θα έχει ως υποχρέωση να συντηρεί τις στάσεις και να φροντίζει για την αναγραφή ενημερωμένων πληροφοριών σε αυτές. Οι δήμοι θα έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν την περιοχή γύρω από τις στάσεις (καθαριότητα, πεζοδρόμια, προσβάσεις).

26. Δημιουργία 2-3 ομάδων συντήρησης στάσεων. Οι ομάδες θα κινούνται καθημερινά σε όλη την Αττική και θα συντηρούν τις στάσεις  (καθαρισμός, αντικατάσταση σπασμένων στοιχείων κλπ), θα φροντίζουν για την ενημέρωση των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές και θα προγραμματίζουν μελλοντικές εργασίες σε περίπτωση που αυτές είναι πιο δύσκολες. Η επέμβασή τους θα είναι πιο άμεση αν υπάρχουν παράπονα για μία στάση.

27. Οργάνωση διαγωνισμού για το σχεδιασμό ενός κοινού σχεδίου στάσεων για όλη την Αττική (στύλοι και στέγαστρα). Στις στάσεις με στέγαστρο δεν απαιτείται ξεχωριστός στύλος για πληροφορίες (ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών καθώς και της οθόνης της τηλεματικής -όπου υπάρχει- στο στέγαστρο). Στις στάσεις μόνο με στύλο, ενσωμάτωση της οθόνης της τηλεματικής, όπου υπάρχει, σε ένα στύλο. Οι στάσεις θα πρέπει να κατασκευάζονται με υλικά αντοχής στις καιρικές συνθήκες και στους βανδαλισμούς. Λόγω του κόστους, η αντικατάσταση των στάσεων μπορεί να έχει μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να χρηματοδοτηθεί από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

28. Ενσωμάτωση συγκοινωνιακού χάρτη της περιοχής σε κάθε στέγαστρο στάσης λεωφορείου. Επίσης, δημιουργία συγκοινωνιακών χαρτών της Αθήνας στα ελληνικά και τα αγγλικά οι οποίοι θα διατίθενται στους σταθμούς του Μετρό, αεροδρόμιο, ξενοδοχεία κλπ.

29. Σε όλες τις γραμμές, αναγραφή της κατεύθυνσης του Λεωφορείου στις στάσεις (Προς…) καθώς και στις πινακίδες των λεωφορείων. (Ioannis Nasiokas/email)

30. Πρόβλεψη για τη μελλοντική αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων. Η αντικατάσταση θα επέρχεται όταν τα οχήματα ξεπεράσουν ένα όριο ηλικίας (πχ 20 χρόνια) ή ένα καθορισμένο αριθμό χιλιομέτρων – όποιο από τα δύο επιτευχθεί πιο γρήγορα. Η αγορά νέων λεωφορείων θα οργανώνεται πολύ πριν αυτά ξεπεράσουν το όριο ηλικίας τους ώστε να μην έχουμε έλλειψη οχημάτων, όπως συμβαίνει σήμερα. Για παράδειγμα, το 2016 πρέπει να γνωρίζουμε πόσα και τι τύποι λεωφορείων πρέπει να αγοραστούν το 2019 και πότε θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες (εξεύρεση χρηματοδότησης κλπ).

31. Όλα τα καινούρια λεωφορεία πλήρως προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους (χαμηλό δάπεδο, ράμπα στην πόρτα, χώρος για αμαξίδια, ηχητικές ανακοινώσεις στάσεων κλπ). Εκπαίδευση οδηγών σε θέματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων, επικοινωνιακή προβολή σχετικά με τα θέματα αυτά. (Magda Mortoglou/facebook)

32. Εξέταση του ενδεχομένου δρομολόγησης διαφορετικού τύπου οχημάτων στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου (περισσότερα καθίσματα, χώρος για αποσκευές, οχήματα κατάλληλα για μεγαλύτερες αποστάσεις).

33. Εκπόνηση μελετών για δημιουργία γραμμών BRT (Bus Rapid Transit), δηλαδή γραμμές λεωφορείων που κινούνται σε αποκλειστικές, πλήρως διαχωρισμένες λωρίδες και με προτεραιότητα έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς, όπως προβλέπεται και από το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής.

34. Θέσπιση προγράμματος χορηγίας λεωφορείων: Εταιρείες κλπ θα πληρώνουν το ετήσιο κόστος συντήρησης ενός αριθμού λεωφορείων με αντάλλαγμα την αποκλειστική διαφήμισή τους σε αυτά, αν το επιθυμούν, ενώ οι εταιρείες θα αποκαλούνται «χορηγοί των συγκοινωνιών της Αθήνας».

35. Πιο δυναμική προσπάθεια για την εξεύρεση διαφημιζόμενων σε λεωφορεία και στάσεις μέσω συνεργασιών με διαφημιστικές εταιρείες, ανταγωνιστικές τιμές κλπ.

36. Παροχή wifi εντός όλων των Λεωφορείων (ξεκινώντας από συγκεκριμένα δρομολόγια) καθώς και σε αφετηρίες, σταθμούς μετεπιβίβασης και στάσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επιβατών. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνεται χωρίς κόστος για τον ΟΑΣΑ, στα πρότυπα του Μετρό.

37. Η καλύτερη διαφήμιση για τα λεωφορεία θα είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Μείωση των «κρατικών διαφημίσεων» στο μηδέν για τον ΟΑΣΑ, συγκέντρωση στην προσπάθεια για την βελτίωση της εικόνας των υπηρεσιών.

38. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μέσω σεμιναρίων με θέματα όπως «εξυπηρέτηση πελατών», «συγκοινωνίες της Αθήνας», «εξυπηρέτηση πελατών στα Αγγλικά» κλπ. Η οργάνωση των σεμιναρίων θα γίνεται από τον ίδιο των ΟΑΣΑ χωρίς τη μεσολάβηση ιδιωτικών εταιρειών και θα επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση.

39. Καθιέρωση στολής για όλους τους εργαζόμενους στα Λεωφορεία (οδηγοί, εκδότες εισιτηρίων κλπ).  Οι εργαζόμενοι θα φέρουν επίσης πάνω τους καρτελάκι με ονοματεπώνυμο/αριθμό μητρώου/φωτογραφία.

40. Αξιολόγηση όλου του προσωπικού σε ετήσια βάση με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

41. Δημιουργία τηλεφωνικού αριθμού και email παραπόνων τα οποία θα αναγράφονται πάνω σε όλες τις στάσεις και εντός όλων των οχημάτων. Όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται, θα ερευνώνται και οι καταγγέλλοντες θα λαμβάνουν απάντηση.

42. Καθιέρωση αποζημίωσης (πχ πίστωση ποσού στο ηλεκτρονικό εισιτήριο) για επιβάτες οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει προβληματική εξυπηρέτηση (πχ μεγάλες καθυστερήσεις με ευθύνη του ΟΑΣΑ, συμπεριφορά εργαζόμενων κλπ)

43. Πραγματοποίηση ανοικτών συναντήσεων στελεχών του ΟΑΣΑ με δημοτικές αρχές της Αττικής, με ελεύθερη προσέλευση και συμμετοχή πολιτών σε εβδομαδιαία βάση (σε διαφορετικό δήμο κάθε φορά) ώστε να ακούγονται οι απόψεις των τοπικών κοινωνιών σε θέματα συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της περιοχής τους.

44. Στενότερη συνεργασία μεταξύ ΟΑΣΑ και δημοτικών αρχών για τη δημιουργία ή την βελτίωση υπηρεσιών δημοτικής συγκοινωνίας οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις γραμμές λεωφορείων του ΟΑΣΑ.

45. Δημιουργία τμήματος «Έρευνας και Ανάπτυξης» το οποίο θα έχει ως έργο την πραγματοποίηση μετρήσεων και ερευνών για τις συγκοινωνίες σε μόνιμη βάση αλλά και μετά από αίτημα άλλων τμημάτων του ΟΑΣΑ, την ανάλυση αυτών και την εισήγηση αλλαγών και βελτιώσεων σε λεωφορειακές γραμμές και γενικά σε όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού.

46. Διαρκής συνεργασία του ΟΑΣΑ με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, εταιρείες και φορείς καινοτομίας για την οργάνωση δράσεων που έχουν ως σκοπό  την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών, ακόμα και σε πειραματικό στάδιο,  που θα συμβάλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών για το επιβατικό κοινό.

23946592439_3c1599a175_b

47. Εξέταση του ενδεχομένου χρήσης ηλεκτρικών υβριδικών λεωφορείων μηδενικών ρύπων (γρήγορη φόρτιση με εναέριο βραχίονα μόνο στην αφετηρία και σε συγκεκριμένες στάσεις) που θα μπορούσαν μελλοντικά να αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ.

48. Μετατροπή όλων των δεδομένων του ΟΑΣΑ (δεδομένα τηλεματικής, χάρτες, ωράρια κλπ)  σε ανοικτά και ελεύθερη διάθεσή τους για ερευνητικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

49. Διερεύνηση του αν η μεταβίβαση μέρους του συγκοινωνιακού έργου σε ιδιώτες (συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές) ή της συντήρησης θα δημιουργούσε οφέλη για των ΟΑΣΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: αύξηση εσόδων και παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας για τον ΟΑΣΑ, λειτουργία υπό αυστηρές προϋποθέσεις που θα ορίζει ο ΟΑΣΑ (δρομολόγια, διαδρομές, ωράριο, συχνότητες, τύπος λεωφορείων, εικόνα λεωφορείων, επίπεδο υπηρεσιών), πλήρης ενσωμάτωση στο δίκτυο λεωφορείων της Αθήνας (κοινή εικόνα, συμμετοχή στο δίκτυο τηλεματικής, ηλεκτρονικό εισιτήριο κλπ), εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, αυστηρός έλεγχος και ρήτρες από την πλευρά του ΟΑΣΑ, αύξηση και όχι μείωση του αριθμού των εργαζόμενων στις συγκοινωνίες.

50. Επένδυση του συνόλου τυχόν πλεονασμάτων από την λειτουργία του ΟΑΣΑ στο συγκοινωνιακό/οδικό έργο της περιφέρειας Αττικής: επέκταση και βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου (γραμμών λεωφορείων κλπ), τεχνολογικές καινοτομίες, οδικά έργα, νέα οχήματα, προσλήψεις εργαζόμενων κλπ.

Δείτε επίσης: 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*