Έρευνα Athens Transport 2016 – Η αξιολόγηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

2015

 • Το Μετρό παραμένει το μέσο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας από τους αναγνώστες του Athens Transport.
 • Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα μέσα με τις χαμηλότερες βαθμολογίες, σημειώνοντας όμως σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι.

Περισσότερα από 770 άτομα έλαβαν μέρος στην μεγάλη έρευνα του Athens Transport για το 2016. Όπως κάθε χρονιά, κύριο μέρος της έρευνας αποτελεί η βαθμολόγηση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Προκειμένου η αξιολόγηση κάθε μέσου να γίνει από τους χρήστες του, η βαθμολόγηση ήταν δυνατή μόνο για όσους απάντησαν πως τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποίησαν το μέσο αυτό περισσότερες από 2 φορές. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν κάθε μέσο, σύμφωνα με μία σειρά 10 κριτηρίων:

 1. Συχνότητα δρομολογίων (αναμονή σε στάσεις και σταθμούς)
 2. Ωράριο λειτουργίας
 3. Ταχύτητα μετακίνησης
 4. Συνθήκες μετακίνησης
 5. Καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και σταθμών
 6. Καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων και συρμών
 7. Συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού
 8. Αίσθηση ασφάλειας
 9. Ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών
 10. Σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (value for money)

Από τις απαντήσεις, προέκυψε ότι τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν το κάθε μέσο πάνω από δύο φορές τον τελευταίο χρόνο έχουν ως εξής:

 • Μετρό (γραμμές 2 και 3): 97,2%
 • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: 92,3%
 • ΗΣΑΠ: 88,5%
 • Τραμ: 47,6%
 • Προαστιακός: 44,1%

Ο υπολογισμός της γενικής βαθμολογίας του κάθε μέσου για το 2016 έγινε μέσω της εξαγωγής του σταθμισμένου μέσου όρου. Για  τον υπολογισμό, χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές βαρύτητας για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, με βάση τα αποτελέσματα προκαταρκτικής έρευνας που έγινε νωρίτερα τον Οκτώβριο. Με λίγα λόγια, κάθε κριτήριο αξιολόγησης έχει διαφορετική βαρύτητα στον υπολογισμό της γενικής βαθμολογίας, ανάλογα με το πόσο σημαντικό το θεωρούν οι επιβάτες των μέσων. Έτσι, πιο μεγάλη βαρύτητα έχει η συχνότητα των δρομολογίων, και μικρότερη βαρύτητα η καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων και σταθμών.

Δείτε το δεύτερο μέρος τις έρευνας, με τις απόψεις των Αθηναίων σχετικά με τα προβλήματα των συγκοινωνιών, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις ιδιωτικοποιήσεις

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα για το 2016 έχουν ως εξής:

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2015 και της έρευνας του 2014.

Το Μετρό (γραμμές 2 και 3) συγκέντρωσε για μία ακόμα φορά τη μεγαλύτερη βαθμολογία (7,6), ενώ ακολουθούν σε απόσταση το Τραμ (5,9), ο Ηλεκτρικός (5,7) και ο Προαστιακός (5,3). Γενική βαθμολογία κάτω από τη βάση έλαβαν τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (4,8).

Σε σχέση με πέρυσι*, παρατηρούμε σημαντική αύξηση της βαθμολογίας στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (κατά πάσα πιθανότητα λόγω του συστήματος της τηλεματικής), ενώ μικρή αύξηση της βαθμολογίας έχουμε και για το τον Ηλεκτρικό και το Τραμ (+0,2).

Σταθερή σε σχέση με πέρυσι ήταν η βαθμολογία του Μετρό και του Προαστιακού.

* Η γενική βαθμολογία κάθε μέσου ανάμεσα στο 2015 και το 2016 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού, ωστόσο μπορούν να συγκριθούν οι βαθμολογίες ανά κριτήριο αξιολόγησης.

Αναλυτικά, η βαθμολογία για το κάθε μέσο έχει ως εξής:

 

 

 

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: 4,8

Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ είναι τα μέσα που συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη γενική βαθμολογία (4,8) από όσους απάντησαν στην έρευνα, με 6 από τα 10 κριτήρια αξιολόγησης να λαμβάνουν βαθμό κάτω από τη βάση. Τα κριτήρια αυτά είναι: καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων (3,8), καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων (4,2), συνθήκες μετακίνησης (4,3), συχνότητα δρομολογίων (4,6), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (4,7), και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,9).

Με βαθμό πάνω από τη βάση βαθμολογήθηκαν το ωράριο λειτουργίας (5,1), η ταχύτητα μετακίνησης, η συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού και η αίσθηση ασφάλειας (5,3 και για τα τρία).

Λεωφορείο

Πέντε από τα κριτήρια αξιολόγησης των Λεωφορείων και Τρόλεϊ συγκεντρώνουν τη χειρότερη βαθμολογία συγκριτικά με όλα τα μέσα (συνθήκες μετακίνησης, καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των οχημάτων, συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού και σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής), ενώ στο κριτήριο αίσθηση ασφάλειας τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ μοιράζονται τη χαμηλότερη βαθμολογία με τον Ηλεκτρικό.

Δεν είναι όμως όλα τα νέα δυσάρεστα για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Σε σχέση με πέρυσι έχουμε βελτίωση της βαθμολογίας και στα 10 κριτήρια! Η μεγαλύτερη άνοδος (+1,3) αφορά την ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών, προφανώς λόγω της λειτουργίας της τηλεματικής. Στην συχνότητα δρομολογίων (αναμονή στις στάσεις) έχουμε βελτίωση 0,9 βαθμών, και στο ωράριο λειτουργίας βελτίωση 0,8 βαθμών. Στα υπόλοιπα κριτήρια, η βαθμολογία φέτος αυξήθηκε από 0,1 έως 0,4 βαθμούς.

Προαστιακός: 5,3

Με βαθμολογία 4,9, ο Προαστιακός της Αθήνας καταφέρνει και φέτος να παραμείνει πάνω από τη βάση αν και κάποια επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης έλαβαν υψηλές βαθμολογίες. Αυτό συνέβη λόγω της πολύ χαμηλής βαθμολογίας που έλαβε το μέσο για τη συχνότητα των δρομολογίων του και το ωράριο λειτουργίας, δύο από τα πιο σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης για τους επιβάτες.

Παρόλα αυτά, ο Προαστιακός έλαβε βαθμολογία πάνω από τη βάση σε 6 από τα 10 κριτήρια. Αυτά είναι: ταχύτητα μετακίνησης (7,1), συνθήκες μετακίνησης (6,1), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμώνσυμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικούαίσθηση ασφάλειας (5,8 και στα τρία), και καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (5,3).

Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβαν η σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (4,9), η ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (4,6), το ωράριο λειτουργίας (3,9) και η συχνότητα δρομολογίων (3,8).

Προαστιακός σταθμός

Σε τρία από τα 10 κριτήρια αξιολόγησης, ο Προαστιακός συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με όλα τα μέσα (συχνότητα δρομολογίων, ωράριο λειτουργίας, ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών). Ωστόσο, ο Προαστιακός έλαβε τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία, πίσω από το Μετρό, σε δύο άλλα κριτήρια (ταχύτητα μετακίνησης, συνθήκες μετακίνησης).

Σε σχέση με πέρυσι, έχουμε μικρή πτώση της βαθμολογίας (έως 0,2 βαθμούς) σε 6 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης. Στα υπόλοιπα 4 κριτήρια έχουμε αύξηση της βαθμολογίας, με μεγαλύτερη την αύξηση κατά 0,3 βαθμούς για τη συχνότητα δρομολογίων και το ωράριο λειτουργίας.

ΗΣΑΠ: 5,7

Μέτρια ήταν για μία ακόμα φορά η βαθμολογία (5,7) που συγκέντρωσε ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, φανερώνοντας ότι συνεχίζει να υστερεί αρκετά έναντι των άλλων δύο γραμμών του Μετρό, αν και τυπικά ανήκουν στο ίδιο δίκτυο.

Εντούτοις, ο Ηλεκτρικός έλαβε βαθμολογία πάνω από τη βάση σε 8 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης. Με φθίνουσα σειρά, αυτά είναι: ταχύτητα μετακίνησης (6,6), συχνότητα δρομολογίων και συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (6,2 και για τα δύο), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (6 και για τα δύο), ωράριο λειτουργίας (5,8), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,5), και αίσθηση ασφάλειας (5,3).

Βαθμό κάτω από τη βάση πήραν οι συνθήκες μετακίνησης (4,6) και η καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (4,5).

Ο σταθμός Πειραιάς του ΗΣΑΠ

Όσον αφορά το κριτήριο αίσθηση ασφάλειας, ο Ηλεκτρικός μοιράζεται τη χαμηλότερη βαθμολογία μαζί με τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Επίσης, ο Ηλεκτρικός έλαβε τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία από όλα τα μέσα για την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών και τις συνθήκες μετακίνησης.

Σε σχέση με πέρυσι, ο Ηλεκτρικός φέτος έλαβε υψηλότερη βαθμολογία σε 7 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης, με μεγαλύτερη αυτή για το ωράριο λειτουργίας (+0,5 βαθμοί) – αν και το ωράριο δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και για την καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (+0,4 βαθμοί). Αντίθετα, μικρή μείωση της βαθμολογίας (έως -0,2 βαθμοί) είχαμε για την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, τις συνθήκες μετακίνησης, και την αίσθηση ασφάλειας.

Τραμ: 5,9

Για μία ακόμα χρονιά, το Τραμ είναι το μέσο που συγκεντρώνει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία (5,9) αν και λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (47,6%) απάντησαν πως το χρησιμοποίησαν περισσότερες από δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, δίνοντας και τις βαθμολογίες τους. Δηλαδή, αν και το Τραμ δεν είναι το πλέον δημοφιλές μέσο, λαμβάνει μέτριες -και όχι κακές- βαθμολογίες από αυτούς που το χρησιμοποιούν.

Σε 9 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης, το Τραμ έλαβε βαθμολογία πάνω από τη βάση. Αυτά είναι: συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (6,6), καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων, καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, και αίσθηση ασφάλειας (6,5 και για τα τρία), ωράριο λειτουργίας και ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (6,3 και για τα δύο), συνθήκες μετακίνησης (5,7), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (5,4) και συχνότητα δρομολογίων (5).

Βαθμό κάτω από τη βάση έλαβε μόνο η ταχύτητα μετακίνησης (4,7).

Τραμ

Σε σχέση με πέρυσι, έχουμε βελτίωση της βαθμολογίας σε 7 από τα δέκα κριτήρια αξιολόγησης, με μεγαλύτερη κατά +0,4 βαθμούς για το ωράριο λειτουργίας, τις συνθήκες μετακίνησης, την καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών, και την καθαριότητα και αρτιότητα των στάσεων. Δύο κριτήρια έλαβαν την ίδια βαθμολογία με πέρυσι, ενώ σε ένα είχαμε πτώση βαθμολογίας κατά -0,2 βαθμούς (συμπεριφορά και επαγγελματισμός προσωπικού).

Μετρό (γραμμές 2 και 3): 7,6

Το Μετρό εξακολουθεί να θεωρείται, με διαφορά, ως το καλύτερο μέσο μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, λαμβάνοντας γενική βαθμολογία 7,6 για φέτος. Πέρα όμως από τη μεγαλύτερη γενική βαθμολογία, το Μετρό συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία σε ένα προς ένα τα κριτήρια αξιολόγησης. Με φθίνουσα σειρά αυτά είναι: ταχύτητα μετακίνησης (8,5), καθαριότητα και αρτιότητα των σταθμών (8,3), καθαριότητα και αρτιότητα των συρμών (7,7), ενημέρωση και πληροφόρηση επιβατών (7,6), συχνότητα δρομολογίων, συνθήκες μετακίνησης, και αίσθηση ασφάλειας (7,4 και για τα τρία),  συμπεριφορά και επαγγελματισμός του προσωπικού (7,3), σχέση ποιότητας υπηρεσίας/τιμής (7,2), και ωράριο λειτουργίας (6,8).

Μετρό

Σε σχέση με πέρυσι, παρατηρούμε μικρές αυξομειώσεις στα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης. Σε πέντε κριτήρια έχουμε πτώση βαθμολογίας (με μεγαλύτερη, κατά -0,3, για την αίσθηση ασφάλειας, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα η πτώση είναι κατά -0,1 βαθμούς), σε τρία έχουμε αύξηση, ενώ σε 2 η βαθμολογία παραμένει αμετάβλητη.

Καλύτερο το Μετρό, χειρότερα τα Λεωφορεία

Έρευνα Athens Transport 2016 Α

Τα αποτελέσματα της αναλυτικής βαθμολόγησης των μέσων, επαληθεύονται και από τις ερωτήσεις της έρευνας για το καλύτερο και χειρότερο μέσο μαζικής μεταφοράς της Αθήνας.

Σύμφωνα με το 91,2% όσων απάντησαν στην έρευνα, το Μετρό είναι μακράν το καλύτερο μέσο, ενώ με πολύ μικρά ποσοστά ακολουθούν ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (2,7%), ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος (2,6%), τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ (1,7%), και το Τραμ (0,8%).

Όσον αφορά το χειρότερο μέσο, οι μισοί (50,7%) θεωρούν πως είναι τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ. Ακολουθούν το Τραμ (15,4%), ο Προαστιακός (14,5%), ο Ηλεκτρικός (14%) και το Μετρό (0,4%).

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

 • Αν και η τηλεματική έχει βοηθήσει στη βελτίωση της εικόνας που έχουν οι επιβάτες για τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ κατά τον τελευταίο χρόνο, η πλειοψηφία εξακολουθεί να τα θεωρεί ως το χειρότερο μέσο. Κύριο αίτιο είναι η συχνότητα των δρομολογίων και η εικόνα που παρουσιάζουν τα Λεωφορεία. Προτεραιότητα για την επόμενη χρονιά πρέπει να δοθεί στην αγορά νέων οχημάτων και στην πρόσληψη προσωπικού ώστε να γίνει δυνατή η πύκνωση των δρομολογίων όπου είναι απαραίτητο.
 • Φαίνεται πως οι επιβάτες του Προαστιακού Σιδηρόδρομου έχουν χάσει την υπομονή τους με το μέσο. Βλέποντας πως τίποτα δεν βελτιώνεται -στην καλύτερη περίπτωση η κατάσταση δεν χειροτερεύει- όλες οι ελπίδες βρίσκονται πλέον στην διαχείριση του μέσου από τους Ιταλικούς Σιδηρόδρομους. Τα κύρια προβλήματα εξακολουθούν να είναι η συχνότητα των δρομολογίων και το ωράριο λειτουργίας, αφού εδώ και πολλά χρόνια τα δρομολόγια ολοκληρώνονται γύρω στις 10 το βράδυ, χωρίς προφανή αιτία. Περισσότερα για την άποψη των επιβατών για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο δεύτερο μέρος της έρευνας.
 • Οι μέτριες βαθμολογίες του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου, δείχνουν πως 5 χρόνια μετά τη συνένωση των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας σε μία εταιρία, ο Ηλεκτρικός εξακολουθεί να αποτελεί τον φτωχό συγγενή του Μετρό. Σήμερα η γραμμή του ΗΣΑΠ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ασφάλειας τα οποία αποτυπώνονται και στην εικόνα που παρουσιάζουν οι συρμοί της γραμμής. Επίσης, και το ωράριο λειτουργίας κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ υστερεί έναντι του Μετρό.
 • Το Τραμ λαμβάνει και πάλι μέτριες -και όχι κακές- βαθμολογίες από όσους το χρησιμοποιούν, αλλά πολλοί εξακολουθούν να έχουν κακή εικόνα για το μέσο. Λίγους μήνες πριν την παράδοση της νέας επέκτασης στον Πειραιά, η ΣΤΑΣΥ πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθεί και για το Τραμ και να προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση της ταχύτητας και γενικά τη βελτίωση της λειτουργίας του.
 • Αν και το Μετρό αναδεικνύεται και πάλι αδιαμφισβήτητα ως το καλύτερο μέσο μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, η μικρή πτώση της βαθμολογίας σε αρκετά κριτήρια αξιολόγησης δείχνει πως η εικόνα μπορεί εύκολα να αλλάξει. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το Μετρό είναι αυτό της ασφάλειας. Η (υποτιθέμενη;) ανάληψη της ασφάλειας του δικτύου από την ΕΛ.ΑΣ. και η μετατροπή του δικτύου σε κλειστό με τη χρήση πυλών εισόδου και εξόδου στους σταθμούς, θα μπορούσαν να βελτιώσουν το μέσο. Επίσης, ίσως όταν βελτιωθούν λίγο τα οικονομικά της ΣΤΑΣΥ, πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για την 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα.

 

Δείτε το δεύτερο μέρος τις έρευνας, με τις απόψεις των Αθηναίων σχετικά με τα προβλήματα των συγκοινωνιών, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις ιδιωτικοποιήσεις

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης τι έγραψαν οι αναγνώστες μας για τις συγκοινωνίες της Αθήνας σε δύο μέρη:

 1. Οι αναγνώστες του Athens Transport γράφουν για τις συγκοινωνίες της Αθήνας – Μέρος 1ο
 2. Οι αναγνώστες του Athens Transport γράφουν για τις συγκοινωνίες της Αθήνας – Μέρος 2ο

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*