Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2017

Με εντυπωσιακή ταχύτητα κινήθηκαν οι εργασίες για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό τους τελευταίους μήνες. Μετά την άφιξη και γρήγορη αναχώρηση του μετροπόντικα στο σταθμό Μανιάτικα τον περασμένο Μάρτιο, η πορεία του μηχανήματος προς τον Πειραιά συνεχίστηκε απρόσκοπτα, φτάνοντας πριν από λίγες μέρες στο σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου. Πλέον, το 98% του συνολικού μήκους των σηράγγων της επέκτασης έχει ανασκαφεί, με το υπόλοιπο 2% να αφορά εργασίες που θα γίνουν με συμβατικά μέσα.

Μεγαλύτερη πρόκληση τώρα είναι η συνέχιση των εργασιών στο σταθμό του Πειραιά (λιμάνι) με την εκσκαφή του σταθμού και τη διάτρηση της σήραγγας που ήδη έχει κατασκευαστεί, μία μέθοδο που τελευταία φορά είδαμε στο σταθμό της Αγίας Παρασκευής το 2009 (όταν και απαιτήθηκε πολύμηνη διακοπή των δρομολογίων της γραμμής.)

Εν τω μεταξύ, σύντομα ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η Αττικό Μετρό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτηρίων (BACS) κατά μήκος της επέκτασης, προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Πρόκειται για το σύστημα που ελέγχει τα υποσυστήματα αερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, καθώς και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα στους σταθμούς, φρεάτια και σήραγγες της επέκτασης.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα παραδώσει το σύστημα τμηματικά. Το πρώτο τμήμα αφορά τους σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια και αναμένεται να παραδοθεί σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το δεύτερο τμήμα αφορά το υπόλοιπο τμήμα της επέκτασης (σταθμοί Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) και αναμένεται να παραδοθεί σε τρία περίπου χρόνια.

Έτσι, αν υποθέσουμε ότι οι υπογραφές θα πέσουν στις αρχές του 2018, τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν και δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα, το τμήμα Αγία Μαρίνα – Νίκαια μπορεί να παραδοθεί το νωρίτερο μέσα στο πρώτο μισό του 2019, ενώ το τμήμα Νίκαια – Δημοτικό Θέατρο στις αρχές του 2021. Επισήμως πάντως, το σύνολο του έργου έχει πάρει παράταση για ολοκλήρωση ως τις 9 Μαΐου του 2019 (λογικά θα δοθεί και νέα παράταση ως τότε).

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει ως εξής:

 • Φρέαρ Κομνηνού: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης πυθμένα συνδετήριας σήραγγας και φρέατος καθώς και μόνιμης επένδυσης θόλου της συνδετήριας σήραγγας.
 • Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαίρεσης κεφαλόδεσμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ελαιοχρωματισμών στα επίπεδα -3 και -4.
 • Φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής για την υποστήριξη της σήραγγας ΤΒΜ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κοπής προκατασκευασμένων στοιχείων σήραγγας ΤΒΜ.
 • Φρέαρ Ταξιαρχών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιχρισμάτων, χρωματισμών, γεμισμάτων και βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες γεμισμάτων, βιομηχανικών και λοιπών ειδικών δαπέδων.
 • Φρέαρ Πισιδίας: Έχουν ολοκληρωθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η μερική εργοταξιακή κατάληψη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βάσεως έδρασης του οικοδομικού γερανού.
 • Σταθμός Νίκαια: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης φρεατίων και απολήξεων στο επίπεδο της οδού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης μεταλλικών θυρών και κεραμικών πλακιδίων στους χώρους υγιεινής, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
  Στη βόρεια είσοδο του σταθμού – προσβάσεις 2 & 3, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κυλιόμενων κλιμάκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών στην οροφή της μόνιμης επένδυσης. Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση κεφαλοδέσμων πασσάλων και επίχωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετακίνησης της εργοταξιακής περίφραξης στην περιοχή των απολήξεων των εισόδων 2 και 3 του σταθμού και παράδοσης τμήματος του εργοταξιακού χώρου στο κοινό.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα και τα φρεάτια αερισμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παραλαβής πυθμένα θεμελίωσης στη στάθμη -26. Στο νότιο φρέαρ αερισμού, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης 6ου επιπέδου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη 7ου επιπέδου.
 • Σταθμός Πειραιάς: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσβάσεων και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου σταθμού και προσβάσεων, πασσάλων γερανογέφυρας και φρεατίων βαθιάς άντλησης και ανατροφοδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια διατρήσεων για την τοποθέτηση οργάνων ΓΔΠ και η εφαρμογή jet grouting στους αρμούς διαφραγματικών τοίχων.
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι σκυροδετήσεις τοιχίων αποβαθρών και οι εργασίες για τη διέλευση ΤΒΜ (Σεπτέμβριος).
  Στο βόρειο κλιμακοστάσιο, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, τοποθέτησης οπλισμών και σκυροδέτησης δαπέδου μόνιμης επένδυσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης τοιχίων.
  Στο νότιο κλιμακοστάσιο, έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση δαπέδου μόνιμης επένδυσης.
  Στην σήραγγα πρόσβασης στην πλατεία Κοραή, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
  Στη σήραγγα τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ προς Δημοτικό Θέατρο σε εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία για τοποθέτηση σιδηροτροχιών ΤΒΜ.
 • Φρέαρ Ραλλείου: Στη σήραγγα αερισμού σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης (πρόοδος Α΄ φάση 23/32μ.μ. Β΄φάση 23/32μ.μ.)
 • Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακών εγκαταστάσεων για την έναρξη εκσκαφής του φρέατος (Σεπτέμβριος). Σε εξέλιξη βρίσκονται συναρμολόγηση/δοκιμές οικοδομικού γερανού.
 • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 93% (Οκτώβριος).

Δείτε επίσης:


Γραμμή 4 Μετρό

Χωρίς καμία είδηση για το διαγωνισμό για τη γραμμή 4 του Μετρό πέρασε το φθινόπωρο. Η προκήρυξη της β’ φάσης τους διαγωνισμού για το τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή μάλλον αργεί ακόμα και πάει για το 2018. Απομακρύνεται έτσι το (ήδη εξωπραγματικό) ενδεχόμενο να έχουμε υπογραφές και έναρξη κατασκευής του έργου μέσα στην επόμενη χρονιά. Υπενθυμίζεται πως στις 10 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η α’ φάση του διαγωνισμού με τέσσερις κοινοπραξίες να καταθέτουν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κανένα νέο και για το διαγωνισμό για τις «πρόδρομες εργασίες» ο οποίος αναμενόταν να προκηρυχθεί μέσα στο φθινόπωρο, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο υπουργός. Προφανώς αναμένεται πρώτα η οριστικοποίηση διάφορων «λεπτομερειών» του έργου, όπως η τελική χωροθέτηση των σταθμών.

Δείτε επίσης:


Πρόοδος επέκταση Τραμ

Τα προβλήματα επιλύονται και το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα πάντα με την Αττικό Μετρό και το Υπουργείο Υποδομών. Η αλήθεια είναι πως όσοι κινούνται στους δρόμους του Πειραιά μπορούν να δουν πως φέτος  το έργο κινείται με γρήγορους ρυθμούς με τα εργοτάξια να μειώνονται συνεχώς.

Πλέον ρεαλιστικά μπορούμε να περιμένουμε τα πρώτα δρομολόγια του Τραμ στον Πειραιά από το επόμενο φθινόπωρο, εφόσον δεν υπάρξουν περίεργες καθυστερήσεις.

Η πρόοδος των εργασιών το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:

 • Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα πεζοδρόμια και ασφαλτικών στο οδόστρωμα, το οποίο σταδιακά αποδίδεται στην κυκλοφορία (Σεπτέμβριος).
 • Στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση στο οδόστρωμα.
 • Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχουν ολοκληρωθεί οι επιστρώσεις της πεζογέφυρας και έχει αποδοθεί σε χρήση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη λοιπές εργασίες για την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας.
 • Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ξεκίνησε η ανέγερση ιστών Catenary.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από την οδό Νοταρά έως τη Φίλωνος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση ιστών Catenary.
  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται από την οδό Νοταρά μέχρι τη Φίλωνος. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση του νέου ΥΣ.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος από την οδό Τσαμαδού έως τη Βενιζέλου.
 • Στην Ακτή Ποσειδώνος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικής ανασκαφής στην περιοχή της τερματικής στάσης.
 •  Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της διάβασης Τζαβέλλα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ιστών Catenary.
  Από την οδό Ευριπίδου μέχρι τη Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ανδρούτσου, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την Ευριπίδου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ και στον κόμβο Τζαβέλλα.
 • Στο Σύνταγμα, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες εργασίες ΟΚΩ και διαμόρφωσης στο δυτικό πεζοδρόμιο Λ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Όθωνος.

Δείτε επίσης:

2 Comments

  • Εδώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη γραμμή 4 ακόμα, άρα δεν νομίζω πως θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στο κοντινό μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*