Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Ιούλιος – Αύγουστος 2018

«Το πρώτο εξάμηνο του 2019» επιμένει η Αττικό Μετρό πως θα παραδοθούν στο κοινό οι τρεις πρώτοι σταθμοί της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια). Αν και σε έγγραφα τις Αττικό Μετρό, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων στους σταθμούς αναφέρεται η 3οη Ιουνίου 2019, η εταιρεία, τόσο κατά την παρουσία της στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και σε συνεντεύξεις που δίνουν στελέχη της αναφέρει πως οι σταθμοί θα έχουν παραδοθεί ως τότε.

Αυτό που δεν αναφέρεται, είναι πως ακόμα και αν όλα τα έργα ολοκληρωθούν στην ώρα τους, η ΣΤΑΣΥ θα πρέπει να πραγματοποιήσει δοκιμές στο νέο τμήμα για αρκετές εβδομάδες, ενώ θα πρέπει να βρεθεί λύση και στο ζήτημα της στελέχωσης των σταθμών με προσωπικό αφού και χωρίς τους τρεις νέους σταθμούς, η ΣΤΑΣΥ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των έργων κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο έχει ως εξής:

 • Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης σχαρών εξαερισμού, στο επίπεδο οδού και πλακών γρανίτη, στα δάπεδα των αποβαθρών.
 • Φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοιχοποιίας και σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες.
 • Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη βρίσκονται (Ιούλιος) οι εργασίες υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής Σταθμού και τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης πλάκας οροφής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και μόνιμης επένδυσης προσβάσεων του σταθμού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης θυρών, μεταλλικών πλακιδίων και καθαίρεσης πασσάλων και κεφαλοδέσμων.
 • Φρέαρ Πισιδίας: Ολοκληρώθηκε η τελική επένδυση περιμετρικών τοιχίων και θόλου σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού, στη σύνδεση με τη σήραγγα του ΤΒΜ. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση της μεταλλικής αντιστήριξης του ΤΒΜ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τελικής επένδυσης περιμετρικών τοιχίων και θόλου σήραγγας ΝΑΤΜ Αερισμού Φρέατος, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης υδατοφραγμών (w/s) για την υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων του κυρίως φρέατος.
 • Σταθμός Νίκαια: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης του κυρίως σταθμού και της σήραγγας ΝΑΤΜ του σταθμού. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή εσωτερικής μη φέρουσας τοιχοποιίας, επιχρισμάτων τοιχοποιίας, δευτερογενών δαπέδων στους χώρους κοινού και προσωπικού του σταθμού, καθώς και βιομηχανικών δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τα κλιμακοστάσια κινδύνου 5,6,7. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της α’ φάσης χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων στα δάπεδα των τεχνικών χώρων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίστρωσης γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο -3 των αποβαθρών. Στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και προσωρινής αντιστήριξης καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης από 5+256,80 έως Χ.Θ. 5+222,22. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προεργασίες για την υδατοστεγάνωση της σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού στη σύνδεσή της με τη σήραγγα του ΤΒΜ.
 • Φρέαρ Τζαβέλλα: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του φρέατος.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο βόρειο φρέαρ αερισμού του σταθμού, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη 9ου επιπέδου φρέατος και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη 10ου επιπέδου φρέατος. Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνιμης επένδυσης θεμελίωσης (επίπεδο -4), πλάκας Η/Μ και πλάκας μεσοπατώματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης υποστυλωμάτων, από τη στάθμη πλάκας εκδοτηρίων (-2) έως τη στάθμη πλάκας Η/Μ (-1). Στο νότιο φρέαρ αερισμού του σταθμού (οδός Κουμουνδούρου), ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του φρέατος καθώς και οι εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σύνδεσης σήραγγας αερισμού με κύρια σήραγγα ΤΒΜ (αδιατάρακτη κοπή δακτυλίων). Στο βόρειο φρέαρ αερισμού του σταθμού (οδός Δημητρακοπούλου), ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του φρέατος.
 • Σταθμός Πειραιάς: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής 4ου επιπέδου του κυρίως σταθμού καθώς και οι εργασίες ολοκλήρωσης της τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων 3ης στάθμης.
 • Φρέαρ Ρολόι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εργοταξιακής εγκατάστασης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης έως -6,00.
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης τοιχίων αποβαθρών. Στην είσοδο της πλατείας Κοραή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοιχίων και καθαίρεσης 2ης σειράς αντηρίδων. Στην είσοδο της πλατείας Μπακογιάννη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης περιμετρικών τοιχίων μόνιμης επένδυσης. Στην Ηλεκτρική Εσοχή 4+867 βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης καθώς και οι εργασίες μόνιμης επένδυσης.
 • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό 100 %).

Γραμμή 4 Μετρό

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης, η β’ φάση του διαγωνισμού για το έργο της κατασκευής του πρώτου τμήματος της γραμμής 4 του Μετρό (Άλσος Βεΐκου – Γουδή). Οι τρεις προεπιλεχθείσες κοινοπραξίες οι οποίες πέρασαν στη β’ φάση του διαγωνισμού και έλαβαν τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη και σχέδια) από την Αττικό Μετρό είναι οι εξής:

 1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ- VINCI-SIEMENS AG “TVS”
 2. J+P ΑΒΑΞ ΑΕ- GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A.
 3. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ANSALDO STP S.p.A – HITACHI RAIL ITALY SPA

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, θα αποτελέσει έκπληξη αν μέχρι τότε δεν ζητηθεί και δεν δοθεί παράταση για την υποβολή των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 1.510.000.000 Ευρώ και η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 8 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών θα γίνει ως το τέλος του 2019 αν και με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία το χρονοδιάγραμμα αυτό φαίνεται αισιόδοξο, δεδομένου και του ότι το 2019 θα είναι έτος εκλογών.

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες (αρχαιολογικά, παρακάμψη ΔΚΩ κλπ) της γραμμής 4 του Μετρό. Οι υποβληθείσες προσφορές αποσφραγίστηκαν στα τέλη Ιουλίου, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η ανακήρυξη αναδόχου. Με αυτούς τους ρυθμούς πολύ δύσκολα θα δούμε εργοτάξια για τη γραμμή 4 του Μετρό μέσα στο 2018.

Δείτε επίσης:


Επέκταση Τραμ

 

Κυρίως ηλεκτρομηχανολογικές είναι οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των έργων της επέκτασης των Τραμ στον Πειραιά. Κατά τα άλλα η γραμμή είναι έτοιμη κατά το μεγαλύτερο μήκος της, οι στάσεις το ίδιο και κατά το περασμένο διάστημα βρισκόταν σε εξέλιξη η εγκατάσταση πινακίδων και αστικού εξοπλισμού πλησίον της γραμμής του Τραμ.

Η Αττικό Μετρό δεν έχει δώσει ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών αλλά επιμένει πως η γραμμή θα παραδοθεί «στις αρχές του 2019». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δούμε δοκιμαστικά δρομολόγια στους δρόμους του Πειραιά ως το τέλος της χρονιάς.

Στα τέλη Ιουλίου, υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Αττικό Μετρό και της γαλλικής Alstom Transport για την προμήθεια 25 συρμών για το Τραμ που πρόκειται να παραδοθούν μεταξύ του 2019 και του 2020.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των εργασιών τους  μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έχει ως εξής:

Α. Αναφορικά με τον τροχιόδρομο και την ΕΓΕ (Εναέρια Γραμμή Έλξης)

 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές και ιστοί Catenary), σε όλο το έργο, και ειδικότερα: Από την αρχή, στη στάση Ν Φάληρο και μέσω των οδών Εθνάρχου Μακαρίου – γέφυρας Παπανδρέου – Μ. Ασίας – αναστροφής Λαμπράκη – γέφυρας Λαμπράκη – Γρ. Λαμπράκη – Β. Γεωργίου – Ποσειδώνος (τερματική στάση) – Εθν Αντιστάσεως – Ομ Σκυλίτση & γέφυρας Μυρτιδιώτισσας, μέχρι το τέλος στην στάση του ΣΕΦ.
 • Ολοκληρώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, οι εργασίες τροχιοδρόμου σε περιοχές του βασικού έργου που επιβλήθηκαν για την εύρυθμη ένταξη της λειτουργίας της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά στο συνολικό δίκτυο (η εγκατάσταση νέων αλλαγών στην στάση Ν Φάληρο, η εγκατάσταση νέας αλλαγής στη Μουσών, και η τροποποίηση της τερματικής στάσης στο Σύνταγμα (με κάποιες επουσιώδεις ελλείψεις στον αστικό εξοπλισμό).
 • Είναι σε εξέλιξη οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της  γραμμής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, και ειδικότερα: της ολοκλήρωσης του Πολυκάναλου, της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης (υπολείπονται στην Β Γεωργίου – από την Φίλωνος μέχρι την Μιαούλη  & στην αρχή -στάση Ν Φάληρο), και οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ στην φάση αυτή) και στον Υ/Σ 1.

Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

Κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη εργασίες:

 • Εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού στις στάσεις του Τραμ.
 • Εγκατάστασης σήμανσης και σηματοδότησης με Τραμ , στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του Τραμ.
 • Ασφαλτικών επιστρώσεων των οδών Β.Γεωργίου – Γρ Λαμπράκη – Εθν Αντιστάσεως.
 • Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.

Στην Β. Γεωργίου:

 • Περιοχή ΥΣ/πλατεία ρολογιού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ΠΜ για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του Τραμ και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
 • Περιοχή μεταξύ Φίλωνος και Μιαούλη, είναι σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.

Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και φύτευσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες των λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (κιγκλιδωμάτων, οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.).

Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Δείτε επίσης:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*